03/08/2018, 10:05

Hàm Xử lý sự kiện là gì?

Trước khi bắt đầu học về các sự kiện trong jQuery thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm khá quan trọng đó là hàm xử lý sự kiện. Xử lý sự kiện ...

Trước khi bắt đầu học về các sự kiện trong jQuery thì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm khá quan trọng đó là hàm xử lý sự kiện.

Xử lý sự kiện là gì?

Như các bạn biết, lập trình hướng sự kiện đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực lập trình ứng dụng, và Javascript là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện nên bạn cần phải hiểu rõ nó là điều bắt buộc.

Trước tiên ta đi vào định nghĩa đã nhé. Xử lý sự kiện tức là bạn sẽ xây dựng một chương trình nhằm giải quyết một vấn đề gì đó khi sự kiện xảy ra. Ví dụ bạn xây dựng chức năng đăng nhập, khi người dùng click vào nút đăng nhập thì tức là sự kiện click đã kích hoạt, lúc này theo yêu cầu của ứng dụng thì mình sẽ viết một chương trình xử lý đăng nhập và gán vào sự kiện click (tức là click đăng nhập thì chạy đoạn code đó).

Như vậy xử lý sự kiện là một chương trình nhằm giải quyết một bài toán khi sự kiện xảy ra.

Hàm xử lý sự kiện là gì?

Hàm là tập hợp những đoạn code dùng để xử lý một chức năng cụ thể, nó được tạo ra nhằm tối ưu hóa chương trình, tránh lặp đi lặp lại một đoạn code nhiều lần, và dễ dàng bảo trì hơn. 

Ví dụ
$("#password").click(function () {
  // xử lý khi sự kiện click được kích hoạt
});

Mình sẽ lấy ví dụ ở trên đó là khi click thì xử lý validate thông tin đăng nhập như sau:

Ví dụ RUN
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("#loginbtn").click(function () {
      var username = $('#username').val();
      var password = $('#password').val();

      if (username == "" || password == ""){
        alert("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin");
        return false;
      }
      else {
        alert("Thông tin hợp lệ");
        return true;
      }
    });
  });
</script>

<form method="post">
  <input id="username" type="text" value="" placeholder="Username"> <br/><br/>
  <input id="password" type="password" value="" placeholder="Password"> <br/><br/>
  <input type="submit" value="LOGIN" id="loginbtn">
</form>

Lời kết

Như vậy hàm xử lý sự kiện thưc ra là một đoạn code được gán vào một sự kiện nào đó và khi sự kiện được kích hoạt thì đoạn code đó sẽ được chạy.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Hoàng Hải Đăng viết 13:56 ngày 14/08/2018

Xử lý sự kiện trong Java Swing

Sự kiện (Event) là gì? Đó là một sự thay đổi trong trạng thái của đối tượng, chẳng hạn như sự kiện miêu tả sự thay đổi trong trạng thái của source. Các sự kiện được tạo ra là do tương tác của người dùng với các thành phần UI. Ví dụ như việc nhấn vào một nút button, di chuyển chuột, nhập ký tự ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:24 ngày 14/08/2018

Xử lý sự kiện trong Reactjs

Xin chào tất cả mọi người, dạo gần đây mình có mình có được tham gia một dự án làm về Reactjs, thì mình có tìm hiểu một số phần về Component, JSX, Prop... và một số phần căn bản của Reactjs thì mình thấy phần xử lý sự kiện (Handling Event) tương đối là quan trọng nên viết bài này để vừa ôn tập lại ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:02 ngày 12/08/2018

3-10 Xử lý sự kiện và chuột

Về cách sử dụng bàn phím thì tôi đã giới thiệu ở những phần trước, nhưng trong khi làm game thì chắc chắn sẽ có trường hợp ta muốn dùng chuột. Phần sẽ sẽ giới thiệu sử dụng xử lý sự kiện để đưa thao tác sử dụng chuột vào trong game Về xử lý sự kiện Sử lý sự kiện là một chuỗi những hành động ...

Hoàng Hải Đăng viết 23:20 ngày 11/08/2018

Xử lý sự kiện Java AWT

Previous Tráng thái của một đối tượng bị thay đổi được gọi là một sự kiện (event). Ví dụ, bấm vào nút, kéo chuột, vv Gói java.awt.event cung cấp nhiều lớp sự kiện và interface Listener để xử lý sự kiện Java AWT. Các lớp Java Event và các interface Listener Các lớp Event ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 19:45 ngày 11/08/2018
0