Chủ đề nổi bật

Bài 05: Các thuộc tính CSS định dạng text

CSS cung cấp cho chúng ta một số thuộc tính định dạng text như màu sắc, hiển thị chữ in hoa hoặc in thường, vị trí hiển thị, ... Những thuộc tính ...

CSS cung cấp cho chúng ta một số thuộc tính định dạng text như màu sắc, hiển thị chữ in hoa hoặc in thường, vị trí hiển thị, ... Những thuộc tính này khá hay và rất quan trọng vì nó quyết định tính thẩm mỹ cho các dòng chữ trong website.

Trong bài chúng ta tìm hiểu một số thuộc tính định dạng cho text như sau:

 • color
 • text-decoration
 • text-transform
 • text-align
 • text-indent

Còn khá nhiều nhưng mình không trình bày ở đây.

1. Chon màu cho chữ với color

Ta sử dụng thuộc tính color để gán màu sắc cho chữ.

Trong CSS thì ta sử dụng 3 cách biểu diễn color như sau:

 • HEX: có định dạng #ma_mau
 • RGB: có định dạng rgb(xxx,yyy,zzz)
 • Tên màu: ví dụ red, blue
Ví dụ: Thiết lập màu cho hai class color-red, color-blue và color-pink

XEM DEMO

.color-red{
  color: red;
}

.color-blue{
  color: blue;
}
.color-pink{
  color:#d624d0
}

2. Thiết lập chữ in hoa và in thường

Nếu bạn muốn một thẻ nào đó luôn luôn hiển thị in hoa hoặc luôn luôn hiển thị in thường mặc dù ta nhập vào là hoa hay thường thì sử dụng thuộc tính text-transform với các thuộc tính:

 • uppercase: chuyển đổi in hoa
 • lowercase: chuyển đổi in thường
 • none: không chuyển đổi gì cả (mặc định)
Ví dụ: Dùng CSS chuyển in hoa và in thường

XEM DEMO

.upper{
  text-transform: uppercase;
}

.lower{
  text-transform: lowercase;
}

Có thể bạn quan tâm:

 • Selector là gì?
 • CSS background

3. Thiết lập vị trí của text (giữa, trái, phải)

Nếu bạn muốn đoạn text hiển thị ở gữa màn hình hoặc bên trái, bên phải thì sử dụng thuộc tính text-align với các giá trị:

 • center : hiển thị ngay giữa
 • left: hiển thị bên trái
 • right: hiển thị bên phải
 • justify : hiển thị canh đều so với lề phải và lề trái
Ví dụ: Sử dụng text-align để xác định vị trí hiển thị của chữ

XEM DEMO

.show-center{
  text-align: center;
}
.show-left{
  text-align: left;
}
.show-right{
  text-align: right;
}
.show-justify{
  text-align: justify;
}

4. Thiết lập gạch  chân cho chữ

Để gạch chân cho chữ thì bạn sử dụng thuộc tính text-decoration với giá trị:

 • underline: gạch chân
 • none: bỏ gạch chân
Ví dụ: Cho gạch chân chữ  trong thẻ div có class="gach-chan"

XEM DEMO

.gach-chan{
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: #28a4c9;
}

5. Xác định vị trí hiển thị chữ với text-indent

Nếu bạn muốn chữ hiển thị ở một vị trí nào đó tính từ góc trái trên cùng (tính theo pixels) thì bạn dùng thuộc tính text-indent. Thuộc tính này thường dùng để gắn trong nội dung thẻ a của logo và sau đó dùng nó để ẩn text đi.

Ví dụ: Cho nội dung bên trong thẻ div biến khỏi màn hình

Ta sử dụng text-indent và giá trị của nó là số pixel lớn hơn kích thước màn hình (tính theo số âm).

XEM DEMO

.hide-text{
  text-indent: -9999px
}

6. Lời kết

Bài này ta tìm hiểu được 6 thuộc tính định dạng cho text, những thuộc tính này khá căn bản nhưng hay dùng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thuộc tính nhưng ta ít khi dùng tới và mình cũng không thể nào biết và liệt kê hết ra được. 

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

jQuery

Hàm jQuery Ví dụ Mô tả BỘ CHỌN (SELECTORS) $('*') $('*') Chọn tất cả các thành phần có trong văn bản HTML, khi sử dụng bộ chọn này có thể sẽ khiến quá trình xử lý của một số trình duyệt chậm lại. $(' tag ') $('div') Chọn thành phần theo từng tag cụ thể. $('tag. ...

Tag HTML5

Tag mới trong HTML5 Tag Mô tả Trạng thái <article> Định nghĩa một bài viết, một nội dung riêng biệt. <aside> Định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính (thường là phần sidebar). <audio> Định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác.. ...

Tag HTML/XHTML

Tag HTML/XHTML DTD cho biết: thuộc tính HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD nào được cho phép. T=Transitional, S=Strict, và F=Frameset. Tag Mô tả HTML 4.01 XHTML 1.0 XHTML 1.1 Xác định một comment, một chú thích. TSF O <!DOCTYPE> Xác định mẫu cho văn bản HTML. TSF ...

Animation trong CSS

Animation là gì ? Animation (hay còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình thay đổi hình dạng và tạo hiệu ứng di chuyển của các phần tử. CSS hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng liên quan tới sự kiện chuyển động. Bảng dưới liệt kê tất cả các hiệu ứng bạn có thể sử dụng trong CSS. Để tìm hiểu chi tiết, ...

Chuyển đổi từ PX sang EM trong CSS

Chuyển đổi từ PX sang EM Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS , một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px. Do đó, trong ...

Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

User Interface trong CSS | Giao diện người dùng trong CSS

Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3: Giá trị Miêu tả appearance Cho phép người dùng làm cho các phần tử ...

Chia cột trong CSS

CSS3 hỗ trợ tính năng Multi Column giúp bạn sắp xếp văn bản dưới dạng cấu trúc một bài báo. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính Multi Column thường được sử dụng trong CSS3: Giá trị Miêu tả column-count Được sử dụng để đếm số cột mà phần tử nên được phân chia thành column-fill ...

Tổng hợp các màu trong CSS

Bảng dưới đây liệt kê 16 tên cùng mã màu (mã Hex code) đã được giới thiệu trong HTML 3.2. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này trong CSS. Tên màu Giá trị Hex Code Màu aqua #00ffff black #000000 blue #0000ff fuchsia #ff00ff green #008000 ...

Responsive trong CSS | Responsive CSS là gì

Responsive CSS là gì ? Responsive là một tính từ để chỉ một website có thể hiển thị tương thích trên mọi kích thước hiển thị của trình duyệt. Ví dụ: nếu giao diện website đặt một chiều rộng cố định là 800px thì chắc chắn nếu xem ở trình duyệt điện thoại với chiều ngang chỉ từ 320px – 420px ...