Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Phần tử HTML (HTML Element) là gì ?

Khái niệm về phần tử HTML Một phần tử HTML được tạo nên bởi 3 thành phần: <thẻ mở> Nội dung nằm bên trong thẻ mở và thẻ đóng (hay còn gọi là nội dung của phần tử ) </thẻ đóng> Ví dụ, chúng ta có một đoạn mã như sau: <h1>Hướng dẫn học HTML ...

Danh sách tất cả các thẻ trong HTML

1) Basic Thẻ Mô tả chức năng <!DOCTYPE> Xác định cho trình duyệt biết phiên bản HTML mà bạn đang sử dụng <html> Xác định một tài liệu HTML <head> Xác định phần đầu của tài liệu HTML (chứa các thẻ cung cấp thông tin cho trang web) <title> ...

Các thẻ định dạng văn bản quan trọng trong HTML

Dưới đây là danh sách các thẻ định dạng văn bản mà chúng ta phải thường hay sử dụng: Tên thẻ Ý nghĩa Ví dụ <u> Tạo chữ có dấu gạch dưới web cơ bản <b>, <strong> Tạo chữ tô đậm web cơ bản <i>, <em> Tạo chữ in ...

Cách chèn khung YouTube vào trang web

Thật đơn giản để chèn một khung video trên YouTube vào trang web. ID của một video YouTube là gì? Trên Youtube, mỗi video sẽ có một ID tương ứng (ID này là duy nhất, tức là không có trường hợp các video trùng ID) Trang web quyết định video nào sẽ được phát dựa vào ID này. Ví dụ, khi bạn ...

Danh sách mã ngôn ngữ (Language Code) trong HTML

- Thông thường, việc khai báo ngôn ngữ của trang web sẽ giúp trình duyệt và các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của chúng ta, điều đó cũng có nghĩa là trình duyệt và các công cụ tìm kiếm sẽ chọn lựa sự hỗ trợ tốt nhất và phù hợp nhất dựa vào ngôn ngữ trang web của chúng ta. - Để khai ...

Cách chèn Iframe (khung trang web) vào trang web

Iframe là gì? Có thể tạm hiểu Iframe là một khung trang web nằm bên trong một trang web khác, giống ví vụ dưới đây: Cách chèn Iframe vào trang web Để chèn Iframe vào trang web, ta sử dụng thẻ <iframe> theo cú pháp sau: <iframe src="URL"></iframe> Trong đó, URL là địa ...

Thẻ tiêu đề, thẻ gạch ngang trong HTML

Thẻ tiêu đề Thẻ tiêu đề thường được dùng để khai báo các ý chính hoặc các nội dung quan trọng (Ví dụ như tên bài viết, các đề mục lớn,....) Các thẻ tiêu đề sẽ có kích thước chữ và tầm quan trọng giảm dần từ <h1> đến <h6> Ví dụ <h1>Heading 1</h1> <h2>Hea ...

Cách chèn trình nghe nhạc vào trang web

Thật đơn giản để chèn một trình nghe nhạc vào trang web. Cách chèn trình nghe nhạc vào trang web Để chèn một trình nghe nhạc vào trang web, ta sử dụng thẻ <audio> và thẻ <source> theo cú pháp sau: <audio controls> <source src="đường dẫn đến tập tin âm thanh" ...

Các ký tự thực thể trong HTML

Trong HTML có hai dạng ký tự: Dạng ứng dụng (Ví dụ: <) Dạng thực thể (Ví dụ: &lt;) Những ký tự không có trên bàn phím, bạn có thể sử dụng dạng thực thể để thể hiện. Ký tự thực thể trong HTML Nếu bạn sử dụng dấu nhỏ hơn (<) hoặc dấu lớn hơn (>) trong nội dung trang, trình ...

Cách ghi chú thích trong HTML

Cách ghi chú thích trong HTML Trong quá trình soạn thảo mã HTML, đôi lúc bạn sẽ cần: Ghi một vài câu chú thích nào đó (những câu chú thích này không hiển thị ra màn hình) Hoặc vô hiệu hóa một đoạn mã HTML để kiểm tra sự thực thi của các đoạn mã khác. Khi đó, chúng ta sẽ đặt những nội ...

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML

Cấu trúc cơ bản của một tập tin HTML Một tập tin HTML được bắt đầu bằng thẻ <html> và kết thúc bởi </html> Bên trong cặp thẻ <html></html> được chia thành hai phần chính: Phần <head>: chứa tiêu đề của trang web, các tập tin hỗ trợ, các khai báo,.... Phần ...

Layout - Cách thiết kế bố cục cho trang web trong HTML

Layout là gì? Layout có thể tạm hiểu là cách mà chúng ta bố trí các thành phần chính trên một trang web. Một trang web thường gồm các thành phần chính như: Header: Giới thiệu logo, một vài câu khẩu hiệu của trang web Footer: Thông tin bản quyền của trang web Menu: Thanh chức năng Nội ...

Phần tử khối và phần tử nội tuyến trong HTML

Hầu hết các phần tử HTML đều thuộc một trong hai loại là: phần tử khối hoặc phần tử nội tuyến Phần tử khối (Block Element) là gì? Phần tử khối: Luôn được bắt đầu trên một hàng mới. Chiều rộng của nó trải dài từ trái qua phải (chiếm toàn bộ chiều rộng phần nội dung của phần tử chứa ...

Đoạn văn bản trong HTML

1) Đoạn văn bản là gì? Đoạn văn bản (hay còn được gọi là khối văn bản). Ở giữa hai đoạn văn bản được cách nhau bởi một khoảng trắng. Ví dụ, dưới đây là 3 đoạn văn bản: Web cơ bản hướng dẫn học lập trình web (1), Web cơ bản hướng dẫn học lập trình web (1), Web cơ bản hướng dẫn học lập ...

Cách tạo bảng (table) trong HTML

Dưới đây là ví dụ về một cái bảng: HTML/CSS JavaScript Server Side HTML jQuery PHP CSS Ajax MySQL Bootstrap 3 Angularjs ASP.NET Cách tạo bảng Để tạo một cái bảng, ta thực hiện theo ...

Liên kết, đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối trong HTML

Liên kết là gì? Liên kết được dùng để chuyển sang một trang web khác (hoặc một nguồn tài nguyên khác như: hình ảnh, video, file nhạc,.... ) Liên kết có thể được đại diện bởi: Một cụm từ: Click vào đây Hoặc một hình ảnh: Cách tạo một liên kết Để tạo một liên kết, ta sử dụng cú pháp ...

Cách chèn trình xem phim vào trang web

Thật đơn giản để chèn một trình xem phim vào trang web. Cách chèn trình xem phim vào trang web Để chèn một trình xem phim vào trang web, ta sử dụng thẻ <video> và thẻ <source> theo cú pháp sau: <video controls> <source src="đường dẫn đến tập tin video" ...

Thuộc tính ID và Thuộc tính CLASS trong HTML

Đặt vấn đề Ví dụ, tôi có một đoạn mã như sau: <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>WEB CƠ BẢN 1</p> <p>WEB CƠ BẢN 2</p> <p>WEB CƠ BẢN 3</p> </body> </html> Để định dạng cho phần tử chứa nội dung "WEB CƠ BẢN 2" ...

Cách tạo một trang web HTML

1) Công cụ soạn thảo mã HTML Notepad chính là một trong những công cụ được dùng để soạn thảo mã HTML. Để mở Notepad, vào Start => gõ từ khóa "Notepad" 2) Cách tạo một trang web HTML Bước 1: Mở Notepad, gõ vào đó đoạn mã như sau: Bước 2: Lưu tập tin Bấm vào ...

Thuộc tính Style trong HTML

Nhắc lại khái niệm THUỘC TÍNH Thuộc tính (Attributes) dùng để thiết lập thêm thông số cho phần tử HTML. Thuộc tính được đặt bên trong thẻ mở của phần tử dưới dạng cặp thuộc tính="giá trị thuộc tính" Một phần tử có thể có nhiều thuộc tính. Ví dụ Phần tử <img> bên dưới ...

1 2 3 4 >