Bài viết của Nguyễn Huân

Biến và Hằng, phạm vi Biến trong PHP

Bài viết sẽ giới thiệu về biến cách khai báo biến, hằng và phạm vi biến trong PHP

Nguyễn Huân viết 23:02 ngày 09/11/2018 chỉnh sửa

Các hàm cơ bản trong PHP

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP.

Nguyễn Huân viết 07:07 ngày 03/11/2018 chỉnh sửa

Cấu trúc project Laravel 5.x và mô hình MVC

Bài viết giới thiệu về cấu trúc cơ bản của 1 project Laravel 5.x, mô hình MVC và nguyên lý hoạt động của mô hình MVC.

Nguyễn Huân viết 07:07 ngày 13/10/2018 chỉnh sửa

Kế thừa class trong PHP

Trong bài này chúng ta đã tìm hiểu khái niệm tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng và các cách kế thừa trong php.

Nguyễn Huân viết 07:49 ngày 06/10/2018 chỉnh sửa

Upload file trong PHP

Hướng dẫn Upload file trong PHP sử dụng thuộc tính enctype="multipart/form-data" và phương thức POST.

Nguyễn Huân viết 08:32 ngày 29/09/2018 chỉnh sửa
1