07/01/2019, 14:44

[Frontend] Install admin-lte as a node dependency

Như bài 1 của series mình có viết 1 bài build dự án với laravel và vue js đúng không. Bên Client mình có dùng template AdminLte , nhưng mình làm 1 cách thủ công là xem trong phần core của template nó dùng thư viện gì rồi copy sang package.json để tải về, thật là tù đúng không, chẳng nhẽ nó ...

Như bài 1 của series mình có viết 1 bài build dự án với laravel và vue js đúng không.

Bên Client mình có dùng template AdminLte, nhưng mình làm 1 cách thủ công là xem trong phần core của template nó dùng thư viện gì rồi copy sang package.json để tải về, thật là tù đúng không, chẳng nhẽ nó dùng 1000 thư viện mình cũng phải tải 1000 thư viện về note_modules của mình,

Nhưng rất may là Admin-Lte có thể được cài đặt thông qua npm. Vì thế chúng ta nên dùng nó như là một node dependency. chúng ta chỉ việc cài về và sử dụng thôi, Ngon lành quá phải không.

Chúng ta bắt đầu luôn nhé

Cài đặt thông qua NPM

npm install admin-lte --save

Cài đặt xong rồi đúng không thử mở package.json xem nhé

Ok khi đã tải về rồi thì chúng ta require nó như 1 thư viện bình thường thôi       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

[Frontend] Install admin-lte as a node dependency

Như bài 1 của series mình có viết 1 bài build dự án với laravel và vue js đúng không. Bên Client mình có dùng template AdminLte , nhưng mình làm 1 cách thủ công là xem trong phần core của template nó dùng thư viện gì rồi copy sang package.json để tải về, thật là tù đúng không, chẳng nhẽ nó ...

Bùi Văn Nam viết 14:44 ngày 07/01/2019

Cloud computing và Platform as a Services(PaaS) – Phần 1

Trong môi trường phát triển phần mềm truyền thống, việc lập trình ra một ứng dụng thường phải qua nhiêu công đoạn như: thiết kế, testing, debug, và maintain ứng dụng, sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C/C++, java, python… Quy trình phát triển này yêu cầu người có kinh nghiệm, trình độ như ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:09 ngày 17/09/2018

Cuộc cách mạng của các doanh nghiệp Mobile Backend-as-a-Service (phần 2)

PHẦN 1 3. Phương pháp tiếp cận Mobile BaaS Back-end-as-a-service (BaaS) là 1 model dịch vụ điện toán đám mây, được xem như tầng trung gian cung cấp cho các dev nhiều cách để kết nối Web và app với các dịch vụ đám mây thông qua API và SDK. Các tính năng của BaaS gồm lưu trữ ...

Trần Trung Dũng viết 23:15 ngày 04/09/2018

Admin login as User with gem user_impersonate2

Có khi nào bạn tự hỏi người dùng đang làm những gì trong hệ thống của mình không? Nếu bạn đang triển khai 1 hệ thống, bạn ghi log, đọc log, query trong cơ sở dữ liệu của mình, bla bla, -> cũng không vất vả lắm nhỉ (yaoming) ( không bàn đến khía cạnh của khách hàng) chúng ta là những lập trình ...

Bùi Văn Nam viết 15:53 ngày 12/08/2018

Simple practices to adopt as a Android developer

As a developer there are certain things that are expected of you. Can say some skills but however what level of developer you might be, below are some examples of practises that might be wise to adopt to imrove your overall approach and development skills. Start using the officail IDE (Android ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:46 ngày 12/08/2018
0