Bài 16: Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu kỹ thuật đặt lính canh trong php, vậy thì trong bài này ta sẽ tìm hiểu một kỹ thuật khác cũng khá hay đó là kỹ ...

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu kỹ thuật đặt lính canh trong php, vậy thì trong bài này ta sẽ tìm hiểu một kỹ thuật khác cũng khá hay đó là kỹ thuật đặt cờ hiệu được code bằng ngôn ngữ lập trình php.

1. Kỹ thuật đặt cờ hiệu là gì?

Tương tự bài trước mình sẽ đưa ra một ví dụ thực tế để các bạn dễ hình dung.

Ví dụ 1: Quy trình của đội bóng trước khi ra sân.

Giả sử có một đội bóng trước khi ra sân  thi đấu các bác sỹ kiểm tra sức khỏe của từng người, Nếu một trong những cầu thủ ra sân có sử dụng chất kích thích thì cả đội bóng sẽ không được thi đâu và sẽ bị kỉ luật. Cách làm như sau: tôi sẽ duyệt qua từng người và kiểm tra, chỉ cần có 1 cầu thủ thôi là kết luận đc đội bóng này không đủ điều kiện. Đây gọi là kỹ thuật đặt cờ hiệu.

Ví dụ 2: Kiểm tra xem các số từ 1 đến 1000 có số nào chia hết cho 40 không?

Để giải bài này tôi sẽ dùng kỹ thuật đặt cờ hiệu lặp từ 1 cho tới 1000 rồi chia lấy dư cho 40, chỉ cần có một số chia hết cho 40 là tôi có thể quyết định rằng tồn tại số chia hết cho 40 trong khoảng từ 1 đến 1000. Sau đây là hàm có sử dụng kỹ thuật này.

// Khai báo cờ và gán cho cờ có giá trị là không tìm thấy
$flag = false;
 
// duyệt qua từng số
for ($i = 1; $i <= 1000; $i++){
  if ($i % 40 == 0){
    $flag = true;
  }
}
 
if ($flag == true){
  echo 'Có';
}
else {
  echo 'Không';
}

2. Khi nào sử dụng kỹ thuật đặt cờ hiệu

BẢNG MÃ KÍCH HOẠT KHÓA HỌC RẤT RẺ

Mình đã sưu tầm các mã giám giá rất rẻ và đăng nó ơ trong bài viết này, bạn hãy vào tham khảo để xem cần kháo nào thì hãy chọn cho riêng mình nhé, Lưu ý la chỉ có tại code24h.com, bạn sẽ không thể tìm thấy ở chỗ khác.

Xem Ngay

Kỹ thuật đặt cờ hiệu dùng để duyệt mảng danh sách và kiểm tra từng phần tử để đưa ra kết quả cuối cùng.

Kỹ thuật này thường dùng để kiểm tra các dữ liệu đầu vào trước khi lưu vào hệ thống, kiểm tra một số tồn tại trong danh sách không, kiểm tra trong danh sách có số nguyên tố không, … Đây là một vài ví dụ thôi chứ thực tế bạn có thể dùng nó cho nhiều trường hợp lắm.

3. Lời kết

Các bạn thấy kỹ thuật này cũng khá là ngắn gọn phải không nào, nó được sử dụng rất nhiều trong việc lập trình web php nên hy vọng qua bài này các bạn biết vận dụng nó trong dự án của riêng mình nhé. Bài tiếp theo ta sẽ tìm hiểu một thuật toán sắp xếp, không phải là thuật toán sắp xếp nổi bọt mà là thuật toán sắp xếp chọn.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

[BÀI 14]Kỹ thuật Clearfix trong CSS

Kỹ thuật Clearfix trong CSS Clearfix trong CSS không phải là một thuộc tính, mà nó là một kỹ thuật để loại bỏ ảnh hưởng của float lên các vùng. Clearfix là gì? Khi một thẻ cha có thẻ con sử dụng float thì chiều cao của thẻ cha so với thẻ con đó là 0px. Chiều cao của thẻ cha chỉ phụ ...

Trần Trung Dũng viết 17:07 ngày 04/10/2018

Tìm hiểu kỹ thuật CSS Image Sprites trong thiết kế web

CSS Image Sprites là gì? CSS Image Sprites (hay gọi tắt là CSS Sprites) do Dave Shea đề nghị lần đầu năm 2004. Thuật ngữ “Sprites” thực ra là kỹ thuật đưa tất cả các hình ảnh trang trí như các icon hay button đặt vào một file hình duy nhất. Sau đó dùng thuộc tính background-position ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:10 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu kỹ thuật đặt lính canh trong php

Tìm hiểu thuật toán sắp xếp nổi bọt trong php Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong php Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php Thuật toán sắp xếp chọn trong php Kỹ thuật đặt lính canh được sử dụng rất nhiều nhưng đôi khi các bạn không hề biết đó chính là kỹ thuật này. Hôm nay mình ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:14 ngày 04/09/2018

Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php

Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong php Tìm hiểu kỹ thuật đặt lính canh trong php Thuật toán sắp xếp chọn trong php Tìm hiểu thuật toán sắp xếp chèn trong php Bài trước mình đã giới thiệu kỹ thuật đặt lính canh trong php, vậy thì bài này mình sẽ chuyển sang tìm hiểu kỹ ...

Bùi Văn Nam viết 17:12 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu RxSwift bài 2 - các khái niệm cơ bản trong Rx

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về Rx cũng như thư viện Rx swift sau loạt bài giới thiệu trước . Hãy tìm hiểu xem Rx là cái chi chi. In computing, reactive programming is a programming paradigm oriented around data flows and the propagation of change. This means that it should be possible ...

Bùi Văn Nam viết 16:00 ngày 12/08/2018
0