jQuery

JQuery API: Child Selector (“parent > child”)

Child Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử con trực tiếp được chỉ định bởi "child" của các phần tử được chỉ định bởi "parent". Lưu ý rằng selector này sẽ chỉ chọn ra các phần tử là con cấp một của phần tử "parent". Cú pháp ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:13 ngày 07/01/2019

JQuery API: :enabled selector

Enabled Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử đang enabled . Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ("*"), nói các ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:13 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Not Equal Selector [name!=”value”]

Attribute Not Equal Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính khác chuỗi được cung cấp. Cú pháp Cú pháp jQuery( ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:13 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Equals Selector [name=”value”]

Attribute Ends With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính bằng chuỗi được cung cấp, lưu ý rằng selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh( xem ví ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:13 ngày 07/01/2019

JQuery API: :disabled Selector

Disabled Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử đang bị disabled . Cũng giống như những selector giả định khác(những selector bắt đầu bằng ":") bạn nên đặt trước nó một tên thẻ hoặc một selector khác, nếu không nó sẽ được hiểu là bộ chọn toàn bộ("*"), nói các ...

Trần Trung Dũng viết 14:12 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Contains Selector [name*=”value”]

Attribute Contains Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính có chứa nội dung chuỗi được cung cấp( xem ví dụ để hiểu rõ hơn). Cú pháp ...

Bùi Văn Nam viết 14:12 ngày 07/01/2019

JQuery API: Class Selector (“.class”)

Class Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có class được cung cấp. Đối với Class Selector , Jquery sẽ sử dụng hàm getElementsByClassName() của Javascript nếu như trình duyệt hỗ trợ. Cú pháp Cú pháp ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:12 ngày 07/01/2019

JQuery API: :button Selector

Button Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử button hoặc tất cả các phần tử input có type = button. Một selector khác cũng có chức năng tương tự như $(":button") là $( "button, input[type='button']" ). Chú ý : Bởi vì :button là một Jquery ...

Trần Trung Dũng viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Ends With Selector [name$=”value”]

Attribute Ends With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính được kết thúc chính xác bằng chuỗi được cung cấp, lưu ý rằng selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ ...

Bùi Văn Nam viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: :checked Selector

Checked Selector sẽ lựa chọn tất các phần tử đã được checked hoặc selected . Checked Selector sẽ hoạt động đối với các checkbox , nút radio và các tùy chọn của thẻ select . Nếu bạn muốn lấy riêng các tùy chọn đã được selected của thẻ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: All Selector (“*”)

all-selector được sử dụng khi muốn chọn toàn bộ các phần tử html. Cú pháp Cú pháp jQuery( "*" ) Lưu ý : toàn bộ các selector sẽ được chọn khi sử dụng all selector, tuy nhiên nếu sử dụng nó kết hợp với một ...

Trần Trung Dũng viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Starts With Selector [name^=”value”]

Attribute Starts With Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính được bắt đầu bằng chuỗi được cung cấp(selector này sẽ phân biệt chữ hoa chữ thường khi so sánh). ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Contains Word Selector [name~=”value”]

Attribute Contains Word Selector​ sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính có chứa từ được cung cấp và từ đó phải được ngăn cách với các kí tự khác bằng một khoảng trắng( ...

Trần Trung Dũng viết 14:11 ngày 07/01/2019

JQuery API: Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”]

Attribute Contains Prefix Selector sẽ lựa chọn các phần tử dựa theo thuộc tính đã được thiết lập. Selector này sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử có giá trị của thuộc tính bằng chuỗi được cung cấp hoặc bắt đầu bằng chuỗi được cung cấp và theo sau bởi một dấu - ( xem ...

Bùi Văn Nam viết 14:11 ngày 07/01/2019

Giới thiệu về Ajax – khái niệm

Các bạn nào học về thiết kế Web thì đã nghe nói nhiều về Ajax rồi đúng không nào? Vậy thì Ajax là gì? và ứng dụng của nó như thế nào trong xây dựng web. Hôm nay bcdonline blog sẽ giới thiệu về ajax với các bạn một cách tổng quát nhất về công nghệ này cũng như ưu và nhượt điểm của Ajax. Ajax là ...

Bùi Văn Nam viết 11:00 ngày 05/10/2018

jQuery là gì? Giới thiệu tổng quan về jQuery

Jquery là một thư viện được tạo ra từ JavaScript, Ajax hay nói cách khác đó là một bước phát triển mới của JavaScript. Jquery làm cho chúng ta dễ dàng thao tác hơn và đỡ mất thời gian hơn đối với khi thao tác trên Ajax cũng như JavaScript. Mục tiêu khi học về series jQuery này là chúng ta làm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:58 ngày 05/10/2018

Tạo hiệu ứng page loading cho trang web

Dưới đây là hướng dẫn các bạn dùng 1 javascript để hiện thong báo nạp trang. Thông báo này rất hữu ích trong trường hợp trang web của bạn khá lớn hoặc tốc độ mạng khá chậm, tao cảm giác dễ chịu và lầm tưởng web bạn load bình thường. Bước 1: Download file này về máy Page Loading. Bước 2:Mở ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:58 ngày 05/10/2018

Tạo chức năng Back to top jQuery – scrollTo Top

Chức năng back to top hay là scrollTo Top một ví dụ sử dụng jQuery là một sự cần thiết cho tất cả website hiện nay, tuy nhỏ nhưng rất có ích dành cho các bạn lười kéo chuột chỉ cần bấm vào link sẽ lên trên đầu trang web. Chức năng back to top rất tiện lợi cho người dùng thường được khách hàng yêu ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:58 ngày 05/10/2018

Tìm hiểu về JSON PHP

Việc sử dụng JSON phổ biến là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong một trang web. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách trao đổi dữ liệu JSON giữa máy client và máy chủ PHP. Tệp tin PHP PHP có một số hàm được tích hợp sẵn để xử lý JSON. Các đối ...

Bùi Văn Nam viết 15:28 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu các ứng dụng XML

Trong nội dung này trình bày một số ứng dụng HTML sử dụng XML, HTTP, DOM và JavaScript. Tài liệu XML được sử dụng Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tệp tin XML “cd_catalog.xml”. Hiển thị dữ liệu XML trong bảng HTML Ví dụ này lặp đi lặp lại qua mỗi phần ...

Trần Trung Dũng viết 15:28 ngày 07/09/2018
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>