11/10/2018, 21:21

[C#] Hướng dẫn tạo Shell Context Menu trên Windows

Xin chào tất cả các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Shell Context menu trên Windows bằng ngôn ngữ lập trình C# . Ứng dụng này các bạn thường thấy, ví dụ: khi các bạn cài đặt phần mềm nén và giải nén Winrar vào xong. ...

Xin chào tất cả các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Shell Context menu  trên Windows bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Ứng dụng này các bạn thường thấy, ví dụ: khi các bạn cài đặt phần mềm nén và giải nén Winrar vào xong.

Thì khi các bạn right click vào các folder trong window explorer thì sẽ hiển thị các context menu của Winrar.

Trong bài viết này mình sẽ chỉ các bạn cách tích hợp Shell context menu vào nhé.

Ở tạo được context menu, chúng ta sẽ tạo khóa trong Regedit, để thực hiện được công việc này các bạn cần phải chạy ứng dụng dưới quyền Run As Administrator.

Các bạn tham khảo bài viết này: Hướng dẫn chạy ứng dụng dưới quyền Administrator trong lập trình csharp

thì ứng dụng của chúng ta mới có thể tạo khóa xuống regedit được các bạn nhé.

Giao diện demo ứng dụng:

Shell context menu C#

Source code Create Context Menu C#:

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ShellContextMenuCsharp
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private bool AddContextMenuItem(string Extension, string MenuName, string MenuDescription, string MenuCommand)
    {
      bool ret = false;
      RegistryKey rkey =  Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(Extension);
      if (rkey != null)
      {
        string extstring = rkey.GetValue("").ToString();
        rkey.Close();
        if (extstring != null)
        {
          if (extstring.Length > 0)
          {
            rkey = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(
             extstring, true);
            if (rkey != null)
            {
              string strkey = "shell\" + MenuName + "\command";
              RegistryKey subky = rkey.CreateSubKey(strkey);
              if (subky != null)
              {
                subky.SetValue("", MenuCommand);
                subky.Close();
                subky = rkey.OpenSubKey("shell\" +
                 MenuName, true);
                if (subky != null)
                {
                  subky.SetValue("", MenuDescription);
                  subky.Close();
                }
                ret = true;
              }
              rkey.Close();
            }
          }
        }
      }
      return ret;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool result = AddContextMenuItem(".zip", "Context Menu Laptrinhvb.net", "Open with &Context Menu Laptrinhvb.net", Application.ExecutablePath + " %1");
      MessageBox.Show(result.ToString());
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: shell context menuright menu windows explorer
Bài liên quan

[C#] Hướng dẫn tạo hiệu ứng ẩn hiện ctrol trên Winform sử dụng Bunifu Animation Framework

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng khi ẩn hoặc hiện thị control sử dụng Bunifu Animation Framwork . Nếu bạn nào chưa có biết về FrameWork Bunifu thì có thể tìm đọc những bài trước. Trong bài viết này, ...

Vũ Văn Thanh viết 23:11 ngày 05/11/2018

[C#] Hướng dẫn tạo Shell Context Menu trên Windows

Xin chào tất cả các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Shell Context menu trên Windows bằng ngôn ngữ lập trình C# . Ứng dụng này các bạn thường thấy, ví dụ: khi các bạn cài đặt phần mềm nén và giải nén Winrar vào xong. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 21:21 ngày 11/10/2018

[C#] Hướng dẫn Scan file hình ảnh trên máy scanner sử dụng WIA API

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện WIA API để kết nối máy Scan FILE với C# để Scan file từ máy scan vào máy tính. Đầu tiên các bạn, cần import thư viện Windows Image Acquisition (WIA) vào project của mình. ...

Trần Trung Dũng viết 11:39 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn tạo mã tự động OTP trong lập trình Csharp

Chào các bạn trẻ thân mến, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã OTP tự động trong lập trình C# (tạo password tự động). OTP là viết tắt của từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu sử dụng 1 lần. Mã OTP là mã được các ...

Vũ Văn Thanh viết 11:38 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn tạo checkbox Datagridview và truyền dữ liệu giữa hai Gridview

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn các bạn cách thêm ô checkbox vào DataGridview C# , và truyền dữ liệu giữa hai DataGridview . [C#] Tutorial Add Checkbox to DataGridview Trong thiết kế ứng dụng, nhiều lúc các bạn muốn ...

Vũ Văn Thanh viết 11:35 ngày 02/10/2018
0