03/08/2018, 09:59

BOM - Window Navigator trong Javascript

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành ...

Đối tượng Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra các thông tin về người dùng như trình duyệt đang sư dụng là gì? hệ điều hành đang sử dụng là gì? Trình duyệt có bật Cookie hay không? hay thậm chí có thể kiểm tra được tên và version của Browser.

Trong bài học chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần chính liên quan tới Window Navigator như sau:

  • navigator.cookieEnabled
  • navigator.appName và navigator.appCodeName
  • navigator.product
  • navigator.appVersion và navigator.userAgent
  • navigator.platform
  • navigator.language

1. Kiểm tra Cookie có được bật không?

Để kiểm tra trình duyệt có bật Cookie hay không thì ta sử dụng thuộc tính navigator.cookieEnabled.

Ví dụ: XEM DEMO

if (window.cookieEnabled){
    alert("Có bật Cookie - code24h.com");
}
else{
    alert("Cookie đã bị tắt");
}

2. Kiểm tra tên trình duyệt đang sử dụng

Để kiểm tra tên trình duyệt thì ta dùng thuộc tính navigator.appName và thuộc tính navigator.appCodeName dùng để kiểm tra tên mã code của trình duyệt.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("App Name: " + window.navigator.appName + "<br/>");
document.write("Code Name: " + window.navigator.appCodeName);

3. Kiểm tra Engine của trình duyệt

Để kiểm tra Engine của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.product.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Engine: " + navigator.product);

4. Kiểm tra Vesion của trình duyệt

Để kiểm tra Version của trình duyệt ta sử dụng thuộc tính navigator.appVersion hoặc navigator.userAgent.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Cách 1: " + navigator.appVersion + "<br/>");
document.write("Cách 1: " + navigator.userAgent);

Tuy nhiên việc sử dụng Javascript để kiểm tra Version sẽ có lúc kết quả trả về sai, vì vậy bạn không nên sử dụng nó để kiểm tra Version của trình duyệt.

5. Kiểm tra hệ điều hành của Client

Javascript cũng có thể xem hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính navigator.platform.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Hệ điều hành: " + navigator.platform);

6. Kiểm tra ngôn ngữ của trình duyệt

Mỗi trình duyệt có thể lựa chọn ngôn ngữ khác nhau và ta có thể kiểm tra bằng phương thức navigator.language.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Ngôn ngữ Browser: " + navigator.language);

Lời kết

Việc sử dụng đối tượng Navigator này bạn có thể lấy toàn bộ thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, và nếu bạn muốn lấy các thông tin đó lưu vào cơ sở dữ liệu thì hãy sử dụng Ajax, tuy nhiên trong thực tế ta rất ít khi sử dụng các thông tin đó.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Window Navigator trong JavaScript

Đối tượng window.navigator chứa thông tin về trình duyệt của khách truy cập. Window Navigator Đối tượng window.navigator có thể được viết mà không có tiền tố window. Một số ví dụ: navigator.appName navigator.appCodeName navigator.platform Cookies ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:24 ngày 07/09/2018

Window History trong JavaScript

Đối tượng window.history chứa lịch sử trình duyệt. Window History Đối tượng window.history có thể được viết mà không có tiền tố window. Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, có những hạn chế về cách JavaScript có thể truy cập đối tượng này. Một số phương ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Window Location trong JavaScript

Đối tượng window.location có thể được sử dụng để lấy địa chỉ trang hiện tại (URL) và chuyển hướng trình duyệt đến một trang mới. Window Location Đối tượng window.location có thể được viết mà không có tiền tố window. Một vài ví dụ: window.location.href trả về ...

Trần Trung Dũng viết 15:16 ngày 07/09/2018

Window Screen trong JavaScript

Đối tượng window.screen chứa thông tin về màn hình của người dùng. Window Screen Đối tượng window.screen có thể được viết mà không có tiền tố window. Thuộc tính: screen.awidth screen.height screen.availWidth screen.availHeight screen.colorDepth ...

Bùi Văn Nam viết 15:13 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu BOM – Window Navigator trong Javascript

Tìm hiểu BOM – History trong Javascript Tìm hiểu BOM – Cookie trong Javascript Tìm hiểu BOM – Screen trong Javascript Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript Window Navigator trong Javascript được dùng để kiểm tra version của trình duyệt đang sử dụng là gì? hệ điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:09 ngày 04/09/2018
0