07/09/2018, 13:41

Giới thiệu về PHP

PHP là gì? PHP là viết tắt của cụm từ "PHP: Hypertext Preprocessor" PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở miễn phí PHP được dùng để tạo ra các ứng dụng web chạy ở phía máy chủ (server) PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trên thế ...

PHP là gì?

 • PHP là viết tắt của cụm từ "PHP: Hypertext Preprocessor"
 • PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở miễn phí
 • PHP được dùng để tạo ra các ứng dụng web chạy ở phía máy chủ (server)
 • PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trên thế giới
 • Facebook, Yahoo, Wikipedia,... là những trang web nổi tiếng có sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP

Tệp PHP là gì?

 • Tệp PHP có thể chứa text, các đoạn mã HTML, CSS, JavaScript và PHP
 • Code PHP được thực thi ở phía server và kết quả trả về cho trình duyệt là các đoạn mã HTML
 • Tệp PHP có phần đuôi mở rộng là ".php"

PHP có thể làm được những gì?

Với PHP, bạn có thể:

 • Tạo trang web động
 • Tạo, mở, đọc, viết, xóa và đóng tệp trên máy chủ
 • Thu thập form data
 • Gửi và nhận cookies
 • Thao tác (thêm, xóa, sửa) với dữ liệu trong database của bạn
 • Quản lý và điều khiển truy cập của người dùng
 • Mã hóa dữ liệu

Tại sao nên sử dụng PHP?

 • PHP có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vv.)
 • PHP tương thích và chạy ổn định trên hầu hết các máy chủ được sử dụng phổ biến hiện nay (Apache, IIS, vv.)
 • PHP hỗ trợ một số lượng lớn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • PHP miễn phí. Bạn có thể tải PHP từ trang web www.php.net
 • PHP là một ngôn ngữ lập trình dễ học
Bài liên quan

Giới thiệu về http header trong php

http header là các thông tin điều khiển nằm trong các http request , http response. Chứa các các chỉ thị báo cho trình duyệt / server biết cách xử lý thông tin. Ví dụ: trình duyệt chuyển qua trang khác, trình duyệt đừng hiện file php, trình duyệt đừng lưu trang vào cache. Redirection (chuyển ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:59 ngày 05/10/2018

Giới thiệu về chuỗi trong PHP

Chuỗi trong PHP là một dãy các kí tự ASCII. PHP chỉ hỗ trợ bộ 256 kí tự mà không cung cấp Unicode nguyên gốc, không có ký tự kết thúc, chiều dài của chuỗi không giới hạn,… Việc xử lí, làm việc với chuỗi trong PHP rất quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi. ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:02 ngày 04/10/2018

MVC PHP - Giới thiệu về MVC

Trong quá trình xây dựng – phát triển – vận hành và bảo trì một hệ thống hay một ứng dụng – phần mềm người ta thường áp dụng những mô hình nghiệp vụ dành riêng, chúng được tạo nên từ nhiều thành phần độc lập nhau nhưng sẽ có sự tương tác nhau. Những mô hình này, sẽ giúp người quản lý ứng dụng, phát ...

Bùi Văn Nam viết 16:57 ngày 01/10/2018

Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP và hướng dẫn cài đặt

PHP - là viết tắt của cụm từ "Hypertext Preprocessor" , là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía Server-side(Máy chủ) nhằm sinh ra mã HTML trên Client(Máy khách). PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ dàng, tốc độ ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:27 ngày 01/10/2018

Giới thiệu về PHP

PHP là gì? PHP là viết tắt của cụm từ "PHP: Hypertext Preprocessor" PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở miễn phí PHP được dùng để tạo ra các ứng dụng web chạy ở phía máy chủ (server) PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trên thế ...

Hoàng Hải Đăng viết 13:41 ngày 07/09/2018
0