18/08/2018, 11:14

Hàm SUM() Lấy giá trị tổng của một cột trong MySQL

Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột. Cú pháp SELECT SUM(column_name) FORM table_name; Một số ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) Full_name Gender Age City Nguyen ...

Hàm SUM() dùng để lấy giá trị tổng của một cột.

Cú pháp

SELECT SUM(column_name)
FORM table_name;

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Lấy giá trị tổng của cột tuổi sinh viên.

SELECT SUM(Age)
FROM sinh_vien;

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

SUM(Age)
179

Ví dụ 2

Lấy giá trị tổng của cột tuổi của những sinh viên có giới tính nam. Đặt tên cột của bảng kết quả là Age_Nam

SELECT SUM(Age) AS Age_Nam
FROM sinh_vien
WHERE Gender = 'Nam';

Sau khi thực thi, MySQL trả về một bảng kết quả như sau:

Age_Nam
117
Bài liên quan

Lấy giá trị và hiển thị thứ hạng Alexa của website bằng PHP

Alexa là một dịch vụ xếp hạng website dựa vào thông tin về lưu lượng truy cập vào các trang web hay blog. Nếu trang web hay blog của các bạn càng có nhiều người truy cập thì thứ hạng mà bạn nhận được từ Alexa càng cao. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code đơn giản bằng PHP , đoạn code ...

Bùi Văn Nam viết 17:49 ngày 04/10/2018

Xoá bỏ giá trị trùng của một mảng

Bạn muốn loại bỏ các giá trị trùng trong mảng một chiều nhưng bạn chưa biết cách làm hoặc chưa nghĩ ra cách tốt nhất? Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn một cách làm, tuy không tối ưu nhưng biết đâu lại hữu dụng với bạn. CODE function ...

Bùi Văn Nam viết 18:09 ngày 02/10/2018

Hàm COUNT_BIG() đếm tổng số item của một nhóm trong sql

Hàm COUNT_BIG() dùng để đếm tổng số item trong một nhóm. Hàm COUNT_BIG() cũng tương tự như hàm COUNT(). Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 hàm này là giá trị trả về: Hàm COUNT_BIG() trả về kiểu dữ liệu bigint , trong khi đó hàm COUNT() trả về kiểu dữ liệu int . Cú pháp: COUNT_BIG ( { [ ALL ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:19 ngày 01/10/2018

Dùng subquery lấy giá trị lớn/nhỏ nhất khi join 2 bảng với nhau

Giả sử bạn có 2 bảng trong cơ sở dữ liệu. Một bảng lưu họ tên nhân viên. Bảng còn lại lưu thông tin lương (history của lương). Tương ứng với một nhân viên thì có nhiều thông tin lương. Bạn muốn truy vấn (query) trả về tương ứng với một nhân bạn sẽ chỉ lấy duy nhất một và chỉ một thông tin lương có ...

Vũ Văn Thanh viết 17:15 ngày 01/10/2018

Hàm ISNULL thay giá trị NULL bằng giá trị truyền vào

Khi bạn cộng 2 giá trị lại với nhau (A + B), khi một trong 2 cột đó có một giá trị NULL (ví dụ A = NULL) thì giá trị bạn trả về là NULL (A + B = NULL), mặc dù B khác NULL. Vì SQL hiểu một số + giá trị NULL thì bằng NULL. Vì vậy để cộng được giá trị đúng, thì bạn cần phải dùng một hàm kiểm tra giá ...

Bùi Văn Nam viết 17:04 ngày 01/10/2018
0