Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:05

Bài 04: jQuery Attributes - removeAttr()

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm attr() trong jQuery để truy xuất thuộc tính nào đó hoặc là gán thuộc tính nào đó vào thẻ HTML. Tuy nhiên ...

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm attr() trong jQuery để truy xuất thuộc tính nào đó hoặc là gán thuộc tính nào đó vào thẻ HTML. Tuy nhiên trong thực tế đôi khi ta lại muốn xóa đi thuộc tính nào đó thì sao? Điều này rất đơn giản trong jquery, ta sẽ sử dụng hàm removeAttr() remove thuộc tính cần xóa.

1. Sử dụng hàm removeAttr() trong jquery

Để các bạn dễ hình dung hơn thì trước tiên các bạn tham khảo ví dụ về hàm attr này đã nhé.

Cú pháp của hàm removeAttr() như sau: $('selector').removeAttr('attr_name'). Sau khi chạy đoạn code này thì đối tượng selector sẽ bị xóa đi thuộc tính attr_name

Ví dụ: Xem demo

Viết chương trình jQuery như sau:

 • Tạo một input với value=Giá trị input,  id = inputid, type=textbox 
 • Thêm một button với nhiệm vụ khi click vào sẽ xóa đi thuộc tính value của input trên. (Lúc này value sẽ biến mất nên input sẽ không hiển thị value nữa)
 • Thêm một button nữa với nhiệm vụ khi click vào sẽ thêm vào input trên thuộc tính type = radio
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    	<script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
  </head>
  <body>
   <input type="textbox" id="inputid" value="Giá trị input"/> Ăn <br/>
   
   <input type="button" id="view1" value="Xóa Type"/>
   <input type="button" id="view2" value="Thêm vào thuộc tính type = radio"/>
   
   <script language="javascript">
    
     // Bắt đầu code jquery
     $(document).ready(function(){
      
       // Xóa thuộc tính type khi click vào button 1
       $('#view1').click(function(){
					$('#inputid').removeAttr('value');
       });
      
      
       // Thêm vào thuộc tính type = radio
       $('#view2').click(function(){
					$('#inputid').attr('type', 'radio');
       });
      	
     });
    
   </script>
   
  </body>
</html>

2. Lời kết

Qua bài này bạn thấy hàm removeAttr() sẽ có tác dụng ngược với hàm attr(). Hàm removeAttr() trong jquery này ta cũng rất hay sư dụng để viết các ứng dụng trong thực tế nên bạn cũng cần phải biết nó nhé, ở một bài gần tới tôi sẽ làm những ví dụ mà có sử dụng những hàm ta học từ bài "Viết chương trình jquery đầu tiên" đến nay.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Cơ bản về jQuery

jQuery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng khác được bổ trợ trong JavaScript. Chương này sẽ giải thích hầu hết khái niệm cơ bản thường được sử dụng ...

jQuery Ajax

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML và công nghệ này giúp chúng ta tải dữ liệu từ Server mà không cần Refresh trình duyệt. Nếu bạn cảm thấy mới mẻ với AJAX, mình đề nghị bạn nên truy cập trang: Ajax Tutorial trước khi theo dõi những gì được đề cập trong chương này. ...

Plugins trong jQuery

Plug-in là một phần của code được viết theo một JavaScript file chuẩn. Những file này cung cấp các phương thức jQuery hữu ích mà có thể được sử dụng cùng với các phương thức jQuery Library. Có rất nhiều jQuery plug-in có sẵn để bạn có thể tải về từ kho lưu tại: http://jquery.com/plugins. ...

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Thao tác DOM trong jQuery

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div. jQuery cung cấp các phương thức như .attr(), ...

Thuộc tính trong jQuery

Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn thông qua JavaScript như là các thuộc tính DOM node. Một số thuộc tính phổ biến hơn là: Xem xét đoạn HTML ...

CSS Selector trong jQuery

Thư viện jQuery hỗ trợ gần như tất cả các Selector trong Cascading Style Sheet (CSS), khi đã được đề cập trên World Wide Web Consortium. Sử dụng thư viện jQuery, các nhà lập trình có thể nâng cấp các Website của họ mà không cần lo lắng về các trình duyệt và phiên bản của nó, miễn là các ...

jQuery là gì

jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn . jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với ...

Truy cập DOM trong jQuery

jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập DOM (DOM Traversal Method), giúp chúng ta chọn các phần tử trong một tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục. Hầu hết DOM Traversal Method không sửa đổi đối tượng jQuery và chúng được ...