22/08/2018, 11:04

Cú pháp cơ bản của lập trình C

Bạn đã biết về cấu trúc cơ bản của chương trình C, bây giờ bạn sẽ dễ dạng hiểu được những khối cơ bản trong ngôn ngữ C. Các Token trong C Trong ngôn ngữ C bao gồm rất nhiều các token khác nhau và một token có thể là một từ khóa, một định danh, một hằng số, ...

Bạn đã biết về cấu trúc cơ bản của chương trình C, bây giờ bạn sẽ dễ dạng hiểu được những khối cơ bản trong ngôn ngữ C.

Các Token trong C

Trong ngôn ngữ C bao gồm rất nhiều các token khác nhau và một token có thể là một từ khóa, một định danh, một hằng số, một chuỗi hoặc một ký tự. Ví dụ, dòng lệnh C dưới đây bao gồm 5 token sau:

printf("Hello, World! 
");

Các token riêng rẽ như sau:

printf
(
"Hello, World! 
"
)
;

Dấu chấm phảy ; trong C

Chương trình C, dấu chấm phảy là một phần kết thúc lệnh. Thực tế mỗi lệnh trong C phải kết thúc bởi một dấu chấm phẩy. Nó thông báo phần kết thúc của một thuộc tính logic.

Ví dụ dưới đây là 2 đoạn lệnh:

printf("Hello, World! 
");
return 0;

Comment trong C

Chú thích giống như việc trợ giúp trong chương trình C và được bỏ qua bởi bộ biên dịch. Nó bắt đầu với /* và kết thúc với ký tự */ như dưới đây:

/* Day la chuong trinh C dau tien */

Bạn không thể có thêm một phần comment bên trong phần comment này.

Định danh (Identifier) trong C

Một định danh trong C là một tên được sử dụng như một biến, hàm và một thành phần được người dùng định nghĩa. Một định danh có thể bắt đầu bởi các ký tự A đến Z, a đến z và dấu gạch dưới (_) và số 0 đến 9.

C không cho phép các dấu như @, $, và % trong tên định danh. C là ngôn ngữ phân biệt chữ thường - chữ hoa. Do đó, QTM và qtm là hai định danh khác nhau trong C. Dưới đây là một vài ví dụ định danh hợp lệ:

nam    hoangminh  abc  ha_noi a_123
sinhvien  _hocphi j   d23b5   nhanVien

Các từ khóa trong C

Dưới đây là danh sách các từ khóa được dành riêng trong ngôn ngữ C. Các định danh hay biến, hằng số không thể đặt tên giống các từ khóa dưới đây, nếu không chương trình sẽ báo lỗi.

auto else long switch
break enum register typedef
case extern return union
char float short unsigned
const for signed void
continue goto sizeof volatile
default if static while
do int struct _Packed
double      

Khoảng trắng trong C

Một dòng có thể chứa khoảng trắng, có thể là những dòng comment, được biết đến như dòng trắng khi cùng được bộ biên dịch bỏ qua khi biên dịch.

Một khoảng trắng trong C có thể là một đoạn trống, tab, newline (dòng mới) hoặc comment. Một khoảng trắng chia một phần của lệnh thành nhiều phần và giúp bộ biên dịch phân biệt một thành phần trong một lệnh, như int , kết thúc thành phần và bắt đầu thành phần tiếp theo như lệnh sau:

int diemthi;

Phải có ít nhất một khoảng trắng ký tự giữa int và diemthi để bộ biên dịch hiểu và phân biệt được chúng. Mặt khác, xem lệnh dưới đây:

luong = luongcoban + phucap;  // tinh tong luong

Không cần thiết khoảng trắng giữa luong và dấu =, hoặc giữa dấu = và luongcoban.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Cấu trúc chương trình C cơ bản

Bài tiếp: Kiểu dữ liệu trong lập trình C

Bài liên quan

Những khái niệm cơ bản của lập trình OOP trong PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP có thể vận dụng vào mọi ngôn ngữ, nó giúp công việc lập trình trở lên đơn giản hơn rõ dàng dễ hình dung hơn, dễ bảo trì bổ sung hay nâng cấp mã nguồn. Hãy cùng DevPro Việt Nam tìm hiểu về những khái niệm của OPP và ưu điểm của nó trong PHP nhé ! Một số khái ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:02 ngày 04/10/2018

Bài 4: Cú pháp cơ bản C

Ở bài trước chúng ta đã học về cấu trúc cơ bản của một chương trình C, vì vậy sẽ rất dể dàng để hiểu các khối xây dựng cở bản khác của ngôn ngữ lập trình C Nhìn vào ví dụ của bài trước Cấu trúc chương trình C #include<stdio.h> int main(){ /* my first programin C */ ...

Vũ Văn Thanh viết 15:29 ngày 01/10/2018

Những kinh nghiệm cơ bản để lập trình web an toàn

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các cuộc tấn công có thể xảy ra với các ứng dụng web và cách để giúp bạn có thể lập trình web an toàn. 1) Lập trình web An toàn để phòng chống lỗ hổng SQL Injection SQL Injection là lỗ hổng phổ biến nhất trong ứng dụng web. Trên thực thế việc ngăn chặn ...

Trần Trung Dũng viết 11:45 ngày 18/09/2018

Các phím tắt cơ bản trong lập trình android

1. Giới thiệu Như chúng ta đã biết, Android Studio là một IDE (Intergrated Development Environment) được google xây dựng và cung cấp miễn phí cho các nhà phát triển ứng dụng Android. Vì Android stuido là 1 công cụ lập trình khá mới nên giao diện cũng như cách thao tác cũng phần nào gây rắc rối ...

Bùi Văn Nam viết 23:40 ngày 15/09/2018

Cú pháp cơ bản của lập trình C

Bạn đã biết về cấu trúc cơ bản của chương trình C, bây giờ bạn sẽ dễ dạng hiểu được những khối cơ bản trong ngôn ngữ C. Các Token trong C Trong ngôn ngữ C bao gồm rất nhiều các token khác nhau và một token có thể là một từ khóa, một định danh, một hằng số, ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 22/08/2018
0