05/10/2018, 10:59

Giới thiệu về http header trong php

http header là các thông tin điều khiển nằm trong các http request , http response. Chứa các các chỉ thị báo cho trình duyệt / server biết cách xử lý thông tin. Ví dụ: trình duyệt chuyển qua trang khác, trình duyệt đừng hiện file php, trình duyệt đừng lưu trang vào cache. Redirection (chuyển ...

http header là các thông tin điều khiển nằm trong các http request , http response. Chứa các các chỉ thị báo cho trình duyệt / server biết cách xử lý thông tin. Ví dụ: trình duyệt chuyển qua trang khác, trình duyệt đừng hiện file php, trình duyệt đừng lưu trang vào cache.

Redirection (chuyển hướng):

Dùng để chuyển sang trang web khác.
Cú pháp: header(“location:url”);
Lệnh này phải dùng trên tất cả các mã lệnh html
Ví dụ1:

 

Ví dụ 2: Nếu buổi sáng chuyển đến trang index1.html ngược lại chuyển đến index2.html

 

Ví dụ 3: Nếu browser là IE thì chuyển đến trang index1.html, ngược lại trang index2.html

 

Content-type:

Dùng để báo cho browser biết kiểu dữ liệu mà webserver đang trả về cho browser.
Cú pháp: header(‘Content-type:MimiType);
Ví dụ: tạo file mimetype1.html rồi gõ:

 

Nếu không có dòng đầu (heaer….) thì browse sẽ hiện trang web có chữ chào bạn. Nếu có, broswe sẽ biết đó là 1 file word, nó sẽ hiện ra khung này:

Lệnh này phải dùng trên tất cả các mã lệnh html
Một số kiểu Mimtype (xem thêm file mimetype.html)

mimetype

Content-disposition:

Cú pháp: header(‘Content-disposition: attachment; filename=”‘.$filename.'”‘);
Lệnh sẽ báo cho browser biết là nên download và save file. Tham số “filename=” sẽ báo cho browser biết tên của file nên được save.
Ví dụ:

 

Kết luận: Qua bài này mong là các bạn có thể hiểu thêm về http header, thông thường đối tượng này chỉ để chuyển hướng hôm nay nó còn nhiều hơn thế nữa, Enjoy!…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (6 votes cast)
Giới thiệu về http header trong php, 8.3 out of 10 based on 6 ratings
Tags:Lập trình php, php, PHP cơ bản
Bài liên quan

Giới thiệu về http header trong php

http header là các thông tin điều khiển nằm trong các http request , http response. Chứa các các chỉ thị báo cho trình duyệt / server biết cách xử lý thông tin. Ví dụ: trình duyệt chuyển qua trang khác, trình duyệt đừng hiện file php, trình duyệt đừng lưu trang vào cache. Redirection (chuyển ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:59 ngày 05/10/2018

Giới thiệu về Media CSS trong Responsive

Quy tắc @media cho phép tạo kiểu có điều kiện của các phần tử. Các điều kiện có thể dựa trên loại phương tiện hoặc các đặc tính đã biết của thiết bị đang được sử dụng. Kết hợp truy vấn truyền thông với bố cục chất lỏng và hình ảnh linh hoạt, cho phép triển khai thiết kế web đáp ứng. Trong bài ...

Bùi Văn Nam viết 15:51 ngày 12/08/2018

Giới thiệu về hàm calc() trong CSS

Đôi lời Chào các bạn. Mình là Minh, hiện tại đang làm Front End Developer tại công ty Framgia. Đối với một Front End Dev như mình, dựng layout cho websites là công việc hàng ngày, và đảm bảo các websites này tương thích với các trình duyệt cũng như responsive là yêu cầu bắt buộc. Sau đây mình sẽ ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:39 ngày 12/08/2018

Giới thiệu về UI Testing trong iOS

UITesting là gì? UI testing là một phương thức test thông qua giao diện người dùng (User Interface). Khái niệm này không có gì xa lạ cả, chúng ta vẫn thường xuyên thực hiện UI Testing một cách thủ công, bằng cách chạy app và dùng tay nhấn vào các đối tượng như buttong, textfield, tableview,... ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:34 ngày 12/08/2018

Unicorn nói chuyện với nginx bằng cách nào - giới thiệu về unix sockets trong ruby

Tài liệu: How unicorn talks to nginx - an introduction to unix sockets in Ruby Ruby application servers được sử dụng điển hình cùng với một web server giống như là nginx. Khi người dùng request một page từ ứng dụng rails của bạn, nginx ủy quyền request cho application server. Nhưng chính xác thì ...

Bùi Văn Nam viết 14:39 ngày 12/08/2018
0