Đoạn văn trong HTML

Phần tử <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản. Ví dụ <p>Quản trị mạng.</p> <p>Đây là trang tin tức, thủ thuật công nghệ.</p> Lưu ý là trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn ...

Phần tử <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản.

Ví dụ

<p>Quản trị mạng.</p>
<p>Đây là trang tin tức, thủ thuật công nghệ.</p>

Lưu ý là trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn bản.

HTML hiển thị ra sao?

Bạn không thể biết chắc được HTML sẽ hiển thị ra sao, tùy vào kích thước màn hình lớn hay nhỏ, cửa sổ trình duyệt mở hay thu hẹp có thể cho ra kết quả khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trống hay thêm dòng trong đoạn mã HTML vì trình duyệt sẽ tự động xóa chúng khi hiển thị trang.

Ví dụ như 2 đoạn mã dưới đây sẽ hiển thị giống nhau.

<p> 
Quản trị mạng
là trang thủ thuật công nghệ,
tin tức công nghệ,
khoa học.
</p>
<p> 
Quản trị mạng
là trang thủ thuật công nghệ,
tin tức công nghệ,
khoa học.
</p>

Đừng quên thẻ đóng

Hầu hết trình duyệt vẫn hiển thị đúng dù bạn quên thẻ đóng, nhưng đừng quá chủ quan vì đôi khi thiếu thẻ đóng có thể gây ra lỗi.

Xuống dòng trong HTML

Phần tử <br> trong HTML định nghĩa việc xuống dòng. Hãy dùng <br> nếu muốn bắt đầu đoạn mới trong văn bản bằng cách xuống dòng.

Ví dụ

<p>Quản trị mạng<br>là trang thủ thuật, tin tức công nghệ.</p>

Thẻ <br> là phần tử rỗng, nghĩa là không cần có thẻ đóng.

Lưu ý khi hiển thị thơ

Nếu bạn viết thơ mà không ngắt dòng, như trong đoạn mã dưới đây thì chúng sẽ chỉ hiển thị thành một đoạn văn, dù bạn nhìn có vẻ là đoạn thơ.

<p>

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.

</p>

Phần tử <pre> trong HTML

Phần tử <pre> được dùng để định nghĩa đoạn văn bản trước khi được định dạng. Văn bản bên trong <pre> sẽ hiển thị theo font với chiều rộng cố định (thường là Courier) và giữ nguyên các khoảng trống, ngắt dòng).

<pre>

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.

</pre>

Đây là hình ảnh hiển thị trên trình duyệt
Đây là hình ảnh hiển thị trên trình duyệt

Bài trước: Tiêu đề trong HTML

Bài sau: Thuộc tính Style trong HTML

Bài liên quan

Định dạng văn bản trong HTML

Định dạng văn bản trong HTML Ở bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về các thuộc tính style trong HTML. HTML cũng định nghĩa các yếu tố xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt. HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng văn bản in đậm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:54 ngày 07/09/2018

Văn bản trong HTML

Thẻ <p> xác định một đoạn văn bản trong HTML: <p>Đây là đoạn văn 1.</p> <p>Đây là đoạn văn 2.</p> Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng trước và sau một đoạn văn. Hiển thị trong HTML Bạn không thể chắc chắn ...

Vũ Văn Thanh viết 14:43 ngày 07/09/2018

Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

HTML là gì? Tìm hiểu về HTML Các thẻ và thuộc tính trong HTML Các thẻ heading (h1,h2,h3,h4,h5,h6) và list (danh sách) Các thẻ Table, Tr, Td, tBody, thead, tfoot Hướng dẫn cách định dạng văn bản trong HTML thường dùng nhất giúp trình duyệt web hiểu được những hiển thị văn bản của bạn. ...

Trần Trung Dũng viết 16:53 ngày 04/09/2018

Đoạn văn trong HTML

Phần tử <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản. Ví dụ <p>Quản trị mạng.</p> <p>Đây là trang tin tức, thủ thuật công nghệ.</p> Lưu ý là trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:12 ngày 22/08/2018

Các thẻ định dạng văn bản quan trọng trong HTML

Dưới đây là danh sách các thẻ định dạng văn bản mà chúng ta phải thường hay sử dụng: Tên thẻ Ý nghĩa Ví dụ <u> Tạo chữ có dấu gạch dưới web cơ bản <b>, <strong> Tạo chữ tô đậm web cơ bản <i>, <em> Tạo chữ in ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:38 ngày 18/08/2018
0