Chủ đề nổi bật

Bài 09: Thuộc tính margin - padding và Box Model trong CSS

Chúng ta đã được học khá nhiều kiến thức về CSS nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để bạn xây dựng một layout hoàn chỉnh. Ví dụ bạn muốn hai thẻ HTML cách ...

Chúng ta đã được học khá nhiều kiến thức về CSS nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để bạn xây dựng một layout hoàn chỉnh. Ví dụ bạn muốn hai thẻ HTML cách xa nhau một khoảng nào đó thì kiến thức ở những bài trước không thể làm được. Vậy nên trong bài này bạn sẽ được tìm hiểu hai thuộc tính margin, padding để giải quết vấn đề đó và cuối cùng là mô hình Box Model trong CSS.

1. Thuộc tính margin và padding trong CSS

Hai thuộc tính này dùng để canh lề so với nội dung của thẻ HTML.

Margin

Dùng để tạo khoảng cách giữa hai thẻ HTML, xem hình dưới đây:

margin

Chúng ta có 5 cách sử dụng như sau:

 • margin-left: 20px : khoảng cách lề trái 20px 
 • margin-top:20px : khoảng cách lề trên 20px
 • margin-right: 20px : khoảng cách lề phải 20px
 • margin-bottom: 20px : khoảng cách lề dưới 20px
 • margin : 20px : tất cả lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều có khoảng cách 20px 

Ví dụ: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
      div{
        color: white;
        background: blue;
        border: solid 1px;
      }
      #div2{
        margin-top: 200px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="div1">
      NỘI DUNG CỦA DIV1
    </div>
    
    <div id="div2">
      NỘI DUNG CỦA DIV2
    </div>
  </body>
</html>

Chạy lên giao diện sẽ như hình dưới đây:

Lưu ý: Khi sử dụng thuộc tính margin thì sẽ không ảnh hưởng tới chiều rộng của đối tượng HTML, nghĩa là nếu bạn thiết lập chiều rộng awidth:100px và margin:20px thì lúc chiều rộng của đói tượng so  với lề là 100px + 20px = 120px. Nghĩa lả chiều rộng awidth:100px sẽ không thay đổi.

Padding

Dùng để tạo khoảng giữa thẻ HTML và nội dung của nó, xem hình dưới đây:

Chúng ta cũng có 5 cách dùng tương tự như margin:

 • padding-left: 20px : khoảng cách lề trái so với nội dung bên trong 20px 
 • padding-top:20px : khoảng cách lề trên so với nội dung bên trong 20px
 • padding-right: 20px : khoảng cách lề so với nội dung bên trong phải 20px
 • padding-bottom: 20px : khoảng cách so với nội dung bên trong lề dưới 20px
 • padding : 20px : tất cả lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải so với nội dung bên trong đều có khoảng cách 20px 

Ví dụ: XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
      div{
        color: white;
        background: blue;
        border: solid 1px;
        padding: 50px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      NỘI DUNG CỦA DIV
    </div>
  </body>
</html>

Chạy lên giao diện sẽ như hình dưới đây:

Lưu ý: Khi sử dụng thuộc tính padding thì chiều rộng của của thẻ sẽ cộng thêm khoảng cách của padding. Ví dụ ta có margin-left: 20px, padding-left: 20px và awidth: 100px thì hình mô phỏng của nó sẽ là:

2. Mô hình Box Model trong CSS

Kết hợp ba thuộc tính margin, padding và border sẽ cho ta một mô hình với tên gọi là Box Model, Box Model thể hiện được sơ đồ các thuộc tính xác định vị trí của đối tượng HTML. Các bạn nhìn hình dưới đây (hình này mình lấy từ W3C).

Trong mô hình này thì:

 • Đường xọc ngoài cùng là đường biên 
 • Tiếp theo khoảng cách giữa đường biên so với đường border (màu xanh) ta gọi là margin.
 • Tiếp khoảng cách giữa border so với nội dung bên trong ta gọi là padding.

Đây chính là mô hình Model Box mà bạn cần nắm để có thể chỉnh sửa vị trí hiển thị của đối tượng HTML.

3. Lời kết

Vậy là mình đã giới thiệu sơ lược cách sử dụng hai thuộc tính margin và padding trong CSS, đồng thời bạn cũng đã hiểu được sơ đồ Model Box trong CSS và việc áp dụng nó vào thực tế như thế nào sẽ phụ thuộc vào bản thân của bạn.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

jQuery

Hàm jQuery Ví dụ Mô tả BỘ CHỌN (SELECTORS) $('*') $('*') Chọn tất cả các thành phần có trong văn bản HTML, khi sử dụng bộ chọn này có thể sẽ khiến quá trình xử lý của một số trình duyệt chậm lại. $(' tag ') $('div') Chọn thành phần theo từng tag cụ thể. $('tag. ...

Tag HTML5

Tag mới trong HTML5 Tag Mô tả Trạng thái <article> Định nghĩa một bài viết, một nội dung riêng biệt. <aside> Định nghĩa nội dung bên ngoài nội dung chính (thường là phần sidebar). <audio> Định nghĩa âm thanh, như nhạc hay trường audio khác.. ...

Tag HTML/XHTML

Tag HTML/XHTML DTD cho biết: thuộc tính HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD nào được cho phép. T=Transitional, S=Strict, và F=Frameset. Tag Mô tả HTML 4.01 XHTML 1.0 XHTML 1.1 Xác định một comment, một chú thích. TSF O <!DOCTYPE> Xác định mẫu cho văn bản HTML. TSF ...

Animation trong CSS

Animation là gì ? Animation (hay còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình thay đổi hình dạng và tạo hiệu ứng di chuyển của các phần tử. CSS hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng liên quan tới sự kiện chuyển động. Bảng dưới liệt kê tất cả các hiệu ứng bạn có thể sử dụng trong CSS. Để tìm hiểu chi tiết, ...

Chuyển đổi từ PX sang EM trong CSS

Chuyển đổi từ PX sang EM Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS , một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px. Do đó, trong ...

Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

User Interface trong CSS | Giao diện người dùng trong CSS

Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3: Giá trị Miêu tả appearance Cho phép người dùng làm cho các phần tử ...

Chia cột trong CSS

CSS3 hỗ trợ tính năng Multi Column giúp bạn sắp xếp văn bản dưới dạng cấu trúc một bài báo. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính Multi Column thường được sử dụng trong CSS3: Giá trị Miêu tả column-count Được sử dụng để đếm số cột mà phần tử nên được phân chia thành column-fill ...

Tổng hợp các màu trong CSS

Bảng dưới đây liệt kê 16 tên cùng mã màu (mã Hex code) đã được giới thiệu trong HTML 3.2. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này trong CSS. Tên màu Giá trị Hex Code Màu aqua #00ffff black #000000 blue #0000ff fuchsia #ff00ff green #008000 ...

Responsive trong CSS | Responsive CSS là gì

Responsive CSS là gì ? Responsive là một tính từ để chỉ một website có thể hiển thị tương thích trên mọi kích thước hiển thị của trình duyệt. Ví dụ: nếu giao diện website đặt một chiều rộng cố định là 800px thì chắc chắn nếu xem ở trình duyệt điện thoại với chiều ngang chỉ từ 320px – 420px ...