Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu vòng lặp cuối cùng đó là vòng lặp foreach trong php, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu lệnh ...

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu vòng lặp cuối cùng đó là vòng lặp foreach trong php, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số câu lệnh dừng chương trình vòng lặp và lệnh nhảy tới một vị trí nào đó trong file PHP.

Nội dung chúng ta gồm ó các phần như sau:

 • Câu lệnh Break
 • Câu lệnh Continue
 • Câu lệnh Goto
 • Câu lệnh Die & Exit

1. Câu lệnh break

Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng lặp vẫn chưa kết thúc.

Ví dụ:

for ($i = 1; $i <= 100; $i++)
{
  echo $i . ' ';
  if ($i == 20)
  {
    break;
  }
}

Trong ví dụ này thì vòng lặp được lặp từ 1 cho tới 100, nhưng nó không chạy hết 100 lần bởi vì khi nó chạy tới lần thứ 20 (tức là biến $i = 20) thì câu lệnh kiểm tra if đúng nên lệnh break bên trong câu if được thực hiện và sẽ dừng vòng lặp.

Không chỉ ở vòng lặp for mà các vòng lặp như while và do while, vòng lặp foreach ta đều có thể dùng lệnh break để kết thúc.

2. Câu lệnh continue

BẢNG MÃ KÍCH HOẠT KHÓA HỌC RẤT RẺ

Mình đã sưu tầm các mã giám giá rất rẻ và đăng nó ơ trong bài viết này, bạn hãy vào tham khảo để xem cần kháo nào thì hãy chọn cho riêng mình nhé, Lưu ý la chỉ có tại code24h.com, bạn sẽ không thể tìm thấy ở chỗ khác.

Xem Ngay

Dịch ra tiếng anh cũng đủ hiểu phần nào câu lệnh này, lệnh continue sẽ bỏ qua những đoạn code bên dưới nó và nhảy qua vòng lặp kế tiếp (không thoát hẳn vòng lặp như lệnh break).

Ví dụ:

for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
{
  if ($i == 5)
  {
    continue;
  }
  echo $i . ' ';
}

Bài này vòng lặp for lặp từ 1 tới 10 và in ra các số đó. nhưng lạ thay là kết quả thiếu mất số 5 tại vì khi $i = 5 (vòng lặp thứ 5) thì câu lệnh continue đã nhảy chương trình qua vòng lặp mới nên lệnh echo $i không thực hiện được.

Tương tự ta có thể sử dụng lệnh này cho tất cả các vòng lặp for, while, do while và foreach.

3. Câu lệnh goto

Lệnh goto dùng để nhảy đến một dòng code nào đó.

Ví dụ:

$a = 12;
$b = 13;
$c = $a + $b;
 
echo $a;
 
goto label_end;
 
echo $b;
 
label_end;

Trong ví dụ này nếu bình thường thì nó sẽ xuất ra màn hình cả $a và $b nhưng bài này nó chỉ xuất ra màn hình mỗi $a vì dòng goto label_end sẽ nhảy chương trình đến cái nhãn label_end nên dòng echo $b; không được thực hiện. label_end được gọi là nhãn (có thể đặt tên bất kỳ).

Người ta khuyên rằng không nên sử dụng lệnh goto bởi vì nó khó nhìn, lộn xộn khó bảo trì nâng cấp.

4. Lênh die và exit

Với 2 lệnh break và continue chỉ ảnh hương trong vòng lặp thì lệnh die và exit lại ảnh hưởng tới cả chương trình, nếu bạn dùng 2 lệnh này thì chương trình sẽ dừng ngay lập tức và những đoạn code bên dưới die và exit sẽ không được thực hiện.

Ví dụ:

echo '123';
 
die(); // hoặc exit();
echo '456';

Trong ví dụ này kết quả xuất ra màn hình là 123, vởi vì dòng code echo ’456′ không được thực hiện.

5. Lời kết

Thực tế thì ta hay sử dụng lệnh break, continue, die và exit thôi chứ lệnh goto rất ít khi dùng vì nó làm cho chương trình trở lên rối, khó nâng cấp và bảo trì. Bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu hàm trong php.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Ngắt điều khiển break, continue, goto

Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi bài tiếp theo về cấu trúc ngắt điều khiển trong C. Câu lệnh ngắt điều khiển trong C bao gồm 3 thành phần: lệnh break, lệnh continue, goto. Lệnh break: Thông thường lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng ...

Trần Trung Dũng viết 10:59 ngày 05/10/2018

Bài 3: Các Loại Biến, Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

Cách chính yếu để lưu trữ thông tin trong giữa chương trình PHP là sử dụng một biến. Sau đây là những thứ quan trọng để biết về biến trong PHP: Tất cả các biến trong PHP được biểu thị bằng dấu $ ở đầu Giá trị của biến là giá trị của nó được gán gần nhất Ví dụ: $a=5; $a= 5+1; ...

Trần Trung Dũng viết 15:29 ngày 01/10/2018

Hướng dẫn lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Tìm hiểu vòng lặp while và do while trong php Tìm hiểu vòng lặp foreach trong php Cách xây dựng hàm trong php Tìm hiểu giải thuật đệ quy trong php Tìm hiểu các lệnh break, continue, goto, die, exit trong php. Đây là những câu lệnh dừng chương trình và lệnh nhảy trong php dùng để kết ...

Vũ Văn Thanh viết 17:14 ngày 04/09/2018

Bài 10: Thay đổi cấu trúc table với lệnh ALTER TABLE

Trong thực tế nhiều lúc bạn đã tạo xong một bảng rồi, bạn đã thêm dữ liệu hoành tráng nhưng lại gặp vấn đề là cấu trúc của table cần phải được ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:12 ngày 03/08/2018

Lệnh break - continue trong Javascript

Tiêp tục với loạt serie học Javascript toàn tập thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai lệnh được sử dụng cũng rất thường xuyên đó là lệnh ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:59 ngày 03/08/2018
0