Bài 02: HTML5 Canvas - Vẽ đường thẳng

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đường thẳng trong Canvas. 1. Vẽ đường thẳng trong Canvas Một đường thẳng sẽ có những tính ...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đường thẳng trong Canvas.

1. Vẽ đường thẳng trong Canvas

Một đường thẳng sẽ có những tính chất sau:

 • Vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc.
 • Chiều rộng của đường thẳng.
 • Màu của đường thẳng
 • Định dạng hai đầu múi của đường thẳng.

Vẽ đường thẳng:

Để vẽ đường thẳng chúng ta phải xác định vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, mỗi vị trí sẽ được xác định bởi khoảng cách so với lề trái và khoảng cách so với lề trên (trái, trên).

Ví dụ: XEM DEMO

<canvas id="myCanvas" awidth="400" height="200"></canvas>
<script>
  // Lấy đối tượng Canvas
  var canvas = document.getElementById('myCanvas');

  // Chọn đối tượng vẽ 2D
  var context = canvas.getContext('2d');

  // Tiến hành vẽ
  context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
  context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
  context.lineTo(490, 190);  // Điểm kết thúc
  context.stroke();      // Tiến hành vẽ
</script>

Trong đó chúng ta có:

 • Sử dụng hàm beginPath() để khai báo một đường thẳng mới
 • Sử dụng hàm moveTo(position) để xác định điểm bắt đầu.
 • Sử dụng lineTo(position) để xác định điểm kết thúc
 • Sử dụng hàm stroke() để tiến hành vẽ.

Kết quả:

Chiều rộng và màu của đường thẳng:

Để chọn chiều rộng cho đường thẳng thì ta sử dụng thuộc tính lineWidth, để chọn màu ta sử dụng thuộc tính strokeStyle.

Ví dụ: XEM DEMO

// Lấy đối tượng Canvas
var canvas = document.getElementById('myCanvas');

// Chọn đối tượng vẽ 2D
var context = canvas.getContext('2d');

// Tiến hành vẽ
context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
context.lineTo(380, 180);  // Điểm kết thúc
context.lineWidth = 15;   // rộng 15px
context.strokeStyle = 'blue';// Màu xanh
context.stroke();      // Tiến hành vẽ

Kết quả:

Định dạng hai đầu đường thẳng:

Định dạng hai đầu đường thẳng hay còn gọi là Line Cap.

Để định dạng line Cap thì ta sử dụng thuộc tính lineCap và nó sẽ có một trong ba giá trị sau:

 • butt : vuông góc tại điểm, có chiều bình thường
 • round : bo tròn, dài hơn bình thường do hai đầu bổ sung một đoạn bo tròn.
 • square : bo hình chữ nhật, dài hơn bình thường do hai đầu bổ sung đoạn hình chữ nhật.

Ví dụ: XEM DEMO

/*CANVAS THỨ NHẤT*/
var canvas = document.getElementById('myCanvas1');
var context = canvas.getContext('2d');

// Tiến hành vẽ
context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
context.lineTo(190, 10);  // Điểm kết thúc
context.lineWidth = 15;   // rộng 15px
context.strokeStyle = 'blue';// Màu xanh
context.lineCap = 'butt';
context.stroke();      // Tiến hành vẽ

/*CANVAS THỨ HAI*/
var canvas = document.getElementById('myCanvas2');
var context = canvas.getContext('2d');

// Tiến hành vẽ
context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
context.lineTo(190, 10);  // Điểm kết thúc
context.lineWidth = 15;   // rộng 15px
context.strokeStyle = 'pink';// Màu hồng
context.lineCap = 'round';
context.stroke();      // Tiến hành vẽ

/*CANVAS THỨ BA*/
var canvas = document.getElementById('myCanvas3');
var context = canvas.getContext('2d');

// Tiến hành vẽ
context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
context.lineTo(190, 10);  // Điểm kết thúc
context.lineWidth = 15;   // rộng 15px
context.strokeStyle = 'red';// Màu đỏ
context.lineCap = 'square';
context.stroke();      // Tiến hành vẽ

Kết quả:

2. Vẽ đường thẳng nối liên tiếp trong Canvas

Các ví dụ trên chỉ dừng lại ở mức vẽ một đường thẳng, tuy nhiên bạn có thể vẽ nhiều đường thẳng liên tiếp bằng cách sử dụng hàm lineTo().

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// Tiến hành vẽ
context.beginPath();    // Khai báo vẽ đường thẳng mới
context.moveTo(10, 10);   // Điểm bắt đầu
context.lineTo(390, 10);  // Điểm giữa
context.lineTo(20, 190);  // Điểm giữa
context.lineTo(390, 190);  // Điểm kết thúc
context.lineWidth = 15;   // rộng 15px
context.strokeStyle = 'blue';// Màu xanh
context.lineCap = 'butt';
context.stroke();      // Tiến hành vẽ

Kết quả:

2. Lời kết

Như vậy để vẽ một đường thẳng thì ta phải xác định hai điểm ở hai đầu của đường thẳng, mỗi đường thẳng sẽ có một số thuộc tính bổ sung như chiều rộng của đường, màu của đường và định dạng hai đầu của đường.

Bài này kết thúc tại đây, bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu cách vẽ Curves.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 02: Hiểu về Data Binding trong AngularJs

Ở bài trước, mình đã có nhắc sơ về Data Binding trong AngularJs, và có đưa ra một ví dụ Hello Worls để các bạn có cái nhìn đầu tiên về AngularJS. Bài viết này mình sẽ giúp các bạn đi sâu vào tìm hiểu & giải thích cho các bạn cơ chế Data Binding trong AngularJs. 1. Data Binding trong ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:43 ngày 01/10/2018

Bài 02: Tổng quan về MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở thuộc họ nhà NoSQL được phát hành sử dụng miễn phí bởi công ty MongoDB. Nếu bạn là người mới nghiên cứu về NoSQL thì đây là một cơ sở dữ liệu đầu tiên nên tiếp cận bởi nó dễ dàng cài đặt và sử dụng để tiếp cận với những ý tưởng lưu trữ mới. MongoDB hoạt ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:36 ngày 01/10/2018

Giới thiệu về HTML5 Canvas

HTML5 Canvas là gì? Element Canvas được xác định trong HTML bởi thuộc tính awidth và height . Tuy vậy, để làm việc với nó ta cần viết Javascript code để thông qua Canvas API truy cập đến vùng canvas đã được tạo để vẽ lên đó. Đâu là lý do ta nên bắt đầu tìm hiểu canvas? Tính tương tác : ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:51 ngày 12/08/2018

Bài 02: Xử lý JSON trong PHP - Các ví dụ về JSON PHP và MYSQL

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm JSON là gì rồi và cũng biết được cấu trúc chuỗi JSON như thế nào, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ ...

Bùi Văn Nam viết 10:15 ngày 03/08/2018

Bài 04: HTML5 Canvas - Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:39 ngày 03/08/2018
0