03/08/2018, 09:43

Bài 07: Học CSS3 - Text Shadow - Box Shadow

Thêm một sự bất ngờ nữa dành cho những bạn yêu mến lập trình CSS3 đó là tạo hiệu ứng shadow mà chỉ có CSS3 mới làm được. Với CSS3 bạn có thể ...

Thêm một sự bất ngờ nữa dành cho những bạn yêu mến lập trình CSS3 đó là tạo hiệu ứng shadow mà chỉ có CSS3 mới làm được.

Với CSS3 bạn có thể thêm shadow vào một đoạn text, border của thẻ HTML bằng cách sử dụng hai thuộc tính:

 • text-shadow dành cho đoạn text
 • box-shadow dành cho thẻ HTML

Hình minh họa:

1. Text-shadow trong CSS3

Thuộc tính CSS3 text-shadow bổ sung hiệu ứng shadow vào một đoạn text giúp nó hiển thị giống chữ 3D chuyên nghiệp.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  text-shadow: 2px 2px;
}

Kết quả:

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cú pháp của nó nhé:

text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color|none|initial|inherit;

Trong đó:

 • h-shadow : vị trí bóng ngang so với chữ, số âm sẽ đẩy lên trên và số dương sẽ đẩy xuống dưới
 • v-shadow : vị trí bóng dọc so với chứ, số âm sẽ đẩy lui phía sau và số dương sẽ đẩy tới phía trước
 • blur-radius : độ nhòe của chữ bóng, tính bằng pixel
 • color : màu sắc của bóng, chấp nhận các định dạng màu sắc trong CSS3.

Ví dụ: XEM DEMO

Sử dụng nhiều Color shadow:

Nếu bạn muốn shadow có nhiều màu sắc thì hãy bổ sụng thêm shadow cho nó và chúng cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  text-align: center;
  text-shadow: 
    0px 0px 10px red,
    0px 0px 20px blue,
    0px 0px 30px yellow,
    0px 0px 40px pink;
}

Kết quả:

2. Box-shadow trong CSS3

Hiệu ứng tương tự như text-shadow nhưng nó có tác dụng đối với đường viền (lề) chứ không phải tác dụng với đoạn text.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  height: 100px;
  awidth: 200px;
  box-shadow: 0px 0px 10px red;
}

Kết quả:

Cú pháp của box-shadow như sau:

box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;

Trong đó:

 • h-shadow : vị trí bóng ngang so với chữ, số âm sẽ đẩy lên trên và số dương sẽ đẩy xuống dưới
 • v-shadow : vị trí bóng dọc so với chứ, số âm sẽ đẩy lui phía sau và số dương sẽ đẩy tới phía trước
 • blur-radius : độ nhòe của chữ bóng, tính bằng pixel
 • spread: kích thước của bóng tối.
 • color : màu sắc của bóng, chấp nhận các định dạng màu sắc trong CSS3.
 • inset: thay đổi bóng từ bên ngoài vào trong thay vì từ trong ra ngoài
 • initial: thiết lập giá trị mặc định
 • inherit: kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Code Hack CSS:

-moz-box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;
-webkit-box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;

Ví dụ: XEM DEMO

#box1{
  box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
}
#box2{
  box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
}
#box3{
  box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
  -moz-box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
}
#box4{
  box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
  -moz-box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
}
#box5{
  box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
  -moz-box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
  -webkit-box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
}

Kết quả:

Sử dụng nhiều shadow:

Tương tự như text-shadow ta chỉ cần bổ sung các shadow và chúng cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  height: 100px;
  awidth: 200px;
  text-align: center;
  margin: 20px;
  border: solid 1px red;
  box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
  -moz-box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
  -webkit-box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
}

Kết quả:

3. Lời kết

Vậy là ta đã tìm hiểu xong hai thuộc tính trong CSS3 dùng để tạo hiệu ứng shadow đó là text-shadow và box-shadow, hai hiệu ứng này sử dụng khá nhiều trong các giao diện web hiện nay.

Để hiểu rõ thì ban nên làm theo các ví dụ và tự thay đổi các giá trị để xem kết quả nhé.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Tổng hợp hiệu ứng chữ bóng đổ (text-shadow) bằng CSS3

Thuộc tính text-shadow thì rất dễ thực thi và nó được hỗ trợ hầu hết trên mọi trình duyệt hiện nay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các đoạn css giúp các bạn tạo hiệu chữ trên các trang web hay blog mà các bạn đang sở hữu. Các bạn có thể dựa vào những mẫu này để áp dụng và có thể sáng tạo theo ...

Trần Trung Dũng viết 20:11 ngày 04/10/2018

Bài 10: Học CSS3 - 2D Transforms

CSS3 2D Transforms là những thuộc tính dùng để xử lý hiệu ứng di chuyển 2D ( không gian hai chiều ), ví dụ bạn có thể dụng CSS3 để quay một thẻ ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:51 ngày 03/08/2018

Bài 09: Học CSS3 - Sử dụng @fonf-face

Trước đây nếu bạn muốn website chạy những font chữ độc và lạ mà trên máy tính của Client không cài đặt thì đó là điều không thể, trừ khi client ...

Bùi Văn Nam viết 09:44 ngày 03/08/2018

Bài 07: Học CSS3 - Text Shadow - Box Shadow

Thêm một sự bất ngờ nữa dành cho những bạn yêu mến lập trình CSS3 đó là tạo hiệu ứng shadow mà chỉ có CSS3 mới làm được. Với CSS3 bạn có thể ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:43 ngày 03/08/2018

Bài 08: Học CSS3 - Xử lý Text

CS3 hỗ trợ một số thuộc tính giúp việc xử lý text hiệu quả hơn. Nếu trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý một từ quá dài và bị tràn ...

Bùi Văn Nam viết 09:43 ngày 03/08/2018
0