HTML cơ bản

Thiết kế trang web chạy trên nhiều thiết bị (responsive web design) bằng HTML

Responsive Web Design - Thiết kế web có độ phản hồi cao là gì? Responsive Web Design chỉ việc dùng HTML và CSS để tự động thay đổi kích thước, ẩn, thu nhỏ, phóng to một website để trông nó đẹp mắt hơn trên mọi thiết bị (máy tính desktop, máy tính bảng, điện ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:29 ngày 22/08/2018

Symbol - Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:28 ngày 22/08/2018

Hỗ trợ HTML5 trên các trình duyệt

Bạn có thể dạy cho các trình duyệt biết cách xử lý HTML5 đúng cách. Trình duyệt hỗ trợ HTML5 HTML5 được hỗ trợ trên hầu hết các trình duyệt hiện đại. Các trình duyệt, dù mới hay cũ, đều tự động xử lý các phần tử mà nó không biết như một phần tử nội dòng. ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:28 ngày 22/08/2018

Phần tử mã máy tính trong HTML

Phần tử <kbd> để nhập liệu bằng bàn phím Phần tử HTML <kbd> đại diện cho các dữ liệu nhập vào như bằng bàn phím hay giọng nói. Văn bản xung quanh thẻ <kbd> thường hiển thị mặc định trên trình duyệt dưới dạng font chữ đơn cách. ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:27 ngày 22/08/2018

Các phần tử của Form trong HTML

Bài viết này giới thiệu tất cả các phần tử của biểu mẫu được dùng trong HTML. Phần tử <input> Phần tử quan trọng nhất khi tạo biểu mẫu trong HTML là <input>. Phần tử này có thể hiển thị nhiều cách, tùy vào thuộc tính type <input ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:27 ngày 22/08/2018

35 công cụ, tập lệnh và plugin để xây dựng HTML Table

Việc hiển thị dữ liệu là chìa khóa để hiểu rõ hơn những thông tin cồng kềnh hoặc phức tạp. Có nhiều cách để hình dung dữ liệu, tức là bạn có thể thiết kế một infographics tuyệt đẹp hoặc tạo biểu đồ tương tác. Tất cả phụ thuộc vào dữ liệu của bạn và cách bạn muốn ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:26 ngày 22/08/2018

Uniform Resource Locators - URL trong HTML

Uniform Resource Locators - URL là cách viết khác của một địa chỉ web. URL có thể cấu tạo thành từ các chữ cái (quantrimang.com) hoặc địa chỉ IP (192.68.20.50). Hầu hết người dùng sử dụng tên vì chúng dễ nhớ hơn. URL - Uniform Reousece Locators - Định vị ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:25 ngày 22/08/2018

Các phần tử mới trong HTML5

Dưới đây là danh sách các phần tử mới trong HTML5 và mô tả cách sử dụng chúng. Những phần tử cú pháp/cấu trúc mới trong HTML5 HTML5 mang tới các phần tử mới để cấu trúc văn bản tốt hơn. Thẻ Mô tả <article> Định nghĩa một bài ...

Bùi Văn Nam viết 11:25 ngày 22/08/2018

HTML và XHTML

XHTML là HTML được viết bằng ngôn ngữ XML. XHTML là gì? XHTML là viết tắt của Extensible HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng) XHTML gần giống với HTML XHTML có quy định nghiêm khắc hơn HTML XHTML là HTML được định ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:25 ngày 22/08/2018

Tạo website nhanh chóng với HTML5 Boilerplate

Khi xây dựng trang web mới, bạn cần trang web đó tương thích với HTML5 nhưng không muốn dành thời gian để tìm hiểu những kiến thức phức tạp về HTML5 từ đầu, bạn có thể sử dụng mẫu HTML5 Boilerplate. Đây là mẫu front-end đơn giản để tạo một trang web HTML5 chỉ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:24 ngày 22/08/2018

Các thuộc tính của phần tử input trong HTML

Bài viết dưới thiệu các thuộc tính của phần tử input khi tạo biểu mẫu trong HTML. Thuộc tính value Thuộc tính value xác định giá trị đầu tiên cho trường nhập dữ liệu. <form action=""> Tên:<br> <input type="text" name="ten" ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:24 ngày 22/08/2018

Giới thiệu về HTML5

HTML5 có gì mới? Khai báo DOCTYPE trong HTML5 rất đơn giản. < !DOCTYPE html > Khai báo bảng mã kí tự (charset) cũng rất đơn giản. Bảng kí tự mặc định là UTF-8. < meta charset ="UTF-8"> Ví dụ về HTML5 < ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:23 ngày 22/08/2018

Đoạn văn trong HTML

Phần tử <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản. Ví dụ <p>Quản trị mạng.</p> <p>Đây là trang tin tức, thủ thuật công nghệ.</p> Lưu ý là trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng (lề) trước và sau một đoạn văn ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:12 ngày 22/08/2018

Các phần tử trích dẫn trong HTML

Phần tử <q> để trích dẫn ngắn Phần tử <q> trong HTML được dùng để định nghĩa đoạn trích dẫn ngắn. Trình duyệt thường chèn dấu trích dẫn trước và sau phần tử <q>. <p>Người ta thường nói: <q>Yêu là chết trong lòng một ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:11 ngày 22/08/2018

Các đường dẫn trong HTML

Bạn có thể tìm thấy các đường dẫn (link) ở khắp các trang web. Link cho phép click vào để chuyển sang một trang khác. Đường dẫn trong HTML là gì Các đường dẫn trong HTML là các đường siêu liên kết. Click vào đó sẽ giúp đưa bạn tới một văn bản khác. Khi rê ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:10 ngày 22/08/2018

Màu sắc trong HTML

Trong HTML, màu sắc được chỉ định bằng tên màu có sẵn hoặc bằng các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA. Bảng mã màu chuẩn cho lập trình viên, nhà thiết kế Tên màu sắc trong HTML Trong HTML, màu sắc có thể được xác định bằng tên màu. HTML hỗ trợ 140 màu ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:10 ngày 22/08/2018

Thuộc tính id trong HTML

Trong HTML, thuộc tính id được dùng để xác định một id duy nhất cho một phần tử HTML (giá trị phải là duy nhất trong file HTML). Giá trị id có thể được dùng trong CSS hoặc JavaScript để thực hiện một tác vụ nhất định cho phần tử duy nhất với giá trị id đó. ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:09 ngày 22/08/2018

Cách chèn khoảng trống trong HTML

Bài viết hướng dẫn cách chèn khoảng trắng và ngắt dòng trong HTML. Vì dù bạn có gõ dấu cách bao nhiêu lần, HTML cũng sẽ hiển thị 1 dấu cách nên để chèn nhiều hơn một khoảng trống, bạn sẽ cần dùng tới thẻ HTML. Cách chèn khoảng trống trong HTML (khoảng trống ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:09 ngày 22/08/2018

Đường dẫn tập tin trong HTML

Bài viết hướng dẫn cách tham chiếu bằng đường dẫn tới tập tin trong HTML. Đường dẫn tập tin trong HTML Đường dẫn tập tin là địa chỉ của tập tin trong cấu trúc thư mục của trang web, có thể dùng khi liên kết tới các tập tin ngoài như: Trang web Hình ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:07 ngày 22/08/2018

Phần tử khối và nội dòng trong HTML

Mỗi phần tử trong HTML đều có giá trị hiển thị mặc định, phụ thuộc vào việc nó là kiểu phần tử nào. Giá trị hiển thị mặc định của hầu hết các phần tử là khối hoặc nội dòng. Các phần tử khối Phần tử khối thường bắt đầu từ đầu dòng và chiếm toàn bộ chiều ...

Bùi Văn Nam viết 11:07 ngày 22/08/2018
< 1 2 3 >