04/10/2018, 17:43

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu XML bằng PHP

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ file XML thì ví dụ mà mình chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và làm chủ được file XML , ví dụ rất đơn giản nhưng thật sự hữu ích cho những bạn mới lập trình, các bạn đừng nên bỏ qua. Sau đây là ví dụ của mình : <?php $xml = ...

xml

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ file XML thì ví dụ mà mình chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và làm chủ được file XML, ví dụ rất đơn giản nhưng thật sự hữu ích cho những bạn mới lập trình, các bạn đừng nên bỏ qua.
Sau đây là ví dụ của mình :

<?php
$xml = '<Countries>
<Country>
<Page1_col1>Country1</Page1_col1>
<Page1_col2>89,921</Page1_col2>
<Page1_col2>61</Page1_col2>
<Country_sub_details>
<Page2_col1>A1</Page2_col1>
<Page2_col2>1,187</Page2_col2>
<Page2_col3>45</Page2_col3>
<Country_sub_sub_details>
<Page3_col1>AA1</Page3_col1>
<Page3_col2>375</Page3_col2>
<Page3_col3>45</Page3_col3>
</Country_sub_sub_details>
</Country_sub_details>
</Country>
</Countries>';
// load nội dung file XML và tạo một đối tượng (object ) cho XML
$xmlobj = simplexml_load_string($xml);
// lấy và xuất ra tên của phần tử đầu tiên (root)
echo 'root: '. $xmlobj->getName() . '<br />';
// vòng lặp cho lớp con đầu tiên
foreach($xmlobj->children() as $child) {
echo $child->getName(). ': '. '<br />'; // Xuất ra tên
// Nếu lớp con này có lớp con nó thì
if($child->count()>1) {
foreach($child as $child2) {
echo $child2->getName(). ': '. $child2. '<br />';
// if the child2 node has other children
if($child2->count()>1) {
// Nếu  child2 có lớp con nưa thì in tên và nội dung của  $child3
foreach($child2 as $child3) {
echo $child3->getName(). ': '. $child3. '<br />';
// Tương tự như ở trên
if($child3->count()>1) {
foreach($child3 as $child4) {
echo $child4->getName(). ': '. $child4. '<br />';
}
}
}
}
}
}
}
?>

Hy vọng với đoạn code nhỏ này có thể giúp các bạn hiểu và nắm rõ hơn về quản lý file XML, chúc các bạn thành công !

Tags: hoc php lập trình php php code php tutorial thu thuat php xml

Chuyên Mục: PHP

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo xuất dữ liệu sang định dạng table html cho website

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn code Store Procedure, dùng để xuất dữ liệu từ query sang định dạng table trong html của website. Thường thi khi các bạn lập trình Website, sẽ truy xuất dữ liệu từ Sqlserver về. Và sau ...

Bùi Văn Nam viết 17:52 ngày 10/10/2018

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu XML bằng PHP

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ file XML thì ví dụ mà mình chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và làm chủ được file XML , ví dụ rất đơn giản nhưng thật sự hữu ích cho những bạn mới lập trình, các bạn đừng nên bỏ qua. Sau đây là ví dụ của mình : <?php $xml = ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:43 ngày 04/10/2018

[SQLSERVER] Hướng dẫn truy vấn liệt kê các bảng table, lấy tên trường, kiểu dữ liệu, kích thước của một table bằng T-SQL

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn liệt kê các bảng table đang có trong database, và lấy các thông tin: fieldname, typedata, size của một table trong sqlserver . Trong lập trình ứng dụng nhiều lúc bạn muốn hiển thị ra tất cả các ...

Vũ Văn Thanh viết 00:22 ngày 02/10/2018

Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ tập tin excel (.xls, .xlsx) trong C#

Trong ví dụ này, Góc Kinh Nghiệm hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ tập tin excel (.xls, .xlsx) và hiển thị kết quả lên GridView sử dụng ASP.NET. Chúng ta sẽ kết nối với Microsoft Excel Workbook bằng cách sử dụng OLEDB.NET data provider. Chuẩn bị: Tạo một tập tin excel tên EmployeeInfo.xls ...

Trần Trung Dũng viết 17:29 ngày 01/10/2018

(LIKE) Truy xuất dữ liệu dựa theo chuỗi trong MySQL

Từ khóa LIKE được dùng để truy xuất dữ liệu dựa theo một quy tắc tìm kiếm chuỗi . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column LIKE chuỗi_muốn_tìm; Ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018
0