Bài 07: Thuộc tính display trong CSS (inline - block -none)

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao thẻ p lại có chiều rộng là 100%, hay thẻ div, thẻ header, footer đều có chiều rộng là 100%. Nhưng ngược lại với ...

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao thẻ p lại có chiều rộng là 100%, hay thẻ div, thẻ header, footer đều có chiều rộng là 100%. Nhưng ngược lại với các thẻ span, a, strong...  thì nó có chiều rộng phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ, không những vậy mà nó cũng không thể sử dụng được hai thuộc tính margin (top và bottom). Vậy thì trong bài này chúng ta tìm hiểu thuộc tính display và các giá trị của nó để các bạn trả lời các câu hỏi trên.

Các thuộc tính của display chính bao gồm:

 • inline: hiển thị trên một hàng
 • block: hiển thị dang khối
 • inline-block: kết hợp cả 2 cách hiển thị trên
 • none: không hiển thị

1. Phân biệt display inline - block của thẻ HTML

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu hai thuộc tính inline và block của thẻ HTML.

Inline:

Là cách hiển thị trên một hàng và chiều rộng của thẻ đó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ. Vì vậy nhiều thẻ có thể nằm trên cùng một hàng và một số thuộc tính CSS không sử dụng được như thuộc tính margin-top, margin-bottomCác thẻ HTML được hiển thị mặc định inline là: spana, strong, b, i, ...

Ví dụ: Trong ví dụ này mình sử dụng thẻ span

<body>
  <span>
    Dòng thứ nhất: 
  </span>
  <span>
    Dòng thứ hai: 
  </span>
  <span>
    Dòng thứ ba: 
  </span>
</body>

Chạy lên bạn sẽ thấy nó nằm cùng trên một hàng như hình dưới đây.

Bây giờ giả sử bạn thêm một chút CSS nhu sau:

<style>
  span{
    border: solid 1px;
    margin: 30px;
    background: blue;
  }
</style>

Chạy lên giao diện sẽ như sau:

Rõ ràng thuộc tính margin đã không xuất hiện ở vị trí top và bottom.

Block:

Là cách hiển thị chiêm một khoảng rộng (một khối) và có chiêu rộng bằng 100%. Vì vậy khi bạn dùng thẻ này thì mặc dù nội dung ngắn nhưng các thẻ khác ở phía dưới vẫn phải nằm ở vị trí bên dưới nó. Các thẻ HTML hiển thị mặc đinh block là: div, p, h1 -> h6, header, footer, section, nav, ...

Ví dụ: Trong ví dụ này mình  sử dụng thẻ div

<body>
  <div>
    Dòng thứ nhất: 
  </div>
  <div>
    Dòng thứ hai: 
  </div>
  <div>
    Dòng thứ ba: 
  </div>
</body>

Chạy lên bạn sẽ thấy nó có xuống dòng:

Bổ sung thêm một chút CSS như sau:

<style>
  div{
    border: solid 1px;
    margin: 30px;
    background: blue;
  }
</style>

Lúc này giao diện sẽ xuất hiện margin top và bottom:

Inline-block

Là cách hiển thị kết hợp cả hai cách trên, nghĩa là bạn có thể sử dụng CSS để chia khổi và nằm cùng trên cùng một hàng. Thuộc tính này thường được sử dụng khi bạn muốn một thẻ hiển thị dạng khối và có thể nằm trên cùng một hàng.

2. Ẩn thẻ HTML với thuộc tính display none

Nếu bạn muốn ẩn một thẻ HTML nào đó thì bạn sẽ sử dụng thuộc tính display:none, vì nó ẩn thẻ cấp cao nhất nên tất cả các thẻ con của nó cũng sẽ ẩn theo. 

Ví dụ

<body>
  <div class="hidden">
    NỘI DUNG SẼ BỊ ẨN 
  </div>
  <div class="show">
    NỘI DUNG SẼ NHÌN THẤY
  </div>
</body>

Mình có thêm hai class cho hai thẻ div trên và mình muốn thẻ div.hidden sẽ ẩn và thẻ div.show sẽ hiển thị thì viết CSS như sau:

<style>
  .hidden{
    display: none;
  }

  .show{
    display: block;
  }
</style>

3. Thay đổi giá trị display cho các thẻ HTML

Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị inline, block, inline-block, none cho các thẻ HTML thì bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính CSS:

display: value

Ví dụ: Thiết lập display block cho the span

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>thay đổi thuộc tính display:none - code24h.com</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
      span{
        display: block;
        margin: 100px;
        background: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <span>
      NỘI DUNG SẼ BỊ ẨN 
    </span>
  </body>
</html>

4. Lời kết

Như vậy là mình đã nêu lên được một số vấn đề liên quan đến thuộc tính display trong CSS. Dựa vào các ví dụ trên tôi tin rằng bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó và áp dụng vào từng  trường hợp cụ thẻ.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP
 

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Thuộc tính display trong CSS

Thuộc tính định dạng văn bản trong CSS Thuộc tính thẻ a trong CSS Thuộc tính float trong CSS Thuộc tính margin & padding trong CSS Thuộc tính display dùng để đổi kiểu hiển thị của một phần tử trong HTML. Thuộc tính display chính gồm: inline, block, inline-block, none Video ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:29 ngày 04/09/2018

Hiện ẩn phần tử HTML bằng thuộc tính Display trong CSS

Thuộc tính display dùng để chỉ định phần tử sẽ được hiển thị như thế nào (Ví dụ: ẩn phần tử, hiện phần tử, ép phần tử sang kiểu khối, ép phần tử sang kiểu nội tuyến,....) Kiểu phần tử khối (Block Element) Một phần tử khối luôn được bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng ...

Bùi Văn Nam viết 10:54 ngày 18/08/2018

Canh lề cho phần tử bằng thuộc tính margin trong CSS

Thuộc tính margin dùng để canh lề cho phần tử. Dưới đây là một số thuộc tính margin: margin-top (canh lề phía trên) margin-right (canh lề bên phải) margin-bottom (canh lề phía dưới) margin-left (canh lề bên trái) Ví dụ minh họa: Phần tử này có: Khoảng cách lề phía trên ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:53 ngày 18/08/2018

Tạo vùng đệm bằng thuộc tính padding trong CSS

Thuộc tính padding dùng để tạo vùng đệm giữa đường viền và nội dung của phần tử Dưới đây là một số thuộc tính padding: padding-top (vùng đệm phía trên) padding-right (vùng đệm phía bên phải) padding-bottom (vùng đệm phía dưới) padding-left (vùng đệm phía bên trái) Hình ...

Bùi Văn Nam viết 10:51 ngày 18/08/2018

Cách sử dụng THUỘC TÍNH ID và THUỘC TÍNH CLASS trong CSS

Đặt vấn đề Ví dụ, tôi có một đoạn mã như sau: <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>WEB CƠ BẢN 1</p> <p>WEB CƠ BẢN 2</p> <p>WEB CƠ BẢN 3</p> </body> </html> Để định dạng cho phần tử chứa nội dung "WEB CƠ BẢN 2" ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:47 ngày 18/08/2018
0