Các phần tử trích dẫn trong HTML

Phần tử <q> để trích dẫn ngắn Phần tử <q> trong HTML được dùng để định nghĩa đoạn trích dẫn ngắn. Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn trước và sau phần tử <q>. <p>Người ta thường nói: <q>Yêu là chết trong lòng một ...

Phần tử <q> để trích dẫn ngắn

Phần tử <q> trong HTML được dùng để định nghĩa đoạn trích dẫn ngắn. Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn trước và sau phần tử <q>.

<p>Người ta thường nói: <q>Yêu là chết trong lòng một ít.</q></p>

Phần tử <blockquote> cho câu trích dẫn

Phần tử <blockquote> định nghĩa một phần trích dẫn từ một nguồn khác. Trình duyệt thường sẽ lùi đầu dòng.

<p>Đây là câu trích dẫn từ trang web của iSEE:</p> <blockquote cite="http://isee.org.vn/vi/About"> Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức khoa học và công nghệ. Chúng tôi hoạt động vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội, nhằm hướng đến một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do, bình đẳng, nơi mọi người được đối xử công bằng và những giá trị nhân bản được tôn trọng. </blockquote>

Phần tử <abbr> để viết tắt

Phần tử <abbr> dùng để định nghĩa cho từ viết tắt hoặc các từ tạo bằng chữ cái đầu của các từ khác.

Nêu rõ các từ viết tắt rất hữu ích với trình duyệt, các phần mềm dịch ngôn ngữ và công cụ tìm kiếm.

<p> <abbr title="Tổ chức y tế thế giới">WHO</abbr> được thành lập vào năm 1948.</p>

Phần tử <address> dùng cho thông tin liên hệ

Phần tử <address> dùng để định nghĩa thông tin liên hệ (chủ sở hữu/tác giả) của văn bản hoặc bài viết. Phần tử này thường hiển thị dưới dạng in nghiêng. Hầu hết trình duyệt sẽ ngắt dòng trước và sau phần tử này.

<address>
Viết bởi Vũ An.<br>
Truy cập tại:<br>
Quantrimang.com<br>
Hanoi<br>
Vietnam
</address>

Phần tử <cite> cho tiêu đề tác phẩm

Phần tử <cite> thường được dùng để định nghĩa tiêu đề (tên) tác phẩm. Thường trình duyệt sẽ hiển thị phần tử này dưới dạng in nghiêng.

<p><cite>Hoa diên vĩ</cite> là tác phẩm của danh họa Vincent van Gogh. Được vẽ năm 1889.</p>

Phần tử <bdo> cho

Phần tử <bdo> là viết tắt của (bi-directional override) được dùng để định nghĩa việc đè hướng, dùng để ghi đè lên hướng của văn bản hiện tại.

<bdo dir="rtl">Câu này sẽ được viết từ phải sang trái.</bdo>

Trình duyệt hiển thị các đoạn mã HTML được viết ở trên
Trình duyệt hiển thị các đoạn mã HTML được viết ở trên

Bài trước: Định dạng văn bản trong HTML 

Bài sau: Thẻ chú thích trong HTML

Bài liên quan

Trích dẫn trong HTML

Đây là trích dẫn từ Wikipedia : Việt Nam, tên chính thức: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông và phía ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:03 ngày 19/09/2018

Các phần tử ngữ nghĩa trong HTML5

Semantics học là nghiên cứu về ý nghĩa của từ và cụm từ trong một ngôn ngữ. Các phần tử Semantics = các phần tử có ý nghĩa. Các phần tử Semantic là gì? Một phần tử Semantic mô tả rõ ràng ý nghĩa của nó đối với cả trình duyệt và nhà phát triển. Ví dụ về các ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:09 ngày 07/09/2018

Thẻ trích dẫn trong HTML

Thẻ <q> dùng cho trích dẫn ngắn Thẻ <q> được sử dụng để đưa ra một trích dẫn ngắn. Ví dụ: <p>WWF’s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p> Hiển thị trên trình duyệt ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:56 ngày 07/09/2018

Các phần tử của Form trong HTML

Bài viết này giới thiệu tất cả các phần tử của biểu mẫu được dùng trong HTML. Phần tử <input> Phần tử quan trọng nhất khi tạo biểu mẫu trong HTML là <input>. Phần tử này có thể hiển thị nhiều cách, tùy vào thuộc tính type <input ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:27 ngày 22/08/2018

Các phần tử trích dẫn trong HTML

Phần tử <q> để trích dẫn ngắn Phần tử <q> trong HTML được dùng để định nghĩa đoạn trích dẫn ngắn. Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn trước và sau phần tử <q>. <p>Người ta thường nói: <q>Yêu là chết trong lòng một ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:11 ngày 22/08/2018
0