03/08/2018, 10:02

Hàm typeof trong Javascript

Mình gọi là hàm typeof nhưng thực chất không biết có phải là hàm hay không vì nó không giống một hàm mà giống một từ khóa thì đúng hơn, tuy nhiên ...

Mình gọi là hàm typeof nhưng thực chất không biết có phải là hàm hay không vì nó không giống một hàm mà giống một từ khóa thì đúng hơn, tuy nhiên để tiện cho việc học và viết tutorial thì mình sẽ gọi là hàm typeof nhé.

1. Hàm typeof trong Javascript

Hàm typeof được dùng để kiểm tra một biến nào đó (hoặc một giá trị nào đó) có kiểu dữ liệu là gì? Cú pháp của nó khá đơn giản như sau:

var x = typeof value;

Trong đó value có thể là một biến hoặc một giá trị xác định.

Thông thường chúng ta có một số loại dữ liệu như sau:

  • number - số
  • string - chuỗi
  • object - đối tượng
  • undefined - không xác định

Ví dụ: XEM DEMO

var number = 12;
var string = "12";
var object = new Number();

document.write("number: " + typeof number + "<br/>");
document.write("string: " + typeof string + "<br/>");
document.write("object: " + typeof object + "<br/>");

Trong PHP để kiểm tra một biến nào đó có tồn tại hay không thì ta dùng hàm isset(), còn trong Javascript thì ta dùng hàm typeof kết hợp với kiểu dữ liệu undefined, nghĩa là nếu kiểu dữ liệu của một biến nào đó là undefined thì tức là biến đó chưa được định nghĩa hoặc giá trị của nó không xác định.

Ví dụ: XEM DEMO

if (typeof variable == 'undefined'){
    document.write("Biến variable không được định nghĩa");
}

2. Lời kết

Trên là một số vấn đề liên quan đến hàm typeof trong Javascript, mục đích mình viết bài này là để các bài sau sử dụng lại hàm này và mình không mất công giải thích nữa. Còn một điều nữa là hàm typeof thường được dùng để kiểm tra trình duyệt có hỗ trợ hàm nào đó hay không. 

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Tìm hiểu hàm typeof trong Javascript

Tìm hiểu chuỗi (string) trong Javascript Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong Javascript Tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript Các hàm xử lý Number trong Javascript Hàm typeof trong Javascript dùng để kiểm tra một biến có kiểu dữ liệu trong Javascript là gì, kiểm tra một biến có ...

Bùi Văn Nam viết 17:02 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu hàm và tạo hàm (function) trong Javascript

Hướng dẫn vòng lặp for trong Javascript Sử dụng vòng lặp while – do while trong Javascript Tổng hợp một số ví dụ học Javascript căn bản Cách thao tác với mảng trong Javascript Hàm (Function) là một trong những thành phần cơ sở trong Javascript hay hàm chính là một câu lệnh dùng để ...

Trần Trung Dũng viết 16:58 ngày 04/09/2018

Tìm hiểu hàm removeEventListener() trong Javascript

Tìm hiểu đối tượng this trong Javascript Bài tập – xây dựng menu dropdown trong Javascript Tìm hiểu sự kiện onload trong Javascript Biến toàn cục và biến cục bộ trong Javascript Hàm removeEventListener() trong Javascript có tác dụng xóa đi một hành động cho một sự kiện được mình ...

Vũ Văn Thanh viết 16:55 ngày 04/09/2018

Cách sử dụng hàm (Function) trong JavaScript

1) Hàm là gì? - Hàm là một tập hợp gồm nhiều câu lệnh, các câu lệnh này được sắp xếp theo một thứ tự xác định để xây dựng thành một chức năng cụ thể - Mỗi hàm sẽ có một cái tên và hàm chỉ thực thi khi nó được gọi đến tên. Ví dụ Trong kịch bản bên dưới, chúng ta có một hàm tên ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:56 ngày 18/08/2018

Hàm (function) trong JavaScript

Kiểu dữ liệu trong JavaScript Hàm (function) trong JavaScript là gì? Hàm trong JavaScript là một chương trình con được thiết kế để thực hiện một công việc cụ thể. Hàm trong JavaScript được thực thi khi chúng được gọi từ một hàm khác, từ một sự kiện hoặc gọi từ chính nó. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 19:13 ngày 11/08/2018
0