CSS cơ bản

Học CSS cơ bản và nâng cao

Khi bạn truy cập vào một trang web nào đó, bạn đã từng suy nghĩ rằng tại sao dữ liệu có thể hiển thị trên trang web đó, cách trình bày và hiển thị chúng theo từng khu vực khác nhau. Học CSS sẽ giúp bạn giải thích điều đó. CSS được sử dụng để điều khiển Style của một tài liệu web. Hay nói ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:05 ngày 14/08/2018

Cú pháp CSS

CSS được tạo thành từ các Style Rule. Các rule này được thông dịch bởi trình duyệt và sau đó được áp dụng tới các phần tử tương ứng trong tài liệu của bạn. Style Rule bao gồm ba phần: Dưới đây là cú pháp CSS chung: selector { property: value } Trong ví dụ trên, selector trỏ tới ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 12:03 ngày 14/08/2018

Background trong CSS

Để xác định các hiệu ứng liên quan tới background cho các phần tử trong HTML, bạn có thể sử dụng các thuộc tính background trong CSS. Thiết lập màu nền trong CSS Để thiết lập màu nền trong CSS, bạn sử dụng thuộc tính background-color. Ví dụ sau minh họa cách thiết lập màu nền cho một ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:02 ngày 14/08/2018

Tìm hiểu về Đơn vị trong CSS

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều đơn vị để cân, đo, đong đếm mọi thứ hữu hình, ví dụ như cm, km, kg, … Vậy, với một trang web, để xác định xem phần tử này phải nằm ở khu vực này, hình ảnh kia phải hiển thị ở chỗ kia, thì ta phải dùng đơn vị gì để xác định. Mét, kilomet hay ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:00 ngày 14/08/2018

CSS là gì ?

CSS là gì ? CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet, là một Design Language đơn giản được sử dụng để làm đơn giản hóa tiến trình trình bày các trang web. Có thể hiểu đơn giản là, CSS xử lý phần Look và Feel của một trang web. Sử dụng CSS, bạn có thể điều khiển màu văn bản (text color), ...

Bùi Văn Nam viết 11:59 ngày 14/08/2018

Bài 14: After và Before trong CSS

Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần vào đằng trước và đằng sau thẻ HTML đó là thuộc tính after và before, hai thuộc tính này ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:53 ngày 03/08/2018

Bài 12: Position Fixed trong CSS

Hôm nay mình sẽ trình bày một thuộc tính khá hay trong CSS đó là thuộc tính position fixed trong CSS . Đây là một thuộc tính hay sử dụng và có ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:52 ngày 03/08/2018

Bài 15: Kỹ thuật ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng không chi tiết lắm, vì vậy trong bài này mình sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:49 ngày 03/08/2018

Bài 13: Thuộc tính z-index trong CSS

HTML là một định dạng đặc biệt của XML nên nó có đầy đủ các tính chất của XML như: Mỗi thẻ đều có thể có node con, mỗi thẻ đều có các thuộc tính ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:47 ngày 03/08/2018

Bài 08: Thuộc tính float ( left - right - none) trong CSS

Thuộc tính Float trong CSS đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chia bố cục HTML của một trang web. Như các bạn biết, hiện nay người ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:44 ngày 03/08/2018

Bài 09: Thuộc tính margin - padding và Box Model trong CSS

Chúng ta đã được học khá nhiều kiến thức về CSS nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để bạn xây dựng một layout hoàn chỉnh. Ví dụ bạn muốn hai thẻ HTML cách ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:44 ngày 03/08/2018

Bài 10: Position relative - absolute trong CSS

Thuộc tính position trong CSS dùng để xác định vị trí hiển thị cho thẻ HTML và thường được dùng để xây dựng CSS cho menu đa cấp, tooltip hoặc một ...

Bùi Văn Nam viết 09:44 ngày 03/08/2018

Bài 07: Thuộc tính display trong CSS (inline - block -none)

Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao thẻ p lại có chiều rộng là 100%, hay thẻ div, thẻ header, footer đều có chiều rộng là 100%. Nhưng ngược lại với ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:44 ngày 03/08/2018

Bài 06: Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp chuyển trang giữa các file trong hệ thống website. Không những vậy mà bên SEO nó cũng ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:41 ngày 03/08/2018

Bài 05: Các thuộc tính CSS định dạng text

CSS cung cấp cho chúng ta một số thuộc tính định dạng text như màu sắc, hiển thị chữ in hoa hoặc in thường, vị trí hiển thị, ... Những thuộc tính ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:41 ngày 03/08/2018

Bài 04: thiết lập màu nền với CSS background

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách thiết lập màu nền cho các thẻ HTML , đây là một thuộc tính khá quan trọng mà bạn cần phải nắm vững vì hầu ...

Bùi Văn Nam viết 09:40 ngày 03/08/2018

Bài 03: selector là gì? Tìm hiểu CSS Selector căn bản

CSS Selector đóng vai trò rất quan trọng khi các bạn code layout cho website, tuy nhiên về các loại selector thì hơi nhiều nên trong bài này tôi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:39 ngày 03/08/2018

Bài 02: Cú pháp CSS - các cách viết CSS

Ở bài trước chúng ta đã được học khái niệm CSS là gì rồi nhỉ? Vậy thì trong bài này để cho nóng thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến cú pháp viết CSS, ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:38 ngày 03/08/2018

Bài 01: CSS là gì? Học CSS như thế nào?

" CSS là gì? " là câu hỏi muôn thuở của những bạn mới bắt đầu học CSS. Về định nghĩa thì nó không phức tạp lắm nhưng về cách sử dụng thì có lẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:37 ngày 03/08/2018
< 1 2 3