18/08/2018, 11:04

(IN) Truy xuất dữ liệu khi thỏa một trong số các giá trị

Từ khóa IN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu là một trong số các giá trị được nêu . Cú pháp Từ khóa IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị trong một mệnh đề WHERE. SELECT * FROM name_table WHERE name_column IN (value1, value2, value3); Một số ví dụ Chúng ...

Từ khóa IN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệumột trong số các giá trị được nêu.

Cú pháp

Từ khóa IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị trong một mệnh đề WHERE.

SELECT *
FROM name_table
WHERE name_column IN (value1, value2, value3);

Một số ví dụ

Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau:

(Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới)

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Pham Thu Huong Nu 20 Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Nu 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang
Trinh Giao Kim Nam 44 Bac Lieu

Ví dụ 1

Truy xuất những sinh viên có tuổi là 19, 22, 35

SELECT *
FROM sinh_vien
WHERE Age IN (19, 22, 35);

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name Gender Age City
Nguyen Thanh Nhan Nam 19 Can Tho
Bui Thanh Bao Nam 19 Soc Trang
Le My Nhan Nu 22 Can Tho
Tan Thuc Bao Nam 35 An Giang

Ví dụ 2

Lấy họ tên và tỉnh thành của những sinh viên có tuổi KHÔNG là 19, 22

SELECT Full_name, City
FROM sinh_vien
WHERE Age NOT IN (19, 22);

Lưu ý: NOT IN có nghĩa là KHÔNG nằm trong số các giá trị được chỉ định.

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name City
Pham Thu Huong Vinh Long
Nguyen Nhu Ngoc Soc Trang
Tan Thuc Bao An Giang
Trinh Giao Kim Bac Lieu

Ví dụ 3 (nâng cao)

Truy xuất họ tên, tuổi, tỉnh thành của những sinh viên có tuổi là 19, 20 và sống ở CanTho, Soc Trang

SELECT Full_name, Age, City
FROM sinh_vien
WHERE (Age IN (19, 20)) AND (City IN ("Can Tho","Soc Trang"));

Sau khi thực thi, MySQl trả về một bảng kết quả như dưới đây:

Full_name Age City
Nguyen Thanh Nhan 19 Can Tho
Nguyen Nhu Ngoc 20 Soc Trang
Bui Thanh Bao 19 Soc Trang
Bài liên quan

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu XML bằng PHP

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lấy dữ liệu từ file XML thì ví dụ mà mình chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý và làm chủ được file XML , ví dụ rất đơn giản nhưng thật sự hữu ích cho những bạn mới lập trình, các bạn đừng nên bỏ qua. Sau đây là ví dụ của mình : <?php $xml = ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:43 ngày 04/10/2018

[SQLSERVER] Truy vấn dữ liệu không tồn tại trong bảng khác sử dụng NOT IN, NOT EXISTS, EXCEPT, LEFT OUTER JOIN

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn tìm dữ liệu có ở bảng này nhưng không tồn tại trong bảng kia, sử dụng NOT IN, NOT EXISTS, EXCEPT, LEFT OUTER JOIN trong Sqlserver. VD: Mình có hai bảng dữ liệu. Một bảng là danh sách ...

Vũ Văn Thanh viết 00:19 ngày 02/10/2018

(LIKE) Truy xuất dữ liệu dựa theo chuỗi trong MySQL

Từ khóa LIKE được dùng để truy xuất dữ liệu dựa theo một quy tắc tìm kiếm chuỗi . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column LIKE chuỗi_muốn_tìm; Ví dụ Chúng ta có một bảng sinh_vien như sau: (Bạn có thể bấm vào đây để download câu lệnh tạo bảng như bên dưới) ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

(IN) Truy xuất dữ liệu khi thỏa một trong số các giá trị

Từ khóa IN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu là một trong số các giá trị được nêu . Cú pháp Từ khóa IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị trong một mệnh đề WHERE. SELECT * FROM name_table WHERE name_column IN (value1, value2, value3); Một số ví dụ Chúng ...

Hoàng Hải Đăng viết 11:04 ngày 18/08/2018

(BETWEEN) Truy xuất dữ liệu trong một khoảng giá trị trong MySQL

Từ khóa BETWEEN dùng để truy xuất dữ liệu khi giá trị của dữ liệu nằm trong một khoảng nào đó . Cú pháp SELECT * FROM name_table WHERE name_column BETWEEN value1 AND value2; Lưu ý: value 1 phải nhỏ hơn value2. value có thể là ký tự, ngày tháng năm, hoặc số,.... Một số ví ...

Bùi Văn Nam viết 10:59 ngày 18/08/2018
0