Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:12

Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và tham quan sơ qua hệ quản trị CSDL MySQL. Thật ra ban đầu mình muốn bỏ qua bài ...

Trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MYSQL và tham quan sơ qua hệ quản trị CSDL MySQL. Thật ra ban đầu mình muốn bỏ qua bài này nhưng sợ một số ban newbie sẽ không hiểu nên mình đưa vào thành một bài luôn cho tiện trình bày.

1. Cài đặt MYSQL

Để cài đặt MySQL rất đơn giản bạn chỉ cần download một Web Server ảo. Hiện nay có rất nhiều chương trình tạo máy chủ ảo như:

 • Vertrigo
 • XAMPP
 • WAMPP
 • ..

Với tôi thì tôi sẽ chọn Vertrigo và tôi cũng có một bài hướng dẫn rồi nên theo tôi bạn cũng nên cài đặt nó luôn cho tiện.

Bây giờ bạn vào bài hướng dẫn cài đặt vertrigo để xem qua cách cài vertrigo nhé.

2. Tham quan PHPMyAdmin của MYSQL

Sau khi cài đặt xong bạn vào trình duyệt gõ đường dẫn sau: http://localhost/phpmyadmin/ và sẽ xuất hiện một ô đăng nhập như sau: 

311/01-hinh-dang-nhap-vao-phpmyadmin.PNG

Tại đây nếu bạn cài Vertrigo thì bạn sẽ nhập username là rootpassword là vertrigo. Với các phần mềm khác thì tùy thuộc vào password mà bạn đã đặt, riêng đối với username vẫn là root.

Sau khi đăng nhập vào bạn sẽ thấy một giao diện tổng quát như sau:

311/02-giao-dien-tong-quan(1).PNG

Chúng ta quan tâm đến hai vị trí mà tôi đã bôi đỏ:

 • Danh sách data: Là danh sách các database hiện có trong hệ thống
 • Các tiện ích sử dụng: Là các chức năng tiện ích như SQL là mở trình editor, Exporter là import dữ liệu, Exporter là hơi xuất dữ liệu. Chức năng này tùy thuộc vào giao diện hiện tại mà hiển thị những tool khác nhau.

3. Viết câu truy vấn trong PHPMyAdmin

Để viết câu truy vấn trong PHPMyAdmin thì bạn click vào chức năng (tab) SQL và dán code hoặc nhập code  vào, sau đó click vào nút Execute để thực thi.

# Lời kết

Thật ra thì tôi hay sử dụng SqlYog để dễ quản lý database hơn, còn  bạn mới học thì nên sử dụng PHPMyAdmin. Hy vọng qua bài này bạn sẽ biết cách cài đặt MySQL và biết cách đăng nhập vào PHPMyAdmin.

  BÀI KẾ SAU
  BÀI KẾ TIẾP

  Nguồn: code24h.com

  Bài liên quan
  Mới nhất

  Hàm UPPER() Đổi chữ hoa trong MySQL

  Hàm UPPER() & UCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ HOA. Về cách sử dụng, hàm UCASE() giống với hàm UPPER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm UPPER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT UPPER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

  Hàm ROUND() Làm tròn số trong MySQL

  Hàm ROUND() được dùng để làm tròn số thập phân. Cú pháp SELECT ROUND(column_name, vị_trí_làm_tròn) FROM table_name; Khi bạn làm tròn số, hệ thống sẽ kiểm tra số ở vị trí (vị_trí_làm_tròn + 1) : Nếu số đó lớn hơn 4 thì số ở vị_trí_làm_tròn sẽ cộng thêm 1. Các số ở phía sau thành 0 ...

  AVG() Lấy giá trị trung bình của cột trong MySQL

  Hàm AVG() được dùng để lấy giá trị trung bình cộng của một cột. Cú pháp SELECT AVG(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age ...

  Hàm SUM() Lấy giá trị tổng của một cột trong MySQL

  Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột. Cú pháp SELECT SUM(column_name) FORM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City Nguyen ...

  Hàm MAX() Lấy giá trị lớn nhất của cột trong MySQL

  Hàm MAX() dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MAX(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

  Hàm LOWER() Đổi chữ thường trong MySQL

  Hàm LOWER() & LCASE() được dùng để chuyển một chuỗi, ký tự về dạng chữ thường. Về cách sử dụng, hàm LCASE() giống với hàm LOWER(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm LOWER() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT LOWER(column_name) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một ...

  Hàm SUBSTRING() Lấy chuỗi con trong MySQL

  Hàm SUBSTRING() & MID() được dùng để trích xuất một chuỗi ký tự con trong một chuỗi ký tự cha. Về cách sử dụng, hàm MID() giống với hàm SUBSTRING(). Nên ở bài hướng dẫn này, tôi dùng hàm SUBSTRING() đại diện cho cả hai. Cú pháp SELECT SUBSTRING(column_name, start, length) FROM ...

  COUNT() Đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) của bảng trong MySQL

  Hàm COUNT() được dùng để đếm số lượng mẫu tin (dữ liệu, hàng) trong bảng. Cú pháp SELECT COUNT(*) FROM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City ...

  Hàm MIN() Lấy giá trị nhỏ nhất của cột trong MySQL

  Hàm MIN() dùng để lấy giá trị nhỏ nhất trong một cột. Lưu ý: Giá trị có thể là kiểu số hoặc kiểu chuỗi, ký tự,.... Cú pháp SELECT MIN(name_column) FROM name_table; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên ...

  (NOT NULL) Không cho phép nhận giá trị NULL trong MySQL

  NOT NULL được dùng để thiết lập cột không được nhận giá trị NULL . Đối với cột đã thiết lập NOT NULL, khi INSERT dữ liệu vào bảng thì cột được thiết lập NOT NULL không được nhận giá trị NULL, nếu không khi chạy lệnh sẽ bị lỗi. Giá trị NULL là gì? Ví dụ, chúng ta có một bảng sinh_vien, ...