07/09/2018, 15:20

Các kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau: một chuỗi một số một đối tượng (đối tượng JSON) một mảng một boolean null Giá trị JSON không được là một trong các loại dữ liệu sau: một hàm một ngày (thời gian) undefined Chuỗi ...

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau:

 • một chuỗi
 • một số
 • một đối tượng (đối tượng JSON)
 • một mảng
 • một boolean
 • null

Giá trị JSON không được là một trong các loại dữ liệu sau:

 • một hàm
 • một ngày (thời gian)
 • undefined

Chuỗi JSON

Các chuỗi trong JSON phải được viết bằng dấu ngoặc kép.

{ "name":"John" }

Số JSON

Số trong JSON phải là số nguyên hoặc số thực dấu phẩy động.

{ "age":30 }

Các đối tượng JSON

Giá trị trong JSON có thể là đối tượng.

{
"employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" }
}

Các đối tượng như các giá trị trong JSON phải tuân theo các quy tắc giống như các đối tượng JSON.

Mảng JSON

Giá trị trong JSON có thể là mảng:

{
"employees":[ "John", "Anna", "Peter" ]
}

JSON Boolean

Giá trị trong JSON có thể là true/false:

{ "sale":true }

JSON null

Giá trị trong JSON có thể là null (không hợp lệ).

{ "middlename":null }
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Bài 04. Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Khi lưu dữ liệu của người dùng trong MySQL chúng ta cũng phải định nghĩa kiểu dữ liệu cho nó. Ví dụ khi ngày tháng thì ta sẽ lưu một số nên kiểu của nó là INT, DateTime còn khi lưu tên thì ta sẽ lưu kiểu chuỗi varchar. Tùy vào mỗi loại mà chúng ta sẽ chọn các kiểu dữ liệu cho phù hợp. Trong mỗi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:36 ngày 01/10/2018

Các kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, giá trị phải là một trong các loại dữ liệu sau: một chuỗi một số một đối tượng (đối tượng JSON) một mảng một boolean null Giá trị JSON không được là một trong các loại dữ liệu sau: một hàm một ngày (thời gian) undefined Chuỗi ...

Vũ Văn Thanh viết 15:20 ngày 07/09/2018

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu PHP Các biến có thể lưu trữ dữ liệu của các loại khác nhau, và các loại dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau: String ( chuỗi ) Integer ( số nguyên ) Float (floating point numbers – also ...

Trần Trung Dũng viết 14:33 ngày 07/09/2018

Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php

Hướng dẫn cách cài đặt vertrigo server Hướng dẫn khai báo biến và hằng số trong php Tìm hiểu toán tử và biểu thức trong php Câu lệnh điều kiện if else trong php Các kiểu dữ liệu trong php được mình tổng hợp lại tổng 7 kiểu: Kiểu INT, Kiểu Boolean, kiểu Số Thực (float, double), kiểu ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:15 ngày 04/09/2018

Giới thiệu sơ qua các KIỂU DỮ LIỆU trong JavaScript

- Trong JavaScript, mỗi giá trị dữ liệu sẽ thuộc một nhóm kiểu dữ liệu nhất định. - Ví dụ : var a = "Lập Trình Web" ; //giá trị của biến a thuộc kiểu dữ liệu string var b = 1993 ; //giá trị của biến b thuộc kiểu dữ liệu number var c = true; //giá trị của biến c thuộc ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:56 ngày 18/08/2018
0