07/11/2018, 23:30

[C#] Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Visual Studio With SublimeVS extension

Xin chào, các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn Extension SublimeVS để tạo phím tắt Shortkey trong công cụ lập trình Visual Studio. Nếu bạn nào đã từng sử dụng Sublime Text, khi các bạn qua sử dụng Visual Studio thì cảm giác sử dụng những ...

Xin chào, các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn Extension SublimeVS để tạo phím tắt Shortkey trong công cụ lập trình Visual Studio.

Nếu bạn nào đã từng sử dụng Sublime Text, khi các bạn qua sử dụng Visual Studio thì cảm giác sử dụng những phím tắt của thằng Visual Studio rất khó nhớ.

Ví dụ: 

Muốn comment code trong Visual Studio chúng ta phải nhấn 2 tổ hợp phím: Ctrl + K => rồi nhấn tiếp Ctrl + C.

Trong khi sử dụng Sublime chúng ta chỉ cần sử dụng cần Ctrl + /

Và nhiều phím tắt hữu dụng trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số phím tắt cơ bản và cần thiết.

Đầu tiên, các bạn cần download Extension SublimeVS tại đường link sau:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=JustinClareburtMSFT.SublimeVS

Video demo sử dụng Sublime Text Shortcut C#:

Dưới đây là mộ số short key sau khi, các bạn cài plugin vào.

Ctrl+P

Go To File/Path ("f " filter)

Ctrl+R

Go To Symbol ("@" filter)

Ctrl+D

Multiple selection - Select next matching occurrence

Ctrl+Shift+D

Duplicate code

Alt+-

Navigate Backward

Shift+Alt+-

Navigate Forward

Ctrl+W

Close File

Ctrl+Shift+K

Delete Line

Ctrl+Shift+L

Split multi-line selection

Ctrl+Shift+Up/Down

Move lines Up/Down

Ctrl+]

Increase Line Indent

Ctrl+[

Decrease Line Indent

F11

Full screen

Thanks for Watching!

Tags: shortkey sublime vs2017shortkey visual studioshortkey c#
Bài liên quan

[C#] Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Visual Studio With SublimeVS extension

Xin chào, các bạn bài viết hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn Extension SublimeVS để tạo phím tắt Shortkey trong công cụ lập trình Visual Studio. Nếu bạn nào đã từng sử dụng Sublime Text, khi các bạn qua sử dụng Visual Studio thì cảm giác sử dụng những ...

Trần Trung Dũng viết 1 tuần trước

[C#] Hướng dẫn sử dụng Background Worker trong lập trình winform

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Background Worker trong Winform bằng ngôn ngữ lập trình C#. Background worker là một thành phần trong winform, nó giúp cho việc lập trình Thread trở nên đơn giản hơn nhờ vào các sự kiện có sẵn của ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:41 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn sử dụng Tuple trong lập trình csharp

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các sử dụng Tuple trong lập trình C#. Tuple không phải là một thành phần mới trong C#, Tuple được giới thiệu từ .NET Framwork 4.0. Thường khi viết ứng dụng, phương thức của chúng ta thường ...

Bùi Văn Nam viết 11:40 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong Visual Studio

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý bằng C# . Là một lập trình viên bạn thường hay quan tâm với vấn đề tối ưu, hiệu suất, tốc độ xử lý của ứng dụng. Đôi khi bạn muốn so sánh 2 thuật toán để tìm ra ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:35 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn sử dụng Windows Services để gởi email hàng ngày trong lập trình Csharp

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Windows Services trong C# và VB.NET để tạo lịch gởi email hằng ngày. Trong .NET đã có hỗ trợ cho chúng ta tạo một dịch vụ windows rất dễ dàng. Mình ví dụ: Nếu các bạn viết một phần mềm quản lý nhân ...

Tạ Quốc Bảo viết 00:44 ngày 02/10/2018
0