07/09/2018, 15:21

Các khung Popup trong JavaScript

JavaScript có ba loại hộp bật lên: alert box (hộp cảnh báo), confirm box (hộp xác nhận) và prompt box (hộp dấu nhắc). Alert Box Hộp thông báo thường được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thông tin đến với người dùng. Khi hộp cảnh báo bật lên, người dùng sẽ ...

JavaScript có ba loại hộp bật lên: alert box (hộp cảnh báo), confirm box (hộp xác nhận) và prompt box (hộp dấu nhắc).

Alert Box

Hộp thông báo thường được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thông tin đến với người dùng. Khi hộp cảnh báo bật lên, người dùng sẽ phải nhấp vào “OK” để tiếp tục.

Cú pháp:

window.alert(“sometext“);

Phương thức window.alert() có thể được viết mà không có tiền tố window. Ví dụ:

alert("I am an alert box!");

Confirm Box

Hộp xác nhận thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng xác minh hoặc chấp nhận một cái gì đó. Khi hộp xác nhận bật lên, người dùng sẽ phải nhấp vào “OK” hoặc “Hủy” để tiếp tục. Nếu người dùng nhấp vào “OK”, hộp trả về true. Nếu người dùng nhấp vào “Hủy”, hộp trả về false.

Cú pháp:

window.confirm(“sometext“);

Phương thức window.confirm () có thể được viết mà không có tiền tố window.

if (confirm("Press a button!") == true) {
  txt = "You pressed OK!";
} else {
  txt = "You pressed Cancel!";
}

Prompt Box

Một hộp nhắc thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng nhập một giá trị trước khi nhập một trang. Một hộp nhắc thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng nhập một giá trị trước khi nhập một trang. Nếu người dùng nhấp vào “OK” hộp trả về giá trị đầu vào. Nếu người dùng nhấp vào “Hủy” hộp trả về null.

Cú pháp:

window.prompt(“sometext“,”defaultText“);

Phương thức window.prompt() có thể được viết mà không có tiền tố window.

var person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");

if (person == null || person == "") {
  txt = "User cancelled the prompt.";
} else {
  txt = "Hello " + person + "! How are you today?";
}

Các dòng ngắt

Để hiển thị các ngắt dòng trong một hộp bật lên, hãy sử dụng một dấu gạch chéo ngược theo sau bởi ký tự n.

alert("Hello
How are you?");
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Các khung Popup trong JavaScript

JavaScript có ba loại hộp bật lên: alert box (hộp cảnh báo), confirm box (hộp xác nhận) và prompt box (hộp dấu nhắc). Alert Box Hộp thông báo thường được sử dụng nếu bạn muốn đảm bảo rằng thông tin đến với người dùng. Khi hộp cảnh báo bật lên, người dùng sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:21 ngày 07/09/2018

Định nghĩa các đối tượng trong JavaScript

Trong JavaScript, các đối tượng được ví như vua. Nếu bạn hiểu các đối tượng, bạn hiểu JavaScript. Hầu hết “mọi thứ” đều là một đối tượng. Booleans có thể là đối tượng (nếu được định nghĩa bằng từ khoá mới) Số có thể là đối tượng (nếu được định ...

Trần Trung Dũng viết 14:59 ngày 07/09/2018

Các sự kiện trong JavaScript

Sự kiện HTML là “sự kiện” xảy ra với các phần tử HTML. Khi JavaScript được sử dụng trong các trang HTML, JavaScript có thể “tác động trở lại” với những sự kiện này. Sự kiện HTML Một sự kiện HTML có thể là một cái gì đó trình duyệt làm, ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:44 ngày 07/09/2018

Các đối tượng trong JavaScript

Trong đời thực, một chiếc xe hơi là một vật thể. Một chiếc xe có các tính chất như trọng lượng và màu sắc, và các phương pháp như bắt đầu và dừng lại: Đối tượng Tính chất Phương thức car.name = Fiat car.start() car.model = 500 ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:42 ngày 07/09/2018

Các câu lệnh trong JavaScript

Trong HTML, các câu lệnh JavaScript là “lệnh” được “thực hiện” bởi trình duyệt web. Các câu lệnh trong JavaScript Câu lệnh này nói với trình duyệt viết “Hello Dolly”. Bên trong một phần tử HTML với id = “demo”: ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:41 ngày 07/09/2018
0