Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Các thuộc tính định dạng FONT CHỮ trong CSS

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu một số thuộc tính định dạng chữ như sau: font-size - thiết lập kích cỡ chữ font-weight - thiết lập sự tô đậm của chữ font-style - thiết lập sự in nghiêng của chữ font-family - thiết lập kiểu chữ Thiết lập KÍCH CỠ CHỮ Thuộc tính ...

Tạo vùng đệm bằng thuộc tính padding trong CSS

Thuộc tính padding dùng để tạo vùng đệm giữa đường viền và nội dung của phần tử Dưới đây là một số thuộc tính padding: padding-top (vùng đệm phía trên) padding-right (vùng đệm phía bên phải) padding-bottom (vùng đệm phía dưới) padding-left (vùng đệm phía bên trái) Hình ...

Các thuộc tính định dạng VĂN BẢN (TEXT) trong CSS

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu một số thuộc tính định dạng văn bản như: color (chọn màu cho văn bản) text-decoration (gạch ngang văn bản, gạch đầu, gạch đít) text-align (canh lề văn bản) text-transform (chuyển đổi kiểu chữ cho văn bản. Ví dụ, chuyển sang kiểu chữ hoa ...

Cách sử dụng THUỘC TÍNH ID và THUỘC TÍNH CLASS trong CSS

Đặt vấn đề Ví dụ, tôi có một đoạn mã như sau: <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>WEB CƠ BẢN 1</p> <p>WEB CƠ BẢN 2</p> <p>WEB CƠ BẢN 3</p> </body> </html> Để định dạng cho phần tử chứa nội dung "WEB CƠ BẢN 2" ...

Cách sử dụng CSS trong trang web HTML

Khái niệm property, value, selector Property là thuộc tính của phần tử HTML, ví dụ: font-size (kích cỡ chữ của phần tử) color (màu chữ của phần tử) background-color (màu nền của phần tử) ..... Value là giá trị của thuộc tính. Selector (bộ chọn) là phần tử mà bạn muốn định ...

Các thuộc tính định dạng BACKGROUND trong CSS

Thuộc tính background dùng để định dạng nền cho phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính background: background-color (thiết lập màu nền) background-image (thiết lập hình nền) background-repeat (thiết lập sự lặp lại của hình nền) background-attachment (thiết lập vị trí cố định ...

Tổng quan về CSS

CSS là gì? CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ dùng để định dạng cho các phần tử HTML (Ví dụ: chỉnh kích cỡ chữ, chỉnh font chữ, màu chữ, màu nền, hình nền, đường viền,....) dựa trên các cặp thuộc tính:giá trị thuộc tính Với việc sử dụng CSS, ta có thể định dạng ra các phần tử HTML ...

Các thuộc tính định dạng ĐƯỜNG VIỀN (Border) trong CSS

Thuộc tính border dùng để định dạng đường viền cho phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính border: border-style (Thiết lập kiểu đường viền) border-awidth (Thiết lập độ dày của đường viền) border-color (Thiết lập màu của đường viền) Thiết lập kiểu đường viền Thuộc tính ...

Màu sắc (Colors) trong CSS

Màu sắc trong CSS thường được xác định bởi một trong ba loại giá trị như sau: Tên màu - Ví dụ: Green Giá trị RGB - Ví dụ: rgb(0,255,0) Giá trị HEX - Ví dụ: #00FF00 Tên màu Màu hiển thị Tên màu Green Blue Red ...

Animation trong CSS

Animation là gì ? Animation (hay còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình thay đổi hình dạng và tạo hiệu ứng di chuyển của các phần tử. CSS hỗ trợ rất nhiều hiệu ứng liên quan tới sự kiện chuyển động. Bảng dưới liệt kê tất cả các hiệu ứng bạn có thể sử dụng trong CSS. Để tìm hiểu chi tiết, ...

Chuyển đổi từ PX sang EM trong CSS

Chuyển đổi từ PX sang EM Như đã được trình bày trong chương Đơn vị trong CSS , một đơn vị được sử dụng cho chiều cao của font. Một đơn vị em tương đương với kích cỡ của một font đã cho, nếu bạn gán kích cỡ của font là 12px thì mỗi đơn vị em sẽ là 12px, do đó 2em sẽ là 24px. Do đó, trong ...

Web Safe Font trong CSS

Tổ hợp Font trong CSS CSS3 tương thích với công nghệ tổ hợp Font. Tức là, nếu trình duyệt không hỗ trợ Font đầu tiên, thì nó sẽ cố gắng thử các Font tiếp theo. Serif Font trong CSS Font family Normal bold Georgia, serif Cau van nay duoi dang Normal Text. Cau van nay ...

User Interface trong CSS | Giao diện người dùng trong CSS

Thuộc tính user interface trong CSS cho phép bạn thay đổi bất kỳ phần tử nào vào một trong các phần tử user interface chuẩn. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính thường được sử dụng trong User Interface trong CSS3: Giá trị Miêu tả appearance Cho phép người dùng làm cho các phần tử ...

Chia cột trong CSS

CSS3 hỗ trợ tính năng Multi Column giúp bạn sắp xếp văn bản dưới dạng cấu trúc một bài báo. Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính Multi Column thường được sử dụng trong CSS3: Giá trị Miêu tả column-count Được sử dụng để đếm số cột mà phần tử nên được phân chia thành column-fill ...

Tổng hợp các màu trong CSS

Bảng dưới đây liệt kê 16 tên cùng mã màu (mã Hex code) đã được giới thiệu trong HTML 3.2. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này trong CSS. Tên màu Giá trị Hex Code Màu aqua #00ffff black #000000 blue #0000ff fuchsia #ff00ff green #008000 ...

Responsive trong CSS | Responsive CSS là gì

Responsive CSS là gì ? Responsive là một tính từ để chỉ một website có thể hiển thị tương thích trên mọi kích thước hiển thị của trình duyệt. Ví dụ: nếu giao diện website đặt một chiều rộng cố định là 800px thì chắc chắn nếu xem ở trình duyệt điện thoại với chiều ngang chỉ từ 320px – 420px ...

2D Transform trong CSS3

2D Transforms được sử dụng để tái thay đổi cấu trúc phần tử, ví dụ như translate, rotate, scale, và skew. Bảng dưới liệt kê một số giá trị thường được sử dụng trong 2D Transforms: Giá trị Miêu tả translate(x,y) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x và trục y ...

Thuộc tính box sizing trong CSS3

Thuộc tính box sizing được sử dụng để thay đổi chiều cao và độ rộng của phần tử. Bắt đầu từ CSS2, thuộc tính box làm việc như sau: awidth + padding + border = chiều rộng thực sự của một phần tử box height + padding + border = chiều cao thực sự của một phần tử box Nghĩa là, khi bạn ...

3D Transform trong CSS

Sử dụng 3D Transform trong CSS, bạn có thể di chuyển các phần tử theo 3 trục: x, y và z. Dưới đây là các ví dụ xác định một cách rõ ràng cách phần tử sẽ quay theo các trục. Các phương thức của 3D Transform trong CSS Bảng dưới liệt kê các phương thức được sử dụng để gọi 3D Transform trong ...

Hiệu ứng trong CSS

Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử. Qui tắc @keyframes trong CSS Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3. Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation @keyframes ...

< 1 2 3 4 5 .. > >>