HTML

Theme Flatsome v3.3.7 mới nhất.

Tính năng của Flatsome Flatsome có vài tính năng nổi bật rất đáng chú ý. Đây là một vài tính năng quan trọng nhất Setup Wizard Ngay sau khi bạn cài đặt và activate theme, bạn sẽ nhìn thấy màn hình setup wizard giúp bạn dễ dàng thiết lập theme. Bạn ...

Trần Trung Dũng viết 15:25 ngày 07/09/2018

Hướng Dẫn Sử Dụng WP-PageNavi Phân Trang Cho website, Kể cả category, taxonomy …

Hi all Wp-pageNavi là công cụ phân trang cho website wordpress hiệu quả nhất mà mình từng làm. Dưới đây mình sẽ viết đơn giản về việc sử dụng nó. mà hiện tại các website hướng dẫn khác đều chưa có. Đối với những bạn muốn phân trang trong file category ...

Trần Trung Dũng viết 15:24 ngày 07/09/2018

[woocommerce] Hướng dẩn search thuộc tính và giá tiền trong khoảng

Hi all, Video sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm 1 bộ search đơn giản cho website nha, //code mình kiểm tra _SESSION <?php if(!empty($_GET)) if(!empty($_GET)){ if(!empty($_GET['pa_color'])) { $_SESSION['pa_color'] = $_GET['pa_color']; } else { ...

Bùi Văn Nam viết 15:24 ngày 07/09/2018

Các thuộc tính sự kiện trong HTML

Thuộc tính sự kiện toàn cục HTML4 đã tích hợp thêm khả năng cho phép sự kiện kích hoạt các hành động trong trình duyệt, chẳng hạn như bắt đầu JavaScript khi người dùng nhấp vào một phần tử. Dưới đây là các thuộc tính sự kiện toàn cục có thể được thêm vào các ...

Vũ Văn Thanh viết 15:20 ngày 07/09/2018

Các phương thức HTTP: GET vs POST

Hai phương thức HTTP được sử dụng nhiều nhất là: GET và POST. HTTP là gì? Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) được thiết kế để cho phép truyền thông giữa các máy client và máy chủ. HTTP hoạt động dưới dạng giao thức yêu cầu phản hồi giữa máy client và máy chủ. ...

Vũ Văn Thanh viết 15:18 ngày 07/09/2018

Các phần tử HTML và DOCTYPES hợp lệ

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các phần tử HTML, và hiển thị những gì !DOCTYPE mỗi phần tử xuất hiện. HTML 4.01 / XHTML 1.0 Thẻ HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1 <a> Có Có Có Có Có <abbr> Có Có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:18 ngày 07/09/2018

Chuyển đổi từ pixels sang ems

Bảng dưới đây thể hiện giá trị chuyển đổi từ pixels sang ems, phần trăm: px em percent 5px 0.3125em 31.25% 6px 0.3750em 37.50% 7px 0.4375em 43.75% 8px 0.5000em 50.00% 9px 0.5625em 56.25% 10px 0.6250em ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu YouTube Videos trong HTML

Cách đơn giản nhất để phát video bằng HTML là sử dụng YouTube. Khó khăn về các định dạng video Như các bạn đã biết, cần phải chuyển đổi các video sang các định dạng khác nhau để làm cho chúng chạy trong tất cả các trình duyệt. Việc này có thể khó khăn và mất ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:16 ngày 07/09/2018

Mã ngôn ngữ trong HTML

Thuộc tính lang HTML có thể được sử dụng để khai báo ngôn ngữ của một trang web hoặc một phần của trang web. Điều này là để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm và các trình duyệt. Theo khuyến cáo của W3C, bạn nên khai báo ngôn ngữ chính cho mỗi trang web với thuộc tính ...

Trần Trung Dũng viết 15:16 ngày 07/09/2018

Mã ISO của quốc gia trong HTML

Các mã quốc gia của ISO xác định chữ viết tắt cho các quốc gia. Trong HTML chúng có thể được sử dụng như một sự bổ sung cho giá trị ngôn ngữ trong thuộc tính lang. Hai ký tự đầu tiên của mã ngôn ngữ xác định ngôn ngữ. Hai ký tự cuối cùng định đó là đất nước nào. ...

Trần Trung Dũng viết 15:15 ngày 07/09/2018

Thông báo trạng thái giao thức HTTP

Khi trình duyệt yêu cầu một dịch vụ từ một máy chủ web, một lỗi có thể xảy ra. Đây là danh sách các thông báo trạng thái HTTP có thể được trả về: 1xx: Thông tin Thông báo Mô tả 100 Continue Máy chủ đã nhận được yêu cầu header, và khách hàng nên ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:15 ngày 07/09/2018

Tài nguyên Canvas trong HTML

Thẻ HTML5 <canvas> được sử dụng để vẽ đồ hoạ thông qua scripting (thường là JavaScript). Tuy nhiên, riêng phần tử <canvas> không có khả năng vẽ (chỉ là một vùng chứa đồ hoạ) – bạn phải sử dụng một tập lệnh để vẽ đồ họa. Phương thức getContext () trả ...

Vũ Văn Thanh viết 15:12 ngày 07/09/2018

Sự kiện Server-Sent trong HTML5

Server-Sent Events cho phép một trang web nhận được các bản cập nhật từ một máy chủ. Sự kiện Server-Sent – Nhắn tin một chiều Sự kiện Server-Sent là khi trang web tự động cập nhật từ máy chủ. Điều này cũng có thể xảy ra trước đây, nhưng trang web sẽ phải hỏi ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:12 ngày 07/09/2018

Tên màu sắc trong HTML

Bảng dưới đây là tên, mã màu sắc được hơn 140 trình duyệt web hỗ trợ hiển thị: Tên màu Mã HEX Shades Mix AliceBlue #F0F8FF shades mix AntiqueWhite #FAEBD7 shades mix Aqua #00FFFF shades mix Aquamarine ...

Vũ Văn Thanh viết 15:11 ngày 07/09/2018

Các bộ kí tự trong HTML

ANSI là ký tự mặc định chính thức đầu tiên được đặt trong Windows. Bộ ký tự mặc định trong HTML 4 là 8859-1. Bộ ký tự mặc định trong HTML 5 là UTF-8. Numb ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Mô tả 32 dấu cách 33 ! ! ! ! ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:11 ngày 07/09/2018

Thao khảo Audio và Video trong HTML

DOM HTML5 có các phương pháp, thuộc tính và sự kiện cho các phần tử <audio> và <video>. Các phương pháp, thuộc tính và sự kiện này cho phép bạn thao tác phần tử <audio> và <video> sử dụng JavaScript. Các phương thức Audio/Video Phương ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:11 ngày 07/09/2018

Thuộc tính toàn cục trong HTML

Các thuộc tính HTML mang ý nghĩa phần tử và ngữ cảnh. Các thuộc tính toàn cục bên dưới có thể được sử dụng trên bất kỳ phần tử HTML nào. Thuộc tính toàn cục HTML (*) thể hiện thuộc tính được thêm vào trong HTML5. Thuộc tính Mô tả accesskey chỉ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:10 ngày 07/09/2018

Các phần tử ngữ nghĩa trong HTML5

Semantics học là nghiên cứu về ý nghĩa của từ và cụm từ trong một ngôn ngữ. Các phần tử Semantics = các phần tử có ý nghĩa. Các phần tử Semantic là gì? Một phần tử Semantic mô tả rõ ràng ý nghĩa của nó đối với cả trình duyệt và nhà phát triển. Ví dụ về các ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:09 ngày 07/09/2018

Tham khảo thuộc tính HTML

Bảng dưới đây là tất cả các thuộc tính trong HTML: Thuộc tính Thuộc về Mô tả accept <input> xác định loại tệp tin mà máy chủ chấp nhận (chỉ dành cho type = “file”) accept-charset <form> xác định mã hoá ký tự ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:09 ngày 07/09/2018

Bộ nhớ cục bộ trong HTML5

HTML lưu trữ cục bộ được đánh giá tốt hơn so với các tập tin cookie. HTML Local Storage là gì? Với Local Storage, các ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu cục bộ trong trình duyệt của người dùng. Trước HTML5, dữ liệu ứng dụng phải được lưu trữ trong cookie, bao ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:08 ngày 07/09/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>