Gradient trong CSS

Gradient là gì ? Gradient biểu thị sự kết hợp của hai hay nhiều màu, như dưới đây:− Các loại Gradient trong CSS Linear Gradient trong CSS Linear Gradient được sử dụng để sắp xếp hai hay nhiều màu trong các định dạng tuyến, ví dụ như dạng từ trên xuống dưới (Top to Bottom): ...

Gradient là gì ?

Gradient biểu thị sự kết hợp của hai hay nhiều màu, như dưới đây:−

Các loại Gradient trong CSS

Linear Gradient trong CSS

Linear Gradient được sử dụng để sắp xếp hai hay nhiều màu trong các định dạng tuyến, ví dụ như dạng từ trên xuống dưới (Top to Bottom):

Top to bottom

<html>
  <head>
   <style>
     #grad1 {
      height: 100px;
      background: -webkit-linear-gradient(pink,green);
      background: -o-linear-gradient(pink,green);
      background: -moz-linear-gradient(pink,green); 
      background: linear-gradient(pink,green); 
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad1"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Left to right

<html>
  <head>
   <style>
     #grad1 {
      height: 100px;
      background: -webkit-linear-gradient(left, red , blue);
      background: -o-linear-gradient(right, red, blue); 
      background: -moz-linear-gradient(right, red, blue);
      background: linear-gradient(to right, red , blue);
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad1"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Diagonal trong CSS

Diagonal bắt đầu từ góc trái trên cùng và góc phải dưới cùng.

<html>
  <head>
   <style>
     #grad1 {
      height: 100px;
      background: -webkit-linear-gradient(left top, red , blue); 
      background: -o-linear-gradient(bottom right, red, blue); 
      background: -moz-linear-gradient(bottom right, red, blue);
      background: linear-gradient(to bottom right, red , blue); 
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad1"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Multi color trong CSS

<html>
  <head>
   <style>
     #grad2 {
      height: 100px;
      background: -webkit-linear-gradient(red, orange, yellow, red, blue, green,pink); 
      background: -o-linear-gradient(red, orange, yellow, red, blue, green,pink); 
      background: -moz-linear-gradient(red, orange, yellow, red, blue, green,pink); 
      background: linear-gradient(red, orange, yellow, red, blue, green,pink); 
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad2"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Radial Gradient trong CSS

Radial Gradient xuất hiện tại vị trí trung tâm.

<html>
  <head>
   <style>
     #grad1 {
      height: 100px;
      awidth: 550px;
      background: -webkit-radial-gradient(red 5%, green 15%, pink 60%); 
      background: -o-radial-gradient(red 5%, green 15%, pink 60%); 
      background: -moz-radial-gradient(red 5%, green 15%, pink 60%); 
      background: radial-gradient(red 5%, green 15%, pink 60%); 
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad1"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Repeat Radial Gradient trong CSS

<html>
  <head>
   <style>
     #grad1 {
      height: 100px;
      awidth: 550px;
      background: -webkit-repeating-radial-gradient(blue, yellow 10%, green 15%); 
      background: -o-repeating-radial-gradient(blue, yellow 10%, green 15%);
      background: -moz-repeating-radial-gradient(blue, yellow 10%, green 15%);
      background: repeating-radial-gradient(blue, yellow 10%, green 15%); 
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div id="grad1"></div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Bài học CSS phổ biến khác tại code24h.com:

Bài liên quan

Gradient trong CSS

Gradient là gì ? Gradient biểu thị sự kết hợp của hai hay nhiều màu, như dưới đây:− Các loại Gradient trong CSS Linear Gradient trong CSS Linear Gradient được sử dụng để sắp xếp hai hay nhiều màu trong các định dạng tuyến, ví dụ như dạng từ trên xuống dưới (Top to Bottom): ...

Hoàng Hải Đăng viết 12:26 ngày 14/08/2018

Tìm hiểu về Biến trong CSS

Sử dụng biến trong CSS Những website lớn thường sẽ sử dụng rất nhiều CSS với lượng lớn giá trị bị lặp lại. Giả sử khi bạn muốn sửa màu chủ đạo của website thì rất có khả năng bạn sẽ phải sửa ở rất nhiều vị trí ví dụ như button, navbar, title,.... Điều này gây ra rất nhiều khó khăn khi code cũng ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:18 ngày 11/08/2018

Bài 14: After và Before trong CSS

Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần vào đằng trước và đằng sau thẻ HTML đó là thuộc tính after và before, hai thuộc tính này ...

Hoàng Hải Đăng viết 09:53 ngày 03/08/2018

Bài 12: Position Fixed trong CSS

Hôm nay mình sẽ trình bày một thuộc tính khá hay trong CSS đó là thuộc tính position fixed trong CSS . Đây là một thuộc tính hay sử dụng và có ...

Tạ Quốc Bảo viết 09:52 ngày 03/08/2018

Bài 15: Kỹ thuật ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng không chi tiết lắm, vì vậy trong bài này mình sẽ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 09:49 ngày 03/08/2018
0