Chủ đề nổi bật

Bài 02: HTML Elements và Attributes

Ở bài HTML là gì mình có nói HTML bản chất giống XML nên nó được tạo thành từ hai thành phần chính đó là tên thẻ ( tagname ) và các thuộc tính ( attribute ). Đối với ...

 

Ở bài HTML là gì mình có nói HTML bản chất giống XML nên nó được tạo thành từ hai thành phần chính đó là tên thẻ (tagname) và các thuộc tính (attribute). Đối với XML thì tên thẻ ta có thể tự định nghĩa nhưng với HTML thì bạn phải sử dụng tên thẻ có trong danh sách HTML Elements, nếu không trình duyệt sẽ không hiểu thẻ mà bạn đang sử dụng là gì.

1. HTML Elements (thẻ HTML)

Danh sách các thẻ HTML rất là nhiều nên rất khó mà liệt kê và hướng dẫn sử dụng được, vì vậy mình chỉ liệt kê một số thẻ thôi và trong các bài tiếp theo mình sẽ tìm hiểu.

Tên thẻ:

Tên thẻ HTML phải nằm trong danh sách của riêng nó, ví dụ:

 • html
 • body
 • head
 • title
 • meta
 • h1
 • h2
 • h3
 • h4
 • h5
 • h6
 • p
 • div
 • table
 • tr
 • td
 • ...

Mình không thể liệt kê hết được mà sẽ trình bày dần trong các bài tiếp theo.

Thẻ mở và thẻ đóng

Mỗi thẻ sẽ có thẻ mở (opentag) và thẻ đóng (closetag). Ví dụ với thẻ div thì mình sẽ viết như sau:

<div>Nội dung bên trong</div>

Khuyết thẻ đóng (quick closetag)

Cũng có một só thẻ sẽ khuyết thẻ đóng, loại này ta gọi là quick closetag, nghĩa là nó chỉ tồn tại thẻ mở thì ta sẽ viết như sau:

<tagname/>

Ví dụ: Các thẻ input, meta, link

<input />
<link />
<meta />

Thẻ lồng trong thẻ

Các thẻ HTML sẽ được lồng với nhau để tạo thành một bổ cục vững chắc, lúc này thẻ con sẽ nằm trọn trong thẻ cha.

Ví dụ:

<div>
  <input type="text" classname="Class Name" value=""/>
</div>

Vậy trong quá trình viết mã HTML bạn không được bỏ quên thẻ đóng nhé vì như vậy giao diện sẽ dễ bị vỡ. Trường hợp thẻ khuyết thẻ đóng thì ta sẽ dùng cú pháp quick closetag.

2. HTML Attributes (thuộc tính của thẻ html)

Mỗi thẻ HTML ta có thể ví như một đối tượng, lúc này đối tượng HTML sẽ có các thuộc tính mô tả cho nó. Ví dụ thẻ input thì nó có các thuộc tính như sau:

XEM DEMO

<input type="text" name="inputname" id="inputid" value=""/>

Chạy lên bạn sẽ thấy xuất hiện một ô nhập dữ liệu.

Dấu nháy đơn và nháy kép

Vấn đề này những bạn mới học dễ gặp lỗi này nhất. Mỗi thuộc tính trong HTML sẽ có cấu tạo name="value" hoặc name='value'. Nếu sử dụng dấu nháy đơn ' thì giá trị không được xuất hiện dấu nháy đơn và ngược lại, nếu sử dụng dấu nháy kép " thì giá trị không được xuất hiện dấu nháy kép.

Ví dụ: XEM DEMO

<input type="text" name="inputname" id="inputid" value="Hello 'code24h.com'"/>

Thuộc tính mở rộng

Mỗi thẻ HTML chỉ chấp nhận một số thuộc tính nhất định của riêng nó, nhưng nếu bạn muốn định nghĩa thêm một thuộc tính khác thì hoàn toàn được. Tuy nhiên trình duyệt sẽ không hiểu các thuộc tính đó nên sẽ không có tác dụng gì, vì vậy thông thường ta kết hợp thuộc tính tự định nghĩa với Javascript đẻ xử lý cho từng bài toán ( sẽ học sau).

Ví dụ: Trong thẻ input không có thuộc tính classname nhưng ta cũng có thể thêm vào được, tuy nhiên lúc chạy lên sẽ không có tác dụng gì.

 

<input type="text" classname="Class Name" value=""/>

3. Lời kết

Như vậy trong bài này mình đã giới thiệu với bạn cách đặt tên thẻ HTML và các thuộc tính riêng của nó. Bài này vẫn chưa đi sâu vào các thẻ thông dụng nên vẫn còn hơi chán chút xíu nhưng bạn phải hiểu các quy tắc trên thì ở các bài tiếp theo bạn mới dễ học.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ HTML thông dụng thường hay được sử dụng khi chuyển từ file PSD sang HTML.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP
 

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Bài 07: Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh

Có câu " một website đẹp phải có hình ảnh, bổ cục rõ ràng và nhiều hiệu ứng bắt mắt ". Chỉ với câu nói này thôi đủ để chúng ta liệt kê những công ...

Bài 06: Dùng thẻ a trong HTML để tạo links

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với nhau. Ví dụ như bài HTML là gì mình đã gán một link tới trang trình bày khái niệm đó. Vậy thì ...

Bài 08: Sử dụng CSS tùy chỉnh giao diện HTML

Theo mặc định giao diện của các thẻ HTML sẽ không đẹp và không thể nào làm giống như giao diện trong file PSD được, vì vậy ta phải sử dụng thêm ...

Bài 05: Các thẻ HTML định dạng Table

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách. Mỗi table sẽ được chia ra gồm hai thành phần là cột với hàng, và được tạo thành ...

Bài 04: Các thẻ HTML định dạng heading và list

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu hai nhóm thẻ dùng để nhấn mạnh nội dung của một trang web và chia ra từng mục lục giúp cho trang web dễ nhìn hơn. ...

Bài 03: Các thẻ HTML định dạng văn bản

Kể từ bài này chúng ta bắt đầu tìm hiểu các thẻ HTML thông dụng thường được sử dụng, sau đó chúng ta sẽ áp dụng CSS để xây dựng bổ cục giúp ...

Bài 02: HTML Elements và Attributes

Ở bài HTML là gì mình có nói HTML bản chất giống XML nên nó được tạo thành từ hai thành phần chính đó là tên thẻ ( tagname ) và các thuộc tính ( attribute ). Đối với ...

HTML là gì? Bố cục HTML của một trang web đơn giản - Bài 01

Khi bắt đầu làm quen với lập trình web thì HTML chính là nội dung đầu tiên mà bạn phải học, sau đó bạn sẽ kết hợp với CSS để tạo ra những sản phảm rất là độc đáo. Nghe nói thì hay nhưng bạn mới học ...