18/08/2018, 11:15

AVG() Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL

Hàm AVG() được dùng để lấy giá trị trung bình cộng của một cột. Cú pháp SELECT AVG(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age ...

Hàm AVG() được dùng để lấy giá trị trung bình cộng của một cột.

Cú pháp

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Lấy tuổi trung bình của các sinh viên trong danh sách

SELECT AVG(Age)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

AVG(Age)
25.5714

Ví dụ 2

Lấy tuổi trung bình của những sinh viên nữ và đổi tên cột thành Age_tb

SELECT AVG(Age) AS Age_tb
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nu';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Age_tb
20.6667

Ví dụ 3

Lấy họ tên & tuổi của những sinh viên có tuổi lớn hơn độ tuổi trung bình của tất cả sinh viên.

SELECT Full_name, Age
FROM sinh_vien
WHERE Age > (SELECT AVG(Age) FROM sinh_vien);

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Full_name Age
Tan Thuc Bao 35
Trinh Giao Kim 44
Bài liên quan

Lấy giá trị và hiển thị thứ hạng Alexa của website bằng PHP

Alexa là một dịch vụ xếp hạng website dựa vào thông tin về lưu lượng truy cập vào các trang web hay blog. Nếu trang web hay blog của các bạn càng có nhiều người truy cập thì thứ hạng mà bạn nhận được từ Alexa càng cao. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code đơn giản bằng PHP , đoạn code ...

Bùi Văn Nam viết 17:49 ngày 04/10/2018

Xoá bỏ giá trị trùng của một mảng

Bạn muốn loại bỏ các giá trị trùng trong mảng một chiều nhưng bạn chưa biết cách làm hoặc chưa nghĩ ra cách tốt nhất? Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một cách làm, tuy không tối ưu nhưng biết đâu lại hữu dụng với bạn. CODE function ...

Bùi Văn Nam viết 18:09 ngày 02/10/2018

Hàm AVG() tính giá trị trung bình trong sql

Hàm AVG() tính giá trị trung bình của các giá trị trong một nhóm. Những giá trị null (rỗng/trống) bỏ qua, không tính. Cú pháp: AVG ([ ALL | DISTINCT ] expression) Trong đó: ALL: tính giá trị trung bình cho tất cả các giá trị có trong dữ liệu cần tính. ALL được mặc định. ...

Trần Trung Dũng viết 17:18 ngày 01/10/2018

Dùng subquery lấy giá trị lớn/nhỏ nhất khi join 2 bảng với nhau

Giả sử bạn có 2 bảng trong cơ sở dữ liệu. Một bảng lưu họ tên nhân viên. Bảng còn lại lưu thông tin lương (history của lương). Tương ứng với một nhân viên thì có nhiều thông tin lương. Bạn muốn truy vấn (query) trả về tương ứng với một nhân bạn sẽ chỉ lấy duy nhất một và chỉ một thông tin lương có ...

Vũ Văn Thanh viết 17:15 ngày 01/10/2018

Bài toán ứng dụng di động: Đừng thần thánh hóa giá trị trọn đời của người dùng?

Bài toán ứng dụng cũng như một bài toán kinh tế. Muốn phát triển bền vững thì phải hiểu người dùng, nhưng đôi khi đừng nên quá tập trung vào các chỉ số. Tiền đẻ ra tiền, lời thì hẵng đầu tư, mà cứ ra tiền có nghĩa là hiệu quả? User Lifetime Value (tạm gọi là LTV) là một định ...

Bùi Văn Nam viết 11:07 ngày 23/08/2018
0