Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 09:43

Bài 08: Học CSS3 - Xử lý Text

CS3 hỗ trợ một số thuộc tính giúp việc xử lý text hiệu quả hơn. Nếu trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý một từ quá dài và bị tràn ...

CS3 hỗ trợ một số thuộc tính giúp việc xử lý text hiệu quả hơn.

Nếu trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý một từ quá dài và bị tràn ra ngoài thẻ HTML thì bây giờ sử dụng CSS3 sẽ giải quyết được.

Chúng ta sẽ học ba thuộc tính sau:

 • text-overflow
 • word-wrap
 • word-break

1. Text Overflow trong CSS3

Thuộc tính text-overflow dùng để xử lý một đoạn text khi bị tràn ra ngoài thẻ HTML.

Cú pháp: text-overflow: clip|ellipsis|string|initial|inherit;

Trong đó:

 • clip: là giá trị mặc định, nó sẽ kẹp các văn bản.
 • ellipsis : thêm ba dấu chấm (...) nếu text bị tràn ra ngoài
 • string : tự định nghĩa đoạn text nào đó thêm vào khi bị tràn ra ngoài.
 • initial : thiết lập giá trị mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha.

Có một số giá trị sẽ không chạy trên trình duyệt Chrome, Opera, ... nên bạn phải cân nhắc khi sử dụng. Tuy nhiên thuộc tính ellipsis thì hoạt động hầu hết các trình duyệt mới hiện nay.

Có một lưu ý nữa là  bạn phải bổ sung thêm thuộc tính overflow:hidden thì nó mới có tác dụng nhé.

Ví dụ: XEM DEMO

p{
  white-space: nowrap;
  border: solid 1px;
  awidth: 100px;
  height: 18px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
}

Kết quả:

2. Word Wrap trong CSS3

Thuộc tính word-wrap cho phép đoạn text xuống hàng cho dù chữ đó dài cỡ nào đi nữa.

Cú pháp: word-wrap: normal|break-word|initial|inherit;

Trong đó:

 • normal: trạng thái mặc định, tức là hiển thị theo mặc định của trình duyệt
 • break-word : sẽ nhảy xuống hàng nếu chữ quá dài
 • initial : trở về trang thái mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Ví dụ: XEM DEMO

.breakword{
  word-wrap: break-word;
}

Kết quả:

3. Word Break trong CSS3

Thuộc tính word-break trong CSS3 có tác dụng xử lý xuống hàng, tức là bạn có thể cho một chuỗi hiển thị và xuống hàng tại bất kì vị trí nào miễn là nó đã hiển thị full awidth.

Cú phápword-break: normal|break-all|keep-all|initial|inherit;

Trong đó:

 • normal: trạng thái mặc định, tức là sẽ dừng xuống hàng theo mặc định
 • break-all : có thể xuống hàng bất kì lúc nào khi nó đã hiển thị full awidth
 • keep-all : xuống hàng nếu chữ hiển thị sẽ bị tràn (overflow)
 • initial : trở về trang thái mặc định
 • inherit : kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Ví dụ: XEM DEMO

.break-all{
  word-break: break-all;
}
.keep-all{
  word-break: keep-all;
}

Kết quả:

Bạn thấy đó chữ "bạn" đã bị bẽ gãy xuống hàng một cách không tự nhiên :3.

4. Lời kết

Còn khá nhiều thuộc tính hay nữa nhưng mình không thể liệt kê đầy đủ ở đây được, bạn co thể lên trang W3C để tham khảo nhé.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thuộc tính font-face trong CSS3.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

CSS căn bản

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

CSS Responsive Web Design

Xin giới thiệu với các bạn series tự học CSS Responsive, đây là một series tự mình biên soạn và viết theo khả năng của mình. Trong series này mình sẽ giới thiệu tất cả các kiến thức cần thiết để học responsive, từ cách sử dụng media cho đến Javascript và từ đó sẽ đưa ra một bài tập nho nhỏ để tự ...

CSS3 căn bản

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Tạo hiệu ứng HTML5&CSS3

DANH SÁCH BÀI HỌC Hiệu ứng bóng đổ với thuộc tính box-shadow của CSS3

Bài 10: Học CSS3 - 2D Transforms

CSS3 2D Transforms là những thuộc tính dùng để xử lý hiệu ứng di chuyển 2D ( không gian hai chiều ), ví dụ bạn có thể dụng CSS3 để quay một thẻ ...

Bài 09: Học CSS3 - Sử dụng @fonf-face

Trước đây nếu bạn muốn website chạy những font chữ độc và lạ mà trên máy tính của Client không cài đặt thì đó là điều không thể, trừ khi client ...

Bài 07: Học CSS3 - Text Shadow - Box Shadow

Thêm một sự bất ngờ nữa dành cho những bạn yêu mến lập trình CSS3 đó là tạo hiệu ứng shadow mà chỉ có CSS3 mới làm được. Với CSS3 bạn có thể ...

Bài 08: Học CSS3 - Xử lý Text

CS3 hỗ trợ một số thuộc tính giúp việc xử lý text hiệu quả hơn. Nếu trước đây chúng ta gặp khó khăn trong việc xử lý một từ quá dài và bị tràn ...

Bài 05: Học CSS3 - Định dạng màu sắc

CSS3 hỗ trợ nhận diện color bằng tên màu , mã hexadecimal và mã RGB . Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số định dạng mã màu thường sử ...

Bài 06: Học CSS3 - Gradient Background

Trong Photoshop bạn có thể tạo một hình ảnh với nhiều màu sắc và chúng trộn lẫn với nhau nhìn rất bắt mắt như hình dưới đây. Thì bạn hoàn ...