11/08/2018, 21:51

Cơ bản về sqlite và kết nối tới project xCode.

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã biết được sqlite nó là cái gì, làm sao để kết nối nó tới project xCode. Mục đích của tôi tìm hiểu tới nó bởi vì có rất nhiều game không cần tới những bộ thư viện đồ sộ, nó chỉ cần gọn, nhẹ là được. SQLite. Theo như tôi biết thì nó gần giống như mysql hay ...

Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã biết được sqlite nó là cái gì, làm sao để kết nối nó tới project xCode. Mục đích của tôi tìm hiểu tới nó bởi vì có rất nhiều game không cần tới những bộ thư viện đồ sộ, nó chỉ cần gọn, nhẹ là được.

 1. SQLite.

Theo như tôi biết thì nó gần giống như mysql hay sql. Các query của nó cũng tương tự như mysql và sql thôi.

Ưu điểm của nó là đơn giản, dễ sử dụng, gọn nhẹ. Dữ liệu được lưu trên một file duy nhất. Ví dụ một câu truy vấn đơn giản: select * from table_name where id_table = xxx. Để cài đặt sqlite, vào link sau và setup như một tiện ích trên firefox https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/sqlite-manager/. Sau khi cài đặt xong mở nó như trong hình:Screen-Shot-2014-09-26-at-4.26.50-PM-300x227.jpg

Sau khi mở lên tôi tạo một CSDL mới, thêm các trường và thuộc tính, insert dữ liệu...... Screen-Shot-2014-09-26-at-4.27.33-PM-300x121.jpg

Sau khi đã thao tác dữ liệu xong, phần tiếp theo tôi tạo project xCode và thiết kế giao diện mình muốn. Việc tạo giao diện, khai báo thế nào nếu bạn chưa biết có thể tìm hiểu thêm về iOS.

Screen-Shot-2014-09-26-at-4.28.33-PM-300x218.jpg

Bước tiếp theo import file .sqlite mà tôi vừa tạo hồi ban nãy, ở đây tôi import nó bằng cách nhấp chuột phải và chọn Add Files to ....Screen-Shot-2014-09-26-at-4.32.51-PM-300x259.jpg PMHộp thoại chọn file:Screen-Shot-2014-09-26-at-4.34.32-PM-300x300.jpg

Đây là đoạn code quản lý file, đường dẫn tới file. Đoạn code này tôi đặt ngay sau khi View được Load.Screen-Shot-2014-09-26-at-4.38.23-PM-300x59.jpg

Đây là đoạn code truy vấn và thực thi truy vấn tới csdl. Screen-Shot-2014-09-26-at-4.39.27-PM-300x214.jpg

Đây là link cài đặt và link file .ipa game mà tôi đã demo. Bạn có thể tham khảo       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

Làm quen với Pytorch (Phần 1): Cơ bản về pytorch và bài toán Linear Regression

PyTorch là một framework được xây dựng dựa trên python cung cấp nền tảng tính toán khoa học phục vụ lĩnh vực Deep learning. Pytorch tập trung vào 2 khả năng chính: Một sự thay thế cho bộ thư viện numpy để tận dụng sức mạnh tính toán của GPU. Một platform Deep learning phục vụ trong nghiên cứu, ...

Bùi Văn Nam viết 18:51 ngày 22/09/2018

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP

Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP Cookie và session là hai phương pháp sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:14 ngày 19/09/2018

Cơ sở dữ liệu ( Phần 1) Kiến thức cơ bản về CSDL và một số thuật ngữ tiếng Nhật mà comtor nên biết

Để giúp cho Comtor có những kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, cũng như nắm bắt được những thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu. Minh xin chia sẻ loạt bài viết liên quan đến những kiến thức cơ bản nhất của CSDL và những thuật ngữa liên quan Bài viết này được mình dịch và tự tóm tắt thông qua những kiến ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:26 ngày 12/08/2018

Những điều cơ bản về SQL và cách làm việc với SQL.(Phần 1)

Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn và tích lúy lại những kiến thức cơ bản về SQL. Tài liệu và demo được dựa trên : MySQL 5.6 Nội dung bao gồm: Ngôn ngữ SQL Ngữ pháp SQL ( Ngữ pháp cơ bản, tiêu chuẩn cho mọi loại DB ) Ngữ pháp SQL riêng của MySQL. Sau khi đã đọc hiểu bài viết này thì bạn có ...

Bùi Văn Nam viết 15:52 ngày 12/08/2018

Cơ bản về tạo và quản lý dự án với Microsoft Project

Microsoft Project là một phần mềm quản lý dự án được phát triển bởi Microsoft. Đây là một phần mềm hỗ trợ chúng ta trong viêc lên kế hoach, phân công nhân lực, theo dõi tiến độ..v…v..trong quá trính phát triển dự án. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cơ bản về cách sử dụng phần mềm này. Tôi sẽ ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:06 ngày 12/08/2018
0