Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 09:44

Bài 12: Button group bootstrap 3

Để có thể hiểu rõ bài viết này thì tôi cần các bạn phải xem qua bài Tạo button trong bootstrap 3 vì đây là bài nâng cao để làm việc với button ...

Để có thể hiểu rõ bài viết này thì tôi cần các bạn phải xem qua bài Tạo button trong bootstrap 3 vì đây là bài nâng cao để làm việc với button trong bootstrap 3. Nghe từ group thì các bạn đã phần nào hình dung ra được Button Group bootstrap 3 sẽ mang đến cho chúng ta điều gì?

1. Định nghĩa class btn-group bootstrap 3

Chúng ta sẽ có một cái bảng sơ lược các thuộc tính mà btn-group hỗ trợ như sau:

Class Mô tả
.btn-group Dùng để khai báo mặc định button group
.btn-toolbar Tạo ra button dạng danh sách nằm ngang và dính liền
.btn-group-lg
.btn-group-sm
.btn-group-xs
Tạo ra button group có các kích cỡ lớn nhỏ & vừa
.btn-group-vertical Tạo ra button group ở dạng nằm dọc

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu từng class xem nó stylesheet ra sao.

2. Định nghĩa class btn-group bootstrap 3

Class này được khai báo với mục đích giúp cho gom các button lại thành một cục. Các bạn có thể xem ví dụ minh họa để hình dung ra thêm nó là gì nhé.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Button Group</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class btn-group</h2>
        <div class="btn-group">
          <button type="button" class="btn btn-default">Button 1</button>
          <button type="button" class="btn btn-default">Button 2</button>
          <button type="button" class="btn btn-default">Button 3</button>
        </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class btn-group

Khai báo class này trong tag <div></div> với ví dụ đầu tiên thì tôi nghĩ các bạn đã cảm thấy bắt đầu hứng thú với button group rồi hen, chưa dừng lại ở đây đâu, các bạn sẽ còn nhiều bất ngờ ở các ví dụ tiếp theo nửa.

3. Định nghĩa class btn-toolbar bootstrap 3

Class này có thuộc tính giống với class btn-group vì thế tôi sẽ không giải thích sâu về nó. Cách khai báo đê dùng thì nó là div cha và btn-group là div con bao bọc bên trong là các button.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Button Group</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class btn-toolbar & btn-group</h2>
        <div class="btn-toolbar">
          <div class="btn-group">
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 1</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 2</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 3</button>
          </div>
          <div class="btn-group">
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 4</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 5</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 6</button>
          </div>
          <div class="btn-group">
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 7</button>
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 8</button>
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 9</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class btn-toolbar

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần resize button group.

4. Resize button group bootstrap 3

Phần này khá giống với bài trước nên tôi sẽ không giải thích quá nhiều .Các bạn xem ví dụ thì sẽ hình dung ra điều mà tôi muốn truyền đạt, cách khai báo thì vẫn là lồng class vào class btn-group nhé,

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Button Group</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class btn-group-lg - btn-group-sm - btn-group-xs</h2>
          <div class="btn-group btn-group-lg">
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 1</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 2</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 3</button>
          </div>
          <div class="btn-group btn-group-sm">
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 4</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 5</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">Button 6</button>
          </div>
          <div class="btn-group btn-group-xs">
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 7</button>
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 8</button>
            <button type="button" class="btn btn-info">Button 9</button>
          </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class resize button group

Như vậy chúng ta đã đi gần hết bài viết này rồi, phần cuối cùng sẽ tìm hiểu cách khai báo để tạo ra dạng button nằm dọc.

5.Tạo button dọc với class btn-group-vertical bootstrap 3

Class này có nhiệm vụ tạo ra hàng loạt button nằm dọc đứng trên cùng một hàng. Khác với class btn-group thì ở vi dụ này chúng ta có thể khai báo class btn-group-vertical làm class cha mà không cần phải lồng class giống như các ví dụ ở trên.

Ví dụ: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Button Group</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
      margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
      <h2>Định nghĩa class btn-group-vertical</h2>
          <div class="btn-group-vertical">
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 1</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 2</button>
            <button type="button" class="btn btn-default">Button 3</button>
          </div>
      </div>
    </div>
</div>
  </body>
  </html>Hình ảnh class btn-group-vertical

Kết Bài:

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một thuộc tính mà button group trong bootstrap 3 hỗ trợ. Hy vọng thông qua bài viết này thì các bạn đã có thể tạo ra cho mình các button tùy ý theo ý đồ của các bạn. Chúc các bạn học tốt ^^.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Twitter Bootstrap 3

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Twitter Bootstrap 4

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các helper classes hỗ trợ của bootstrap 3, đây là các class sẽ giúp các bạn trong việc tạo ra ...

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Thuật ngữ dropdown menu đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi người của chúng ta, và với bootstrap nó cũng được hỗ trợ một cách tốt nhất để người ...

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Hiện nay PHP có rất nhiều Framework và CMS hỗ trợ giúp cho công việc lập trình trở nên đơn giản và thống nhất với nhau. Nhưng bạn có nghĩ trong ...

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Như vậy, kết thúc bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về navs và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một ...

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong bootstrap 3 , nghe tới cái tên list chắc hẳn các bạn đã hình dung ra ...

Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Đây là bài lý thuyết cuối cùng trong series bootstrap 3, ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hành và tạo ra những mẫu layout với những kiến thức ...

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navs vì tabs cũng là dạng danh sách nằm ngang được phân làm từng khối riêng biệt. ...