HTML

Tìm hiểu multimedia trong HTML

Multimedia (mỹ thuật đa phương tiện) trên web là âm thanh, âm nhạc, video, phim và hoạt họa. Multimedia là gì? Multimedia có nhiều định dạng khác nhau, bao gồm gần như mọi thứ bạn có thể nghe hoặc nhìn. Ví dụ: Hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video, hồ sơ, phim, ...

Bùi Văn Nam viết 15:07 ngày 07/09/2018

Web Workers trong HTML5

Một web worker là JavaScript chạy ẩn, không ảnh hưởng đến hiệu suất của trang. Web Workers là gì? Khi thực hiện các tập lệnh trong một trang HTML, trang sẽ không hồi đáp cho đến khi script kết thúc. Web worker là một JavaScript chạy ở chế độ nền, độc lập với ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:07 ngày 07/09/2018

Tham khảo phần tử HTML

Bảng dưới đây là một số thẻ dùng trong HTML được sắp xếp theo thứ tự a-z. Phần tử HTML theo anphabet (*) thể hiện thẻ mới trong HTML5 Thẻ Mô tả <!–…–> định nghĩa một nhận xét <!DOCTYPE> định nghĩa kiểu tài liệu ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:07 ngày 07/09/2018

Vị trí địa lý trong HTML5

HTML Geolocation API được sử dụng để định vị vị trí của người dùng. Xác định vị trí của người dùng HTML Geolocation API được sử dụng để có được vị trí địa lý của người dùng. Vì điều này mang tính bảo mật, vị trí không có sẵn trừ khi người dùng chấp nhận nó. ...

Bùi Văn Nam viết 15:06 ngày 07/09/2018

Các kiểu nhập HTML

Kiểu nhập vào văn bản <input type = “text”> định nghĩa một trường nhập văn bản trên một dòng: <form> First name:<br> <input type=”text” name=”firstname”><br> Last name:<br> <input ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:06 ngày 07/09/2018

Tính năng kéo thả trong HTML5

Kéo và thả là một tính năng rất phổ biến. Đó là khi bạn “lấy” một đối tượng và kéo nó vào một vị trí khác. Trong HTML5, kéo và thả là một phần của tiêu chuẩn: bất kỳ phần tử nào cũng có thể kéo được. Trình duyệt hỗ trợ Các số trong bảng xác định ...

Bùi Văn Nam viết 15:06 ngày 07/09/2018

Hướng dẫn định dạng và quy ước mã hóa HTML5

Quy ước mã hóa HTML Các nhà phát triển web thường không chắc chắn về cú pháp và cách mã hóa để sử dụng trong HTML. Từ năm 2000 đến năm 2010, nhiều nhà phát triển web đã chuyển đổi từ HTML sang XHTML. Với XHTML, các nhà phát triển đã buộc phải viết đúng và mã ...

Trần Trung Dũng viết 15:04 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu SVG trong HTML5

SVG là gì? SVG viết tắt của Scalable Vector Graphics SVG được sử dụng để xác định đồ họa cho Web SVG là một khuyến nghị của W3C Phần tử <svg> trong HTML Phần tử HTML <svg> là một vùng chứa đồ hoạ SVG. SVG có một số phương pháp để vẽ đường ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:03 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các Plug-ins trong HTML5

Mục đích của một plug-in là mở rộng chức năng của trình duyệt web. Trình trợ giúp HTML (Plugin) Các ứng dụng trợ giúp (plug-in) là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của một trình duyệt web. Ví dụ về plug-ins nổi tiếng là Java. Plug-ins có ...

Vũ Văn Thanh viết 15:01 ngày 07/09/2018

Chuyển từ HTML4 sang HTML5

Nội dung bài viết này giới thiệu về cách chuyển từ HTML4 sang HTML5. Bạn sẽ được tìm hiểu cách chuyển đổi một trang HTML4 sang trang HTML5, mà không phá hủy bất cứ nội dung hoặc cấu trúc ban đầu. Bạn có thể chuyển từ XHTML sang HTML5, sử dụng phương thức tương ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:00 ngày 07/09/2018

Biểu mẫu trong HTML

Phần tử <form> Phần tử HTML <form> định nghĩa một hình thức được sử dụng để thu thập dữ liệu của người dùng: <form> . form elements . </form> Một biểu mẫu HTML chứa các phần tử của biểu mẫu. Các phần tử biểu mẫu là các loại phần ...

Trần Trung Dũng viết 14:59 ngày 07/09/2018

Canvas trong HTML5

Phần tử HTML <canvas> được sử dụng để vẽ đồ họa trên trang web. Hình bên trái được tạo bằng <canvas>. Nó cho thấy bốn phần tử: một hình chữ nhật màu đỏ, một hình chữ nhật gradient, một hình chữ nhật nhiều màu, và một văn bản nhiều màu. HTML ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu audio trong HTML5

Âm thanh trên web Trước HTML5, các tệp âm thanh chỉ có thể được phát trong trình duyệt với plug-in (như flash). Phần tử <audio> HTML5 xác định một cách tiêu chuẩn để nhúng âm thanh trong trang web. Trình duyệt hỗ trợ Các số trong bảng xác định phiên bản ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:59 ngày 07/09/2018

Phần tử block và inline trong HTML

Mỗi phần tử HTML đều có giá trị hiển thị mặc định tùy thuộc vào loại phần tử đó. Giá trị hiển thị mặc định cho hầu hết các phần tử là block hoặc inline. Phần tử Block-level Một phần tử block-level luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng (trải ...

Bùi Văn Nam viết 14:59 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu video trong HTML5

Chạy video trên HTML Trước HTML5, một video chỉ có thể được phát trong một trình duyệt với một plug-in (như flash). Phần tử <video> của HTML5 xác định một cách tiêu chuẩn để nhúng một video trong một trang web. Trình duyệt hỗ trợ Các số trong bảng xác ...

Vũ Văn Thanh viết 14:59 ngày 07/09/2018

Các ký tự trong HTML

Ký tự trong HTML Nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật và ký hiệu tiền tệ không có trên bàn phím thông thường. Để thêm các biểu tượng đó vào một trang HTML, bạn có thể sử dụng một tên đối tượng HTML. Nếu không có tên đối tượng nào tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:58 ngày 07/09/2018

Mã hóa (bộ ký tự) trong HTML

Để hiển thị trang HTML chính xác, trình duyệt web phải biết bộ ký tự (mã hóa ký tự) để sử dụng. Thuật ngữ mã hóa ký tự ASCII là chuẩn mã hoá ký tự đầu tiên (còn gọi là bộ ký tự). ASCII xác định 128 ký tự chữ và số khác nhau có thể được sử dụng trên internet: số ...

Bùi Văn Nam viết 14:58 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu HTML và XHTML

XHTML là HTML được viết bằng XML. XHTML là gì? XHTML là viết tắt của Extensive HyperText Markup Language XHTML gần giống với HTML XHTML có nhiều quy tắc hơn HTML XHTML là HTML được định nghĩa là một ứng dụng XML XHTML được hỗ trợ bởi tất cả các trình ...

Trần Trung Dũng viết 14:58 ngày 07/09/2018

Các thuộc tính nhập vào trong HTML

Thuộc tính value Thuộc tính value xác định giá trị ban đầu cho trường nhập vào: <form action=””> First name:<br> <input type=”text” name=”firstname” value=”John”> </form> ...

Vũ Văn Thanh viết 14:57 ngày 07/09/2018

Liên kết trong HTML

Liên kết được xuất hiện trong hầu hết các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp vào đường dẫn từ trang này sang trang. Liên kết – Siêu liên kết trong HTML Liên kết trong HTML được gọi là siêu liên kết. Bạn có thể nhấp vào liên kết và chuyển đến một trang ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:57 ngày 07/09/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>