Hiệu ứng trong CSS

Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử. Qui tắc @keyframes trong CSS Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3. Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation @keyframes ...

Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử.

Qui tắc @keyframes trong CSS

Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3.

Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation

@keyframes animation {
  from {background-color: pink;}
  to {background-color: green;}
}
div {
  awidth: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: animation;
  animation-duration: 5s;
}

Như trong ví dụ trên, chúng ta đã xác định chiều cao, độ rộng, màu, tên và quãng thời gian của hiệu ứng với cú pháp mẫu của qui tắc @keyframes.

Hiệu ứng di chuyển sang trái (Left Animation) trong CSS

<html>
  <head>
  
   <style type="text/css">
     h1 {
      -moz-animation-duration: 3s;
      -webkit-animation-duration: 3s;
      -moz-animation-name: slidein;
      -webkit-animation-name: slidein;
     }
     @-moz-keyframes slidein {
      from {
        margin-left:100%;
        awidth:300%
      }
      to {
        margin-left:0%;
        awidth:100%;
      }
     }
     @-webkit-keyframes slidein {
      from {
        margin-left:100%;
        awidth:300%
      }
      to {
        margin-left:0%;
        awidth:100%;
      }
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <h1>Hoc CSS co ban tai code24h</h1>
   <p>Vi du hieu ung di chuyen tu trai qua phai.</p>
	 <button onclick="myFunction()">Reload page</button>
   <script>
      function myFunction() {
      location.reload();
      }
   </script>
  </body>
</html>

Kết quả là:−

Left Animation sử dụng @keyframes trong CSS

<html>
  <head>
  
   <style type="text/css">
     h1 {
      -moz-animation-duration: 3s;
      -webkit-animation-duration: 3s;
      -moz-animation-name: slidein;
      -webkit-animation-name: slidein;
     }
     @-moz-keyframes slidein {
      from {
        margin-left:100%;
        awidth:300%
      }
      75% {
        font-size:300%;
        margin-left:25%;
        awidth:150%;
      }
      to {
        margin-left:0%;
        awidth:100%;
      }
     }
     @-webkit-keyframes slidein {
      from {
        margin-left:100%;
        awidth:300%
      }
      75% {
        font-size:300%;
        margin-left:25%;
        awidth:150%;
      }
      to {
        margin-left:0%;
        awidth:100%;
      }
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <h1>Hoc CSS co ban tai code24h</h1>
   
   <p>Vi du hieu ung di chuyen tu phai qua trai.</p>
	 <button onclick="myFunction()">Reload page</button>
   <script>
      function myFunction() {
      location.reload();
      }
   </script>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Bài học CSS phổ biến khác tại code24h.com:

Bài liên quan

Tìm hiểu Transition trong css

TRANSITION Một sự cải tiến mới trong css3 là khả năng viết các hiệu ứng (transition). Các nhà phát triển giao diện người dùng đã tìm ra khả năng thiết kế các tương tác này trong html và css mà không cần Javascript. Với các CSS3 transitions bạn có thể thay đổi diện mạo hành vi của ...

Trần Trung Dũng viết 14:08 ngày 07/01/2019

Tạo hiệu ứng bóng đổ, button box-shadow trong CSS

Chào các bạn, thông thường để làm bóng đổ trên WEB người ta thường sử dụng hình ảnh, tuy nhiên với cách này thì làm cho trang web load chậm hơn, phải bỏ công thiết kế. Các bạn có thể sử dụng CSS để tạo bóng đổ cho khung, button một cách đơn giản hơn với box-shadow trong CSS . Thuộc tính ...

Bùi Văn Nam viết 10:58 ngày 05/10/2018

Hiệu ứng dropdown trong CSS

Hiệu ứng dropdown cơ bản Để tạo một hộp xổ xuống (dropdown box) khi người dùng trỏ chuột vào phần tử, bạn có thể tham khảo mã CSS dưới đây: <style> .dropdown { position: relative; display: inline-block; } .dropdown-content { display: ...

Trần Trung Dũng viết 14:42 ngày 07/09/2018

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:00 ngày 14/08/2018

Hiệu ứng trong CSS

Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử. Qui tắc @keyframes trong CSS Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3. Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation @keyframes ...

Tạ Quốc Bảo viết 12:32 ngày 14/08/2018
0