jQuery

Các thuộc tính đối tượng trong JavaScript

Thuộc tính là phần quan trọng nhất của bất kỳ đối tượng JavaScript nào. Thuộc tính trong JavaScript Thuộc tính là các giá trị kết hợp với một đối tượng JavaScript. Một đối tượng JavaScript là một tập hợp các thuộc tính không có thứ bậc. Thuộc tính thường có ...

Trần Trung Dũng viết 15:06 ngày 07/09/2018

Tài liệu HTML DOM trong JavaScript

Đối tượng tài liệu HTML DOM là chủ sở hữu của tất cả các đối tượng khác trong trang web của bạn. Đối tượng tài liệu HTML DOM Đối tượng tài liệu đại diện cho trang web của bạn. Nếu bạn muốn truy cập vào bất kỳ phần tử nào trong một trang HTML, bạn luôn bắt đầu ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:05 ngày 07/09/2018

Các phần tử HTML DOM trong JavaScript

Tìm phần tử HTML Thông thường với JavaScript, bạn muốn thao tác các phần tử HTML. Để làm như vậy, bạn phải tìm các phần tử đầu tiên. Có một vài cách để làm điều này: Tìm các phần tử HTML bằng id Tìm các phần tử HTML theo tên thẻ Tìm các phần tử HTML theo ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:05 ngày 07/09/2018

Sự dẫn hàm trong JavaScript

Mã bên trong một hàm JavaScript sẽ được thực hiện khi “cái gì đó” gọi nó. Dẫn một hàm trong JavaScript Mã bên trong một hàm không được thực hiện khi hàm được định nghĩa. Mã bên trong một hàm được thực thi khi hàm được dẫn ra. Thường sử dụng từ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:04 ngày 07/09/2018

Định nghĩa hàm trong JavaScript

Các hàm JavaScript được định nghĩa bằng từ khóa hàm. Bạn có thể sử dụng một hàm khai báo hoặc một hàm biểu thức. Khai báo hàm Một hàm được khai báo theo cú pháp sau: function functionName ( parameters ) { code to be executed } Các hàm được khai báo ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:03 ngày 07/09/2018

Hàm gọi trong JavaScript

Hàm là phương thức đối tượng Tất cả các hàm trong JavaScript đều là phương thức đối tượng. Nếu một hàm không phải là phương thức của một đối tượng JavaScript, nó là một hàm của đối tượng toàn cục. Ví dụ dưới đây tạo một đối tượng với 3 thuộc tính (firstName, ...

Vũ Văn Thanh viết 15:03 ngày 07/09/2018

Hàm apply trong JavaScript

Phương thức apply() trong JavaScript Phương thức apply() tương tự như phương thức call(): var person = { firstName:”John”, lastName: “Doe”, fullName: function() { return this.firstName + ” ” + this.lastName; } } var ...

Trần Trung Dũng viết 15:03 ngày 07/09/2018

Cách kích hoạt Javascript trên điện thoại

Javascript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và Web. Javascript được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome hay thậm chí là trình duyệt trên thiết bị di động. Tuy nhiên, làm thế nào để cài đặt Javascript trên trình duyệt điện thoại khi sử dụng ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:02 ngày 07/09/2018

Các lỗi thường gặp trong JavaScript

Dưới đây là một số lỗi cơ bản bạn có thể gặp trong khi lập trình JavaScript. Vô tình sử dụng toán tử gán Các chương trình JavaScript có thể tạo ra các kết quả không mong muốn nếu một lập trình vô tình sử dụng toán tử gán (=), thay vì toán tử so sánh (==) trong ...

Trần Trung Dũng viết 15:01 ngày 07/09/2018

HTML DOM trong JavaScript

Với HTML DOM, JavaScript có thể truy cập và thay đổi tất cả các phần tử của một tài liệu HTML. DOM HTML (Mô hình Đối tượng Tài liệu) Khi trang web được tải, trình duyệt sẽ tạo ra một mô hình đối tượng tài liệu của trang. Mô hình DOM HTML được xây dựng như một ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:01 ngày 07/09/2018

Có nên tắt Javascript trên trình duyệt máy tính?

Bạn đang lướt facebook và bỗng nhiên có ai đó là bạn bè trên facebook của bạn tag bạn vào một comment nào đó hay thêm bạn vào một group không liên quan, rất có thể bạn đang bị tấn công qua Javascript. Vậy câu hỏi của nhiều người ở đây là có nên tắt trình duyệt ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:00 ngày 07/09/2018

Danh sách các từ dành riêng trong JavaScript

Trong JavaScript, bạn không thể sử dụng các từ dành riêng (Reserved Words) này dưới dạng các biến, nhãn hoặc tên hàm: abstract arguments await* boolean break byte case catch char class* const continue debugger default delete ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:59 ngày 07/09/2018

Định nghĩa các đối tượng trong JavaScript

Trong JavaScript, các đối tượng được ví như vua. Nếu bạn hiểu các đối tượng, bạn hiểu JavaScript. Hầu hết “mọi thứ” đều là một đối tượng. Booleans có thể là đối tượng (nếu được định nghĩa bằng từ khoá mới) Số có thể là đối tượng (nếu được định ...

Trần Trung Dũng viết 14:59 ngày 07/09/2018

Best Practices trong JavaScript

Best practices trong JavaScript là những thói quen lập trình tốt mà các lập trình viên thường tuân thủ. Tránh dùng biến toàn cục Giảm thiểu việc sử dụng các biến toàn cục, bao gồm tất cả các loại dữ liệu, đối tượng và hàm. Biến toàn cục và các hàm có thể được ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:58 ngày 07/09/2018

Biểu mẫu trong JavaScript

Xác nhận biểu mẫu trong JavaScript Xác nhận mẫu HTML có thể được thực hiện bằng JavaScript. Nếu một trường mẫu (fname) trống rỗng, chức năng này sẽ cảnh báo một thông báo và trả về false để ngăn không cho biểu mẫu được gửi: Ví dụ JavaScript function ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:58 ngày 07/09/2018

Javascript là gì mà nhiều người dùng đến vậy?

Mới đây website RedMonk thống kê các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất năm 2017. Bảng xếp hạng là sản phẩm kế thừa công trình đầu tiên của Drew Conway và John Myles White, cùng thông tin tổng hợp đến từ nhiều trang web lớn như GitHub và Stack Overflow, từ ...

Vũ Văn Thanh viết 14:56 ngày 07/09/2018

Hướng dẫn định dạng và quy tắc mã hóa JavaScript

Luôn luôn sử dụng các quy ước mã hóa tương tự cho tất cả các dự án JavaScript của bạn. Quy ước mã hóa JavaScript Quy ước mã hóa là những hướng dẫn định dạng cho lập trình. Bao gồm: Đặt tên và khai báo quy tắc cho các biến và hàm. Quy tắc sử dụng khoảng ...

Trần Trung Dũng viết 14:56 ngày 07/09/2018

Câu lệnh break và continue trong JavaScript

Câu lệnh break “jump out” của một vòng lặp. Câu lệnh continue “jump over” một vòng lặp trong vòng lặp. Câu lệnh break Như các bạn đã biết, câu lệnh break được sử dụng để “nhảy ra ngoài” của một switch(). Hoặc cũng có thể được ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:56 ngày 07/09/2018

Các phiên bản JavaScript

JavaScript đã được phát minh bởi Brendan Eich vào năm 1995, và đã trở thành một tiêu chuẩn ECMA vào năm 1997. ECMA-262 là tên chính thức của tiêu chuẩn. ECMAScript là tên chính thức của ngôn ngữ. Các ấn bản ECMAScript Năm Tên Mô tả 1997 ...

Trần Trung Dũng viết 14:55 ngày 07/09/2018

JSON trong JavaScript

199JSON là một định dạng để lưu trữ và truyền dữ liệu. JSON thường được sử dụng khi dữ liệu được gửi từ một máy chủ đến một trang web. JSON là gì? JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ JSON là ngôn ngữ độc ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:55 ngày 07/09/2018
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>