03/08/2018, 09:41

Bài 04: Học CSS3 - Các thuộc tính Backgrounds

Trong CSS3 hỗ trợ thêm một số tính năng mới để xử lý background, đó là những thuộc tính xử lý nâng cao hơn thuộc tính background thông thường. ...

Trong CSS3 hỗ trợ thêm một số tính năng mới để xử lý background, đó là những thuộc tính xử lý nâng cao hơn thuộc tính background thông thường.

Bình thường nếu muốn có hai background nằm đè nhau thì ta phải sử dụng hai thẻ HTML, nhưng với CSS3 thì nó hỗ trợ multiple background (đa backgrouds).

Chúng ta sẽ học những thuộc tính sau:

 • background-size
 • background-origin
 • background-clip
 • background-image
 • background

1. CSS3 Multiple backgrouds

CSS3 cho phép thêm nhiều backgrounds cho một thẻ HTML bằng cách sử dụng thuộc tính background-image. 

Nếu cú pháp của thuộc tính background là:

background : url(link-to-file.png)

Thì cú pháp của multiple background là:

background : 
  url(link-to-file1.png),
  url(link-to-file2.png)
  ...;

Lúc này để thiết lập các thuộc tính cho từng image thì ta sử dụng cấu trúc như sau:

background-position: top left, right bottom;
background-repeat: no-repeat, no-repeat

Nghĩa là dùng dấu phẩy để thiết lập cho từng background tương ứng ở trên.

Ví dụ: XEM DEMO

div
{
  awidth: 620px;
  height: 350px;
  background-image: 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/house.png), 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/background.jpg);
  background-position: center center, center center;
  background-repeat: no-repeat, no-repeat
}

Kết quả:

Nếu bạn cảm thấy code trên dài dòng quá thì có thể sử dụng thuộc tính backgroud như ví dụ sau:

div
  {
    awidth: 620px;
    height: 350px;
    background: 
        url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/house.png) no-repeat center center, 
        url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/background.jpg) no-repeat center center;
  }

Thay vài code CSS trên bạn sẽ thấy kết quả như nhau.

2. Cấu hình kích thước cho background (background-size)

Thường thì chúng ta không thể thay đổi kích thước của background được nhưng với CSS3 thì hoàn toàn có thể bằng cách sử dụng thuộc tính background-size.

Ví dụ: XEM DEMO

div
{
  awidth: 620px;
  height: 350px;
  background: 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/house.png) no-repeat center center, 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/background.jpg) no-repeat center center;
  background-size: 200px 200px, 300px 300px;
}

Kết quả:

Nếu chúng ta thiết lập kích thước cố định cho background như vậy thì không thể chạy tốt trong thiết kế responsive được vì responsive co giãn nên không có định chiều cao và chiều rộng. Lúc này ta sẽ lựa chọn sử dụng hai giá trị chuẩn sau đây:

 • contain: background sẽ có tác dụng như thẻ img, nghĩa là nó sẽ co giãn theo chiều rộng và chiều cao theo đúng tỉ lệ của hình ảnh.
 • cover: Nếu chiều rộng và chiều cao của thẻ HTML lớn hơn hình ảnh thì nó sẽ giãn ra (full)

Ví dụ cover: XEM DEMO

div
{
  awidth: 800px;
  height: 800px;
  background: 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/background.jpg) no-repeat center center;
  background-size: cover;
}

Trong ví dụ này vì thẻ HTML lớn nên hình background nó kéo giãn ra cho khớp.

Ví dụ contain: XEM DEMO

div
{
  awidth: 800px;
  height: 100px;
  border: solid 1px;
  background: 
      url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/background.jpg) no-repeat center center;
  background-size: contain;
}

Trong ví dụ này thẻ HTML có chiều rộng dài và chiêu cao ngắn nên hình nó sẽ fix theo chiều cao, vì vậy chiều cao full mà chiều rộng thì không full.

3. Thuộc tính background-origin trong CSS3

Thuộc tính background-origin trong CSS3 dùng để xác đinh nơi mà background hình ảnh sẽ hiển thị. Nó có ba giá trị sau đây:

 • border-box: biên của background tính luôn border ngoài cùng
 • padding-box: biên của background tính từ vị trí padding (sát lề border)
 • content-box: biên của backgroudn tính từ vị trí có thể sử dụng

Xem hình mô tả sau để dễ hiểu hơn.

Ví dụ: XEM DEMO

div{
  awidth: 250px;
  height: 100px;
  margin: 20px auto;
  border: solid 20px;
  padding: 50px;
  background: url(https://code24h.com/upload/tut_post/images/2015/10/23/478/hoa-hong-dep.gif) no-repeat top left;
}

#div1{
  background-origin: border-box;
}

#div2{
  background-origin: padding-box;
}

#div3{
  background-origin: content-box;
}

4. Thuộc tính background-clip trong CSS3

Thuộc tính backgroud-clip trong CSS3 dùng để xác định nơi mà background color sẽ hiển thị. Nó có ba giá trị sau:

 • border-box: biên của background tính luôn border ngoài cùng
 • padding-box: biên của background tính từ vị trí padding (sát lề border)
 • content-box: biên của backgroudn tính từ vị trí có thể sử dụng

Như vậy công dụng của nó tương tự như background-origin nhưng nó có tác dụng với background color còn background-origin thì có tác dụng với background image.

Ví dụ: XEM DEMO

div{
  awidth: 250px;
  height: 100px;
  margin: 20px auto;
  border: dotted 10px;
  padding: 50px;
  background: blue;
}

#div1{
  background-clip: border-box;
}

#div2{
  background-clip: padding-box;
}

#div3{
  background-clip: content-box;
}

5. Lời kết

Việc xử lý multiple background là một tính năng khá hay trong CSS3 bởi nó giải quyết được vấn đề bổ sung thẻ HTML để tạo background. Bên cạnh đó các thuộc tính như background-origin và backgroud-clip cũng giúp cho coder có nhiều sự lựa chọn hơn.

Một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại những thuộc tính này.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 03: Các thuộc tính trong thẻ HTML

1. Thuộc tính trong HTML Các phần tử HTML có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính cung cấp thêm các thông tin cho một phần tử HTML Các thuộc tính luôn luôn được chỉ định trong thẻ bắt đầu . Các thuộc tính đi với nhau thành từng cặp là tên/giá trị, ví dụ: name="value" Cú ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:44 ngày 01/10/2018

Bài 04: Mức truy cập thuộc tính và phương thức trong PHP

Tổng quan về OPP PHP có 3 mức truy cập một thuộc tính & phương thức của một đối tượng. Public: Mức truy cập công khai. Protected: Mức truy cập bên trong chính class đó và class con kế thừa từ nó Private: Mức truy cập bên trong class. 1. Mức truy cập public Với các thuộc tính ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

text trong CSS3 và các thuộc tính liên quan

Trong website đôi lúc chúng ta cần in đậm, in nghiêng hay thay đổi font chữ của một đoạn văn bản nào đó mà không muốn sử dụng thẻ HTML để tác động. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó với các thuộc tính font trong CSS. bài viết này mình tổng hợp các thuộc tính tác động vào text trong css3. ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:03 ngày 21/09/2018

Tìm hiểu thuộc tính Backgrounds trong CSS3

Tìm hiểu thuộc tính border-radius Thuộc tính border-image (tạo đường viền bằng hình) Tìm hiểu các thuộc tính backgrounds trong CSS3, thuộc tính background-origin, background-clip, background-size, image với những ví dụ và demo trực quan nhất. Bình thường khi ta muốn có 2 backgrounds ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:25 ngày 04/09/2018

Bài 06: Học CSS3 - Gradient Background

Trong Photoshop bạn có thể tạo một hình ảnh với nhiều màu sắc và chúng trộn lẫn với nhau nhìn rất bắt mắt như hình dưới đây. Thì bạn hoàn ...

Bùi Văn Nam viết 09:42 ngày 03/08/2018
0