Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 09:38

Bài 3: Grid System trong bootstrap 3

Chắc hẳn các bạn còn đang lạ lẫm và đặt ra câu hỏi Grid system là gì? Vậy thì tôi xin mô tả sơ lược qua để các bạn có cái nhìn chung về nó như ...

Chắc hẳn các bạn còn đang lạ lẫm và đặt ra câu hỏi Grid system là gì? Vậy thì tôi xin mô tả sơ lược qua để các bạn có cái nhìn chung về nó như sau. Grid System là một hệ thống lưới và là một thuật ngữ được dùng trong thiết kế và nó được cấu hình thành 12 cột. Kích thước trong Grid System tính bằng cột, mỗi cột này sẽ chiếm một % nhất định kích thước của layout. Thay vì chỉ định rõ ràng kích thước là 200px, 300px, … Thì giờ chúng ta sẽ dùng đơn vị là cột. Mà % là bao nhiêu thì bootstrap đã tính sẵn cho các bạn rồi.

Đây là phần giao diện website được stylesheet bằng grid system. Ở hình này chúng ta dễ dàng nhận ra là giao diện có 3 hàng, hàng thứ nhất có 12 cột chính là lớp col-md-12, hàng thứ hai gồm 3 thành phần như sau:

 • Phần left có 3 cột chính là lớp col-md-3 
 • Phần content có 6 cột  col-md-6 
 • Phần right giống phần left cũng có 3 cột col-md-3
 • Phần footer gồm 2 thành phần và mỗi thành phần được chia thành 6 cột col-md-6.

Đoạn code dưới đây mô tả các vị trí trong một website thông thường.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
   *{padding: 0; margin: 0;}
   header{ background: blue; margin-top: 15px; height: 150px; line-height: 150px; color: white; font-weight: bold; font-size: 32px; text-align: center;}
   section{ background: blue; margin-top: 5px; height: 250px; color: white; line-height: 250px; font-size: 32px; text-align: center;}
   article{ background: blue; margin-top: 5px; height: 250px; line-height: 250px; color: white; font-size: 32px; text-align: center;}
   aside{ background: blue; margin-top: 5px; height: 250px; line-height: 250px; color: white; font-size: 32px; text-align: center;}
   footer {background: blue; margin-top: 5px; height: 30px; line-height: 30px; color: white; font-weight: bold; font-size: 32px; text-align: center;}

 </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="row grid-demo">
      <div class="col-md-12">
        <header>Header (12 Cột)</header>
      </div>
      <div class="col-md-3">
        <section>Left Menu (3 cột)</section>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <article>Content (6 cột)</article>
      </div>
      <div class="col-md-3">
        <aside>Right (3 cột)</aside>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <footer>Footer (6 cột)</footer>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <footer>Footer (6 cột)</footer>
      </div>
    </div>
    <div>
</body>
</html>                     
Chạy lên giao diện sẽ như hình dưới đây:


Hình mô tả lưới Grid System trong Bootstrap 3

Bây giờ ta đi sâu vào chi tiết các tính năng nhé.

1. Định nghĩa các lớp tính năng grid system bootstrap 3

Có tổng cộng bao nhiêu tính năng mà grid system trong bootstrap hỗ trợ cho chúng ta đây ?

Ký Hiệu Class Thiết Bị Hỗ Trợ Độ Rộng Lớp Container Chú Thích
.col-xs-$ Extra small < 768px Dùng cho điện thoại kích thước nhỏ hơn 768px
.col-sm-$ Small devices ≥ 768px Dùng cho tablets kích thước >= 768px
.col-md-$ Medium devices ≥ 992p Dùng cho desktop ( >=992px)
.col-lg-$ Large devices ≥ 1200px Dùng cho desktops >=1200px

Ký tự $ trong bảng trên đại diện cho số cột chứa phần tử đó, là một số từ 1 đến 12.  Để hiểu rõ các class thuộc tính này thì tôi sẽ có một ví dụ nho nhỏ cho từng class như sau. Nhưng để làm việc tốt với bootstrap thì các bạn cần lưu ý những điều sau đây.

 • Các bạn cần phải nạp các file của bootstrap vào file html hoặc có thể sử dụng bộ liên kết có sẵn.
 • Khi các bạn vào trang chủ của bootstrap thì sẽ thấy ngay mọi thành phần html đều nằm trong class  .row và nó được bao bọc bên trong bởi class .container lưu ý rằng đây là 2 class bắt buộc phải có nếu như bạn làm việc với bootstrap.

Col-Xs (Extra Small): Đây là class được dùng để định nghĩa và sử dụng cho các dòng smartphone có kích thước nhỏ hơn 768px: Xem Demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    p{
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      background: #f2f2f2;
    }

    .grid-demo > div {
      background: #fff;
      border: 1px solid #ddd;
      line-height: 29px;
      opacity: 0.8;
      text-align: center;
     }  

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>Col-Xs (Rất nhỏ)</h1>
      <div class="row grid-demo">
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-1">Box 1</div>
        <div class="col-xs-4">Box 4</div>
       	<div class="col-xs-6">Box 6</div>
       	<div class="col-xs-2">Box 2</div>
       	<div class="col-xs-12">Box 12</div>
      </div>   
</body>
</html>

Các bạn copy code về và bật trình duyệt lên chạy thử và thử co giãn trình duyệt xem các box nó có co giãn theo không? Câu trả lời là không nhé vì nó đang được định nghĩa bởi class col-xs tức là nhỏ nhất thì còn gì để mà co giãn được nửa chứ. Nếu muốn các box co giãn thì cần thêm vào các class như là col-md để nó hỗ trợ thêm kích thước cho class col-xs.

Col-sm (Small Device): Đây là class được dùng để định nghĩa cho các loại thiết bị (Tablet) có kích thước lớn hơn 768px: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    p{
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      background: #f2f2f2;
    }

    .grid-demo > div {
      background: #fff;
      border: 1px solid #ddd;
      line-height: 29px;
      opacity: 0.8;
      text-align: center;
     }  

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>Col-SM (Nhỏ)</h1>
      <div class="row grid-demo">
        <div class="col-sm-1">Box 1</div>
        <div class="col-sm-1">Box 2</div>
        <div class="col-sm-1">Box 3</div>
        <div class="col-sm-1">Box 4</div>
        <div class="col-sm-1">Box 5</div>
        <div class="col-sm-1">Box 6</div>
        <div class="col-sm-1">Box 7</div>
        <div class="col-sm-1">Box 8</div>
        <div class="col-sm-1">Box 9</div>
        <div class="col-sm-1">Box 10</div>
        <div class="col-sm-1">Box 11</div>
        <div class="col-sm-1">Box 12</div>
        <div class="col-sm-4">Box 12</div>
      </div> 
   </div>
</body>
</html>
Col-md (Medium Device): Đây là class được dùng để định nghĩa các loại màn hình desktop có kích thước lớn hơn 922px, và đây cũng chính là class được khai báo nhiều nhất quá trình xây dựng giao diện website: Xem demo
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    p{
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      background: #f2f2f2;
    }

    .grid-demo > div {
      background: #fff;
      border: 1px solid #ddd;
      line-height: 29px;
      opacity: 0.8;
      text-align: center;
     }  

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
       <h1>Col-Md (Vừa)</h1>
      <div class="row grid-demo">
        <div class="col-md-1">Box 1</div>
        <div class="col-md-1">Box 2</div>
        <div class="col-md-1">Box 3</div>
        <div class="col-md-1">Box 4</div>
        <div class="col-md-1">Box 5</div>
        <div class="col-md-1">Box 6</div>
        <div class="col-md-1">Box 7</div>
        <div class="col-md-1">Box 8</div>
        <div class="col-md-1">Box 9</div>
        <div class="col-md-1">Box 10</div>
        <div class="col-md-1">Box 11</div>
        <div class="col-md-1">Box 12</div>
        <div class="col-md-4">Box 12</div>
      </div> 
   </div>
</body>
</html>

Col-lg (Large Device): Đây là class được dùng để định nghĩa cho các loại màn hình desktop có kích thước lớn hơn 1200px tức là kích thước màn hình lớn cỡ nào nó cũng hỗ trợ được hết: Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Example of Twitter Bootstrap 3 Grid System</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    p{
      font-size: 14px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      background: #f2f2f2;
    }

    .grid-demo > div {
      background: #fff;
      border: 1px solid #ddd;
      line-height: 29px;
      opacity: 0.8;
      text-align: center;
     }  

    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
       <h1>Col-LG (Lớn)</h1>
      <div class="row grid-demo">
        <div class="col-lg-1">Box 1</div>
        <div class="col-lg-1">Box 2</div>
        <div class="col-lg-1">Box 3</div>
        <div class="col-lg-1">Box 4</div>
        <div class="col-lg-1">Box 5</div>
        <div class="col-lg-1">Box 6</div>
        <div class="col-lg-1">Box 7</div>
        <div class="col-lg-1">Box 8</div>
        <div class="col-lg-1">Box 9</div>
        <div class="col-lg-1">Box 10</div>
        <div class="col-lg-1">Box 11</div>
        <div class="col-lg-1">Box 12</div>
        <div class="col-lg-4">Box 12</div>
      </div> 
   </div>
</body>
</html>

Trong grid system thì class col-lg luôn được thể hiện đầu tiên các bạn có thể thử bằng cách copy đoạn code sau , rồi sau đo kẻo nhỏ trình duyệt lại thì thành phần html được định nghĩa nằm trong class col-lg sẽ tự động co giãn.

Ngoài ra  grid system trong bootstrap còn có một số tính năng như là canh lề trái, phải (offset) , gộp các cột lại với nhau. Các vấn đề này tôi sẽ chia sẽ ở các bài Fixed Layout (Cố định), Fuild Layout(Full Width). Trong bài này tôi chỉ liệt kê một số tính năng mà grid system cung cấp cho chúng ta. Nếu các bạn thấy vẫn chưa đủ thì xin mời vào trang doc của bootstap tìm hiểu thêm.

2. Lời kết

Thông qua bài viết này tôi hy vọng các bạn cảm thấy thích bootstrap hơn và bắt đầu đưa nó vào mục tiêu học tập của các bạn. Ở loạt bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và khai báo các thành phần hỗ trợ xây dựng giao diện website như là table, form, tabs.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Twitter Bootstrap 3

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Twitter Bootstrap 4

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 19: Helper classes trong bootstrap 3

Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các helper classes hỗ trợ của bootstrap 3, đây là các class sẽ giúp các bạn trong việc tạo ra ...

Bài 17: Dropdown menu trong bootstrap 3

Thuật ngữ dropdown menu đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi người của chúng ta, và với bootstrap nó cũng được hỗ trợ một cách tốt nhất để người ...

Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Hiện nay PHP có rất nhiều Framework và CMS hỗ trợ giúp cho công việc lập trình trở nên đơn giản và thống nhất với nhau. Nhưng bạn có nghĩ trong ...

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Như vậy, kết thúc bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về navs và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một ...

Bài 11: List group trong bootstrap 3

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái niệm List Group trong bootstrap 3 , nghe tới cái tên list chắc hẳn các bạn đã hình dung ra ...

Bài 20: Jumbotron, well, progress bar trong bootstrap 3

Đây là bài lý thuyết cuối cùng trong series bootstrap 3, ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hành và tạo ra những mẫu layout với những kiến thức ...

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navs vì tabs cũng là dạng danh sách nằm ngang được phân làm từng khối riêng biệt. ...