Bài 27: Xử lý truy vấn dữ liệu MySQL với PHP

Có nhiều thư viện xử lý kết nối và truy vấn database trong MySQL đó là: MySQLi Object-oriented MySQLi Procedural PDO Mình cũng ...

Có nhiều thư viện xử lý kết nối và truy vấn database trong MySQL đó là:

  • MySQLi Object-oriented
  • MySQLi Procedural
  • PDO

Mình cũng có một series trình bày khá chi tiết các thao tác như kết nối, thêm, xóa sửa và lấy danh sách trong MySQL bằng PHP rồi nên nếu bạn muốn tham khảo thì hãy đọc series này nhé: PHP và MySQL.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Bài 6: Các Lệnh Cơ Bản Truy Vấn Dữ Liệu

1) Chèn dữ liệu vào bảng Cú pháp: INSERT INTO table_name(field1, field2, … fieldN) VALUES (value1, value2, … valueN); INSERT INTO Tên_bảng(tên_cột) VALUES(Giá_trị_tương_ứng); Ví dụ: INSERT INTO SINHVIEN( MaSV, TenSV) VALUES(‘SV001’,’NGUY ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:31 ngày 01/10/2018

Một số lỗi thường gặp và phương hướng xử lý khi truy vấn dữ liệu lớn với Laravel

Việc truy vấn dữ liệu là việc hết sức quen thuộc với mỗi lập trình viên và là việc không thể thiếu trong các app ứng dụng. Dĩ nhiên không lập trình viên nào sẽ gặp vấn đề khi truy vấn 1 lượng dữ liệu nhỏ và không quá phức tạp . Tuy nhiên khi bạn phải đối mặt với các bài toán dữ liệu lớn (Chức năng ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:22 ngày 12/08/2018

Truy vấn và xử lý truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán

Quá trình chuyển đổi truy vấn cho cùng 1 kết quả như nhau. Có nhiều giải pháp để chuyển đổi , mỗi giải pháp lại tiêu thụ tài nguyên máy tính khác nhau . Vấn đề đặt ra cần lựa chọn giải pháp sao cho tiêu thụ tài nguyên là tối thiểu. 1. Mục đích của truy vấn. Giảm vùng nhớ trung gian. ...

Bùi Văn Nam viết 16:17 ngày 12/08/2018

Sử dụng Arel để truy vấn dữ liệu trong Ruby on Rails

Như chúng ta đã biết Ruby on Rails nổi tiếng với thời gian phát triển một ứng dụng Web trong thời gian khá ngắn, để làm được điều đó framework này ngoài khối lượng Gem khổng lồ thì bản thân nó cũng tự cung cấp những công cụ tiện dụng, đơn giản giúp tận dụng tối đa sức mạnh của mình cũng như khắc ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:48 ngày 12/08/2018

Truy vấn dữ liệu với ActiveRecord - Truy vấn với quan hệ has_many

Giới thiệu Bạn đã khá quen thuộc với các quan hệ giữa các Model trong ActiveRecord, đặc biệt các quan hệ như belong_to, has_one hay has_many. Như vậy đến nay, bạn đã có thể sử dụng các quan hệ này để lấy ra các tập đối tượng như các bài viết trước đây trong loạt bài này. Có rất nhiều điều có ích ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:11 ngày 12/08/2018
0