HTML

Canvas trong HTML5

Phần tử HTML <canvas> được sử dụng để vẽ đồ họa trên trang web. Hình bên trái được tạo bằng <canvas>. Nó cho thấy bốn phần tử: một hình chữ nhật màu đỏ, một hình chữ nhật gradient, một hình chữ nhật nhiều màu, và một văn bản nhiều màu. HTML ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu audio trong HTML5

Âm thanh trên web Trước HTML5, các tệp âm thanh chỉ có thể được phát trong trình duyệt với plug-in (như flash). Phần tử <audio> HTML5 xác định một cách tiêu chuẩn để nhúng âm thanh trong trang web. Trình duyệt hỗ trợ Các số trong bảng xác định phiên bản ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:59 ngày 07/09/2018

Phần tử block và inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các phần tử là block hoặc inline. Phần tử Block-level Một phần tử block-level luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng (trải ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu video trong HTML5

Chạy video trên HTML Trước HTML5, một video chỉ có thể được phát trong một trình duyệt với một plug-in (như flash). Phần tử <video> của HTML5 xác định một cách tiêu chuẩn để nhúng một video trong một trang web. Trình duyệt hỗ trợ Các số trong bảng xác ...

Vũ Văn Thanh viết 14:59 ngày 07/09/2018

Các ký tự trong HTML

Ký tự trong HTML Nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật và ký hiệu tiền tệ không có trên bàn phím thông thường. Để thêm các biểu tượng đó vào một trang HTML, bạn có thể sử dụng một tên đối tượng HTML. Nếu không có tên đối tượng nào tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:58 ngày 07/09/2018

Mã hóa (bộ ký tự) trong HTML

Để hiển thị trang HTML chính xác, trình duyệt web phải biết bộ ký tự (mã hóa ký tự) để sử dụng. Thuật ngữ mã hóa ký tự ASCII là chuẩn mã hoá ký tự đầu tiên (còn gọi là bộ ký tự). ASCII xác định 128 ký tự chữ và số khác nhau có thể được sử dụng trên internet: số ...

Bùi Văn Nam viết 14:58 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu HTML và XHTML

XHTML là HTML được viết bằng XML. XHTML là gì? XHTML là viết tắt của Extensive HyperText Markup Language XHTML gần giống với HTML XHTML có nhiều quy tắc hơn HTML XHTML là HTML được định nghĩa là một ứng dụng XML XHTML được hỗ trợ bởi tất cả các trình ...

Trần Trung Dũng viết 14:58 ngày 07/09/2018

Các thuộc tính nhập vào trong HTML

Thuộc tính value Thuộc tính value xác định giá trị ban đầu cho trường nhập vào: <form action=””> First name:<br> <input type=”text” name=”firstname” value=”John”> </form> ...

Vũ Văn Thanh viết 14:57 ngày 07/09/2018

Liên kết trong HTML

Liên kết được xuất hiện trong hầu hết các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp vào đường dẫn từ trang này sang trang. Liên kết – Siêu liên kết trong HTML Liên kết trong HTML được gọi là siêu liên kết. Bạn có thể nhấp vào liên kết và chuyển đến một trang ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/09/2018

Trình duyệt hỗ trợ HTML5

Trình duyệt hỗ trợ HTML5 HTML5 được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt hiện đại. Ngoài ra, tất cả các trình duyệt cũ và mới, việc xử lý hoàn là các phần không được công nhận như phần tử nội tuyến là tự động. Do đó, bạn có thể “chỉnh sửa” các trình ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/09/2018

Layouts trong HTML

Phần tử Layout trong HTML Trang web thường hiển thị nội dung trong nhiều cột (như tạp chí hoặc báo). HTML5 cung cấp các phần tử ngữ nghĩa mới xác định các phần khác nhau của một trang web: <header> – định nghĩa tiêu đề cho một tài liệu hoặc một phần ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:57 ngày 07/09/2018

Các phần tử form trong HTML

Phần tử <input> Đây được coi là phần tử form quan trọng bậc nhất. Phần tử <input> có thể được hiển thị bằng nhiều cách, tùy thuộc vào thuộc tính type. Phần tử <select> Phần tử <select> định nghĩa một drop-down list : Ví dụ: ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:56 ngày 07/09/2018

Thẻ trích dẫn trong HTML

Thẻ <q> dùng cho trích dẫn ngắn Thẻ <q> được sử dụng để đưa ra một trích dẫn ngắn. Ví dụ: <p>WWF’s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p> Hiển thị trên trình duyệt ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:56 ngày 07/09/2018

Trình định vị tài nguyên đồng nhất HTML

URL là cách gọi khác của một địa chỉ web. URL có thể bao gồm các từ (w3schools.com), hoặc địa chỉ Giao thức Internet (IP) (192.68.20.50). Hầu hết mọi người nhập tên khi lướt web, vì tên dễ nhớ hơn số. URL – Uniform Resource Locator Trình duyệt yêu cầu truy ...

Trần Trung Dũng viết 14:56 ngày 07/09/2018

Thẻ iframe trong HTML

Iframe được sử dụng để hiển thị a trang web trong một trang web khác. Cú pháp iframe Iframe trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <iframe>: <iframe src=”URL”></iframe> Thuộc tính src xác định URL (địa chỉ web) của trang khung ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:54 ngày 07/09/2018

Định dạng văn bản trong HTML

Định dạng văn bản trong HTML Ở bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về các thuộc tính style trong HTML. HTML cũng định nghĩa các yếu tố xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt. HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng văn bản in đậm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:54 ngày 07/09/2018

Thiết kế web Responsive với HTML

Thiết kế web Responsive là gì? Thiết kế web Responsive giúp trang web của bạn tương thích trên tất cả các thiết bị (máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại). Một website Reponsive được sử dụng HTML và CSS để tự co, dãn để hiển thị tốt trên mọi thiết bị như ...

Vũ Văn Thanh viết 14:52 ngày 07/09/2018

Các đối tượng trong HTML

Ký tự được lưu trữ trong HTML phải được thay thế bằng các ký tự. Các ký tự không xuất hiện trên bàn phím của bạn cũng có thể được thay thế bởi các đối tượng. Các đối tượng trong HTML Một số ký tự được lưu trữ trong HTML. Nếu bạn sử dụng các ký hiệu dấu nhỏ hơn ...

Vũ Văn Thanh viết 14:51 ngày 07/09/2018

Đường dẫn file trong HTML

Đường dẫn Mô tả <img src=”picture.jpg”> picture.jpg nằm cùng thư mục với trang hiện tại <img src=”images/picture.jpg”> picture.jpg ở thư mục images nằm trong thư mục hiện tại <img src=”/images/pictur ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:49 ngày 07/09/2018

Phần head trong HTML

Phần tử <head> trong HTML Phần tử <head> là một vùng chứa cho siêu dữ liệu (metadata) và được đặt giữa thẻ <html> và <body>. Siêu dữ liệu HTML là dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không được hiển thị. Siêu dữ liệu thường xác định ...

Bùi Văn Nam viết 14:49 ngày 07/09/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>