jQuery

Các chuỗi trong JavaScript

Chuỗi JavaScript được sử dụng để lưu trữ và thao tác văn bản. Một chuỗi JavaScript đơn giản lưu trữ một loạt các ký tự như “John Doe”. Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản bên trong dấu ngoặc kép. Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép đơn hoặc kép: var ...

Trần Trung Dũng viết 14:40 ngày 07/09/2018

Hiển thị dữ liệu trong Javascript

JavaScript có thể “hiển thị” dữ liệu bằng nhiều cách khác nhau: Viết thành một phần tử HTML, sử dụng innerHTML. Ghi vào đầu ra HTML bằng cách sử dụng document.write (). Viết vào một hộp cảnh báo, sử dụng window.alert (). Viết vào giao diện điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:40 ngày 07/09/2018

Các biến trong JavaScript

Biến JavaScript là nơi lưu trữ các giá trị dữ liệu. Trong ví dụ này, x, y, và z, là các biến: var x = 5; var y = 6; var z = x + y; Từ ví dụ trên, bạn có thể hiểu: x lưu giá trị 5 y giữ giá trị 6 z lưu trữ giá trị 11 Giá trị đại số Trong ví dụ ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:39 ngày 07/09/2018

Giới thiệu về JavaScript

JavaScript thay đổi nội dung HTML Một trong nhiều phương pháp JavaScript HTML là getElementById (). Ví dụ sau sử dụng phương thức “find” tìm một phần tử HTML (với id = “demo”) và thay đổi nội dung phần tử (innerHTML) thành “Hello ...

Trần Trung Dũng viết 14:39 ngày 07/09/2018

Chú thích trong JavaScript

Các chú thích JavaScript có thể được sử dụng để giải thích mã JavaScript, và để làm cho nó dễ đọc hơn. Các chú thích bằng JavaScript cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực hiện, khi kiểm tra mã thay thế. Chú thích một dòng Các chú thích dòng đơn bắt ...

Trần Trung Dũng viết 14:37 ngày 07/09/2018

Bắt đầu với JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình của HTML và web. Học JavaScript khá đơn giản. Chúng ta sẽ đi từ những kiến thức cơ bản đến nâng cao về JavaScript. Học JavaScript từ các ví dụ Đây là cách học dễ hiểu, mỗi ví dụ sẽ cho bạn hiểu nhiều hơn về JS thay vì đưa ra ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:36 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu cú pháp JavaScript

Cú pháp JavaScript là tập hợp các quy tắc, cách các chương trình JavaScript được xây dựng. Các chương trình JavaScript Một chương trình máy tính là một danh sách “hướng dẫn” được “thực hiện” bởi máy tính. Trong một ngôn ngữ lập trình, ...

Trần Trung Dũng viết 14:36 ngày 07/09/2018

Vị trí JavaScipt trong HTML File

Trong HTML, mã JavaScript phải được chèn vào giữa các thẻ mở <script> và thẻ đóng </ script>. <script> document.getElementById(“demo”).innerHTML = “My First JavaScript”; </script> Các ví dụ JavaScript cũ có ...

Vũ Văn Thanh viết 14:34 ngày 07/09/2018

Danh sách tất cả các bộ chọn trong jQuery

Bộ chọn Mô tả * Chọn tất cả các phần tử #id Chọn phần tử dựa theo id .class Chọn phần tử dựa theo class (tên lớp) .class,.class element el1,el2,el3 :first ...

Bùi Văn Nam viết 11:02 ngày 18/08/2018

Các phương thức dùng để thao tác với HTML & CSS

Xem theo thứ tự từ điển Xem theo nhóm chức năng Phương thức Mô tả addClass() - Thêm tên lớp vào giá trị thuộc tính class của phần tử after() - Thêm nội dung phía sau phần tử append() - Thêm nội dung vào vị trí cuối cùng bên trong phần nội dung của phần tử appendTo() ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:58 ngày 18/08/2018

Danh sách tất cả các sự kiện trong jQuery

Sự kiện Mô tả bind() blur() Xảy ra khi người dùng rời khỏi các phần tử <input> focus() Xảy ra khi người dùng truy cập vào các phần tử <input> change() Xảy ra khi giá trị của các phần tử ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:57 ngày 18/08/2018

Danh sách tất cả các phương thức trong jQuery

Phương thức Mô tả hide() Ẩn một phần tử show() Hiện một phần tử đang bị ẩn toggle() Thực hiện luân phiên giữa việc hiện & ẩn một phần tử slideUp() Ẩn một phần tử (kèm theo hiệu ứng trượt) slideDown() ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:56 ngày 18/08/2018

Các phương thức thiết lập thuộc tính Class trong jQuery

Các phương thức addClass(), removeClass(), toggleClass() trong jQuery được dùng để thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML. Click vào đây để THÊM/XÓA class cho phần tử bên dưới WEB CƠ BẢN Phương thức addClass() trong jQuery Phương thức addClass() được dùng để thêm giá trị cho ...

Hoàng Hải Đăng viết 10:55 ngày 18/08/2018

Các phương thức lấy nội dung và thuộc tính trong jQuery

Trong jQuery có 4 phương thức chính để lấy nội dung và thuộc tính của một phần tử HTML. text() - lấy nội dung của một phần tử HTML (không bao gồm các thẻ HTML) html() - lấy nội dung của một phần tử HTML (bao gồm các thẻ HTML) val() - lấy giá trị của một trường input attr("tên ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:53 ngày 18/08/2018

Cách HIỆN/ẨN phần tử HTML bằng phương thức show()/hide() trong jQuery

Ở bài hướng dẫn này, bạn sẽ được tìm hiểu cách hiện và ẩn một phần tử HTML. Bấm vào đây để HIỆN phần tử bên dưới Bấm vào đây để ẨN phần tử bên dưới Cách hiện và ẩn một phần tử HTML Phương thức show() dùng để hiện một phần tử HTML Phương thức hide() dùng để ẩn một phần tử HTML ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:52 ngày 18/08/2018

Cách chọn các phần tử tổ tiên trong jQuery

Trong jQuery, có chủ yếu 3 phương thức dùng để chọn các phần tử tổ tiên. Phương thức parent() - dùng để chọn phần tử cha mẹ. Phương thức parents() - dùng để chọn phần tử cha mẹ, ông bà, tổ tiên,.... (nói chúng là từ cha mẹ trở lên). Phương thức parentsUntil() - dùng để ...

Tạ Quốc Bảo viết 10:51 ngày 18/08/2018

Viết hàng loạt phương thức chỉ với một câu lệnh trong jQuery

Thông thường, khi bạn muốn một phần tử thực hiện hàng loạt phương thức nào đó thì bạn sẽ viết các phương thức đó dưới dạng từng câu lệnh riêng biệt. Ví dụ Để phần tử <div> thực hiện bốn phương thức animate() $("div").animate({left:'300px'}); $("div").animate({top:'300px'}); $ ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:50 ngày 18/08/2018

Xóa phần tử HTML trong jQuery

Trong jQuery, chủ yếu có hai phương thức dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức remove() - dùng để xóa phần tử HTML. Phương thức empty() - dùng để xóa nội dung của phần tử HTML. Phương thức remove() trong jQuery Phương thức remove() được dùng để xóa phần tử HTML. Cú ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:49 ngày 18/08/2018

Kết thúc hiệu ứng bằng phương thức Stop() trong jQuery

Phương thức stop() dùng để kết thúc một hiệu ứng jQuery (hiện, ẩn, trượt, phai màu, chuyển động,....) trước khi hiệu ứng đó được thực thi hoàn thành. Bắt đầu hiệu ứng Kết thúc hiệu ứng Phương thức stop() KHÔNG THAM SỐ Cú pháp $(selector).stop(); Ví dụ ...

Bùi Văn Nam viết 10:49 ngày 18/08/2018

Bài 03: jQuery Selectors

jQuery Selectors là gì? jQuery Selectors là một trong những phần quan trọng nhất của thư viện jQuery. jQuery Selectors được dùng để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn thao tác dựa trên id, class, thuộc tính, giá trị thuộc tính, quan hệ giữa các phần tử.... Cú pháp Để chọn một phần tử ...

Bùi Văn Nam viết 10:47 ngày 18/08/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>