Chủ đề nổi bật
Mới nhất

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML. text() - lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML) html() - lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML) val() - lấy giá trị của một trường input attr("tên ...

Cách HIỆN/ẨN phần tử HTML bằng phương thức show()/hide() trong jQuery

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML. Bấm vào đây để HIỆN phần tử bên dưới Bấm vào đây để ẨN phần tử bên dưới Cách hiện và ẩn một phần tử HTML Phương thức show() dùng để hiện một phần tử HTML Phương thức hide() dùng để ẩn một phần tử HTML ...

Cách chọn các phần tử tổ tiên trong jQuery

Trong jQuery, có chủ yếu 3 phương thức dùng để chọn các phần tử tổ tiên. Phương thức parent() - dùng để chọn phần tử cha mẹ. Phương thức parents() - dùng để chọn phần tử cha mẹ, ông bà, tổ tiên,.... (nói chúng là từ cha mẹ trở lên). Phương thức parentsUntil() - dùng để ...

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Thông thường, khi bạn muốn một phần tử thực hiện hàng loạt phương thức nào đó thì bạn sẽ viết các phương thức đó dưới dạng từng câu lệnh riêng biệt. Ví dụ Để phần tử <div> thực hiện bốn phương thức animate() $("div").animate({left:'300px'}); $("div").animate({top:'300px'}); $ ...

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức remove() - dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức empty() - dùng để xóa nội dung của phần tử HTML. Phương thức remove() trong jQuery Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML. Cú ...

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức Stop() trong jQuery

Phương thức stop() dùng để kết thúc một hiệu ứng jQuery (hiện, ẩn, trượt, phai màu, chuyển động,....) trước khi hiệu ứng đó được thực thi hoàn thành. Bắt đầu hiệu ứng Kết thúc hiệu ứng Phương thức stop() KHÔNG THAM SỐ Cú pháp $(selector).stop(); Ví dụ ...

Bài 03: jQuery Selectors

jQuery Selectors là gì? jQuery Selectors là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. jQuery Selectors được dùng để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn thao tác dựa trên id, class, thuộc tính, giá trị thuộc tính, quan hệ giữa các phần tử.... Cú pháp Để chọn một phần tử ...

Hàm Callback trong jQuery

Một hàm Callback sẽ được thực thi sau khi hiệu ứng jQuery hiện tại đã thực hiện xong 100%. Tại sao lại cần dùng hàm Callback? Trong JavaScript, các câu lệnh sẽ được thực thi theo thứ tự từ trên xuống dưới sau khi câu lệnh phía trên đã hoàn thành xong. Tuy nhiên, đối với các hiệu ứng của ...

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng trượt trong jQuery

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML với hiệu ứng trượt Bấm vào đây để HIỆN phần tử bên dưới Bấm vào đây để ẨN phần tử bên dưới Với hiệu ứng trượt, chúng ta có ba phương thức: slideDown() - hiện phần tử với hiệu ứng trượt xuống. ...

Cú pháp của jQuery

Cách thức làm việc của jQuery là bạn sẽ dùng các bộ chọn (Selectors) để chọn ra các phần tử HTML mà mình muốn xử lý, sau đó dùng các hàm (được cung cấp bởi thư viện jQuery) để xử lý các phần tử HTML đó. Cấu trúc cơ bản Dưới đây là cấu trúc cơ bản của một chức năng jQuery ...

Hiệu ứng động (Animation) trong jQuery

Phương thức animate() trong jQuery được dùng để tạo hiệu ứng động (di chuyển, thay đổi kích thước,....) cho phần HTML. Click vào đây để xem hiệu ứng động Phương thức animate() trong jQuery Phương thức animate() được dùng để tạo hiệu ứng động cho phần tử HTML Cú pháp ...

Tổng quan về jQuery

jQuery là gì? jQuery là một thư viện JavaScript, giúp đơn giản hóa việc lập trình JavaScript từ đó dẫn đến tăng tốc độ phát triển dự án. (Ví dụ: Khi muốn làm một chức năng nào đó, nếu dùng JavaScript thì bạn sẽ phải gõ 10 dòng, còn đối với jQuery thì chỉ cần 3, 4 dòng) Thư viện jQuery chứa ...

Cách HIỆN/ẨN phần tử với hiệu ứng phai màu trong jQuery

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML với hiệu ứng phai màu Bấm vào đây để HIỆN phần tử bên dưới Bấm vào đây để ẨN phần tử bên dưới Với hiệu ứng phai màu, chúng ta có bốn phương thức: fadeIn() - hiện phần tử với hiệu ứng phai màu. ...

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Cơ bản về jQuery

jQuery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng khác được bổ trợ trong JavaScript. Chương này sẽ giải thích hầu hết khái niệm cơ bản thường được sử dụng ...

jQuery Ajax

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML và công nghệ này giúp chúng ta tải dữ liệu từ Server mà không cần Refresh trình duyệt. Nếu bạn cảm thấy mới mẻ với AJAX, mình đề nghị bạn nên truy cập trang: Ajax Tutorial trước khi theo dõi những gì được đề cập trong chương này. ...

Plugins trong jQuery

Plug-in là một phần của code được viết theo một JavaScript file chuẩn. Những file này cung cấp các phương thức jQuery hữu ích mà có thể được sử dụng cùng với các phương thức jQuery Library. Có rất nhiều jQuery plug-in có sẵn để bạn có thể tải về từ kho lưu tại: http://jquery.com/plugins. ...

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Thao tác DOM trong jQuery

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div. jQuery cung cấp các phương thức như .attr(), ...

Thuộc tính trong jQuery

Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn thông qua JavaScript như là các thuộc tính DOM node. Một số thuộc tính phổ biến hơn là: Xem xét đoạn HTML ...

1 2 3 4 .. > >>