CSS cơ bản

Gradient trong CSS

Gradient là gì ? Gradient biểu thị sự kết hợp của hai hay nhiều màu, như dưới đây:− Các loại Gradient trong CSS Linear Gradient trong CSS Linear Gradient được sử dụng để sắp xếp hai hay nhiều màu trong các định dạng tuyến, ví dụ như dạng từ trên xuống dưới (Top to Bottom): ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:26 ngày 14/08/2018

Shadow trong CSS

CSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành: Text Shadow trong CSS Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3: <html> <head> <style> ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:25 ngày 14/08/2018

Multi Background trong CSS

Thuộc tính Multi Background trong CSS Thuộc tính Multi Background trong CSS được sử dụng để thêm một hoặc nhiều hình ảnh tại một thời điểm mà không cần sử dụng HTML code. Bạn có thể thêm các hình ảnh mỗi khi cần đến. Cú pháp đơn giản của Multi Background giống như sau: #multibackground { ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:24 ngày 14/08/2018

Rounded Corner trong CSS

Rounded Corner trong CSS được sử dụng để thêm góc màu tới phần thân tài liệu hoặc phần văn bản bởi sử dụng thuộc tính border-radius. Cú pháp đơn giản của Rounded Corner như sau: #rcorners7 { border-radius: 60px/15px; background: #FF0000; padding: 20px; awidth: 200px; height: ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:23 ngày 14/08/2018

Border Image trong CSS

Thuộc tính Border Image trong CSS được sử dụng để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử. Bạn không cần sử dụng bất cứ HTML code nào để gọi Border Image. Cú pháp đơn giản cho Border Image như sau: #borderimg { border: 10px solid transparent; padding: 15px; } Dưới ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:23 ngày 14/08/2018

Học CSS3 cơ bản và nâng cao

CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói cách khác, CSS là một ngôn ngữ StyleSheet để miêu tả sự thể hiện của một tài liệu HTML hoặc XML. CSS3 là phiên bản mới nhất và là phiên bản tiếp theo của CSS2. Điểm khác nhau chính giữa CSS2 và CSS3 là: CSS3 module CSS3 ...

Bùi Văn Nam viết 12:22 ngày 14/08/2018

Layout trong CSS

Chắc bạn cũng khá quen thuộc với các bảng trong HTML và quen thuộc với việc tạo các Page Layout bởi sử dụng các bảng này. Nhưng bạn có biết rằng CSS cung cấp cho bạn nhiều sự điều khiển hơn tới việc xác định vị trí các phần tử trong một tài liệu. CSS là xu hướng của tương lai, và tại sao bạn ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:21 ngày 14/08/2018

Pseudo Element trong CSS | Phần tử giả trong CSS

Pseudo Element (có thể gọi là các phần tử giả) được sử dụng để thêm các hiệu ứng đặc biệt cho một số Selector. Bạn không cần sử dụng JavaScript hoặc bất cứ ngôn ngữ Script nào để sử dụng các hiệu ứng này. Cú pháp đơn giản của Pseudo Element trong CSS như sau: selector:pseudo-element ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:21 ngày 14/08/2018

Validation trong CSS

Validation là tiến trình kiểm tra cái gì đó có tuân theo một qui tắc đã cho không. Khi bạn mới học, thì việc gây ra các lỗi trong khi viết các CSS Rule là không thể tránh khỏi. Vậy làm cách nào để đảm bảo rằng phần code của bạn viết là chính xác 100% và tuân theo các chuẩn của W3C. Nếu bạn ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:20 ngày 14/08/2018

Thuộc tính visibility trong CSS

CSS có thuộc tính visibility giúp bạn ẩn một phần tử nào đó. Sử dụng thuộc tính này cùng với JavaScript, bạn có thể tạo ra các menu phức tạp và các layout đa tính năng. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng thuộc tính visibility để ẩn các thông báo lỗi và chỉ hiển thị các thông báo này nếu cần ...

Bùi Văn Nam viết 12:17 ngày 14/08/2018

Qui tắc @media trong CSS

Bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi bề mặt của Webpage khi nó được in trên giấy. Bạn có thể xác định một font để hiển thị trên màn hình và một font khác cho việc in. Các chương trước đã trình bày về qui tắc @media trong CSS. Qui tắc này cho phép bạn xác định các Style khác nhau cho các thiết ...

Bùi Văn Nam viết 12:16 ngày 14/08/2018

Qui tắc @page trong CSS

Thiết bị phân trang (paged media) khác với thiết bị liên tục (continuous media) ở chỗ: nội dung của tài liệu được phân chia nhỏ thành một hoặc nhiều trang rời rạc. Phương tiên phân trang bao gồm paper, phim, các trang được hiển thị trên màn hình máy tính, … CSS2 Standard giới thiệu ...

Bùi Văn Nam viết 12:16 ngày 14/08/2018

Media Type trong CSS

Một trong những đặc điểm quan trọng của Style Sheet là chúng xác định cách một Webpage hiển thị trên các thiết bị khác nhau: màn hình, trên paper, … Hiện tại, chúng ta có hai cách xác định thiết bị cho Style Sheet: Qui tắc @media trong CSS Qui tắc @media xác định ...

Bùi Văn Nam viết 12:16 ngày 14/08/2018

Pseudo Class trong CSS

Pseudo Class trong CSS được sử dụng để thêm các hiệu ứng đặc biệt tới một số Selector. Bạn không cần sử dụng JavaScript hoặc bất cứ ngôn ngữ Script nào để sử dụng các hiệu ứng này. Cú pháp đơn giản cho Pseudo Class trong CSS là: selector:pseudo-class {property: value} Các Class trong ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:15 ngày 14/08/2018

Layer trong CSS | Thuộc tính z-index trong CSS

CSS cung cấp cho bạn khả năng tạo các Layer đa dạng và có thể hiển thị chồng lên nhau, tức là phần tử này chồng lên phần tử khác. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua thuộc tính z-index trong CSS. Thuộc tính z-index được sử dụng đi kèm với thuộc tính position để tạo các Layer. Sử dụng ...

Bùi Văn Nam viết 12:15 ngày 14/08/2018

Scrollbar trong CSS

Đôi khi bạn gặp trường hợp mà phải hiển thị một lượng nội dung lớn hơn nhiều phần không gian được cấp phát cho nó. Chương này sẽ trình bày cách xử lý vấn đề này. CSS cung cấp thuộc tính overflow để nói cho trình duyệt điều gì cần phải làm nếu nội dung hiển thị của một hộp lớn hơn nhiều phần ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:14 ngày 14/08/2018

Con trỏ trong CSS

Thuộc tính cursor trong CSS giúp bạn xác định kiểu con trỏ hiển thị tới người dùng. Một cách sử dụng phổ biến của thuộc tính này là sử dụng các hình ảnh làm con trỏ hiển thị trong các nút submit trên các form. Theo mặc định, khi con trỏ hover qua một link, thì con trỏ chuột thay đổi từ ...

Bùi Văn Nam viết 12:13 ngày 14/08/2018

Căn lề trong CSS

Để xác định phần không gian xung quanh các phần tử, bạn sử dụng thuộc tính margin trong CSS. Thuộc tính margin thiết lâp kích cỡ của phần khoảng trống BÊN NGOÀI đường viền. Với margin, bạn cũng có thể xác định một giá trị âm cho thuộc tính này để tạo các phần nội dung gối lên nhau. Giá trị ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:13 ngày 14/08/2018

Căn chỉnh vị trí trong CSS

CSS giúp bạn xác định vị trí các phần tử trong tài liệu HTML. Bạn có thể đặt bất cứ phần từ HTML nào tại bất cứ đâu bạn muốn. Hoặc bạn có thể xác định vị trí tương đối của phần tử này trong mối quan hệ (lệ thuộc) vào vị trí tự nhiên trong trang hoặc vị trí tuyệt đối dựa trên phần tử cha. ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:12 ngày 14/08/2018

Link trong CSS

Ngoài những cách thông thường để tạo và trang trí đường link mà bạn đã biết trong HTML, thì trong CSS, bạn sẽ có các thuộc tính đa dạng với nhiều giá trị để giúp được link trong Webpage của bạn trở nên đẹp và chuyên nghiệp hơn. Tạo link style trong CSS Để tạo Link Style, chẳng hạn như tạo ...

Bùi Văn Nam viết 12:12 ngày 14/08/2018
< 1 2 3 4 >