03/08/2018, 09:49

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong bootstrap 3 , nghe tới cái tên list chắc hẳn các bạn đã hình dung ra ...

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong bootstrap 3, nghe tới cái tên list chắc hẳn các bạn đã hình dung ra được nó là cái quái gì rồi phải không nào, nôm na là dùng các tag <ul></li> để tạo ra các định dạng menu ngang,dọc.

1. Class list-unstyled định nghĩa tag <ul> & <ol>

Class này được dùng để định nghĩa cho các tag <ul> hoặc <ol> . Tôi có một ví dụ nhỏ để minh họa như sau:

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 List</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class list-unstyled</h2>
        <ul class="list-unstyled">
          <li>Trang Chủ</li>
          <li>Giới Thiệu</li>
          <li>Khuyến Mãi</li>
          <li>Sản Phẩm
            <ul>
              <li>Máy Tính</li>
              <li>Điện Thoại</li>
            </ul>
          </li>
          <li>Liên Hệ</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class list-unstyled

Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với class tạo ra menu dạng nằm ngang.

2. Class list-inline tạo menu ngang

Nếu bạn dùng css bình thường để tạo ra một menu dạng nằm ngang thì sẽ xử lý rất là phức tạp, nào là float:left, padding, display...vvv. Nhưng khi làm việc với bootstrap 3 thì việc tạo ra một menu nằm ngang sẽ trở nên rất là đơn giản wink

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 List</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class list-inline</h2>
        <ul class="list-inline">
          <li>Trang Chủ</li>
          <li>Giới Thiệu</li>
          <li>Khuyến Mãi</li>
          <li>Sản Phẩm</li>
          <li>Liên Hệ</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class list-inline

Phần căn bản trong list group đến đây là hết, tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu nhé.

3. Class list-group & list-group-item tạo danh sách nằm dọc

Hai class này có nhiệm vụ tạo ra một danh sách dạng nằm dọc và từng dòng được bao bọc trong một đường viền rất là bắt mắt nhé. Sử dụng bằng cách tag <ul> sẽ nhận khai báo của class list-group, còn lại các tag <li> sẽ nhận khai báo của class list-group-item.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 List</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class list-group & list-group-item</h2>
        <ul class="list-group">
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com</li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com</li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com</li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com</li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh list-group & list-group-item

Giải thích sơ về hai class này, thì các bạn có thể hiểu đơn giản là list-group là cha,còn list-group-item là con. Muốn thằng con hoạt động thì thằng cha phải được khai báo trong tag <ul>

4. Kết hợp list-group với các thuộc tính khác

Chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp nó với bất kì thuộc tính bên trong bootstrap 3 cung cấp sẵn, để dễ hình dung thì tôi sẽ kết hợp nó với class label

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 List</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class list-group & list-group-item & class label</h2>
        <ul class="list-group">
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com
            <span class="label label-danger">Mới</span>
          </li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com
            <span class="label label-default">Mới</span>
          </li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com
            <span class="label label-info">Mới</span>
          </li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com
            <span class="label label-warning">Mới</span>
          </li>
          <li class="list-group-item">Học bootstrap 3 free cùng với code24h.com
            <span class="label label-success">Mới</span>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class list-group & class label

Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong việc kết hợp thuộc tính bên trong class label vào list-group để tạo ra một danh sách có gắn nhãn hiệu bắt mắt.

5. Tạo link với list-group-item cùng với tag <a>

Ở phần này sẽ tạo ra một list danh sách với cơ chế là link có thể click để chuyển đến trang mà chúng ta đã khai báo.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 List</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class list-group link itme</h2>
        <a class="list-group-item" href="#">Học PHP tại code24h.com</a>
        <a class="list-group-item" href="#">Học CSS tại code24h.com</a>
        <a class="list-group-item active" href="#">Học Bootstrap 3 tại code24h.com</a>
        <a class="list-group-item" href="#">Học AngularJS tại code24h.com</a>
        <a class="list-group-item" href="#">Học Jquery tại code24h.com</a>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh link

Chỗ hiện màu xanh báo là link đã được click là do tôi có khai báo thêm class active. Các bạn có thấy đơn giản không ? vừa tạo ra một danh sách nằm dọc vừa có thể click vào nửa yes

Kết Bài:

Kết thúc bài này tôi chỉ muốn các bạn xem và code lại kỹ phần list-group vì đây sẽ là phần quan trọng có thể các bạn sẽ làm việc với nó nhiều lần, nếu như các bạn lựa chọn bootstrap 3 để stylesheet giao diện website. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các helper classes hỗ trợ của bootstrap 3, đây là các class sẽ giúp các bạn trong việc tạo ra ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:54 ngày 03/08/2018

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Thuật ngữ dropdown menu đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi người của chúng ta, và với bootstrap nó cũng được hỗ trợ một cách tốt nhất để người ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:51 ngày 03/08/2018

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong bootstrap 3 , nghe tới cái tên list chắc hẳn các bạn đã hình dung ra ...

Bùi Văn Nam viết 09:49 ngày 03/08/2018

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navs vì tabs cũng là dạng danh sách nằm ngang được phân làm từng khối riêng biệt. ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:49 ngày 03/08/2018

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài viết trước thì các bạn cùng với tôi đã tìm hiểu xong phần glyphicons dùng để nhúng các biểu tượng vào website. Ở bài ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:45 ngày 03/08/2018
0