Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:06

jQuery Selectors - Basic Filter

Selector Filter tức là lọc các thẻ HTML dựa vào một điều kiện lọc. Ví dụ bạn sử dụng cú pháp $('a') để lấy danh sách tất cả các thẻ a và đương ...

Selector Filter tức là lọc các thẻ HTML dựa vào một điều kiện lọc. Ví dụ bạn sử dụng cú pháp $('a') để lấy danh sách tất cả các thẻ a và đương nhiên nó sẽ trả về một mảng chứa các thẻ a. Tuy nhiên bạn muốn lọc tiếp là chỉ lấy thẻ a thứ hai nằm trong danh sách đó thì bạn sẽ sử dụng bộ lọc  $( "selector:eq( index )" ) mà jQuery đã hỗ trợ. Và trong bài này mình sẽ giới thiệu một số bộ lọc Filter căn bản hay sử dụng nhất.

1. Danh sách các jQuery Basic Filter

Sau đây là danh sách các Selector Basic Filter thường dùng trong jQuery.

Cú pháp Ý nghĩa
$( "selector:animated" ) Tìm thẻ HTML đang có hiệu ứng animate, nghĩa là tại thời điểm selector kích hoạt nếu thẻ HTML đang chạy hiệu ứng animate thì sẽ được chọn. DEMO
$( "selector:eq( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự là index trong kết quả trả về. Ví dụ nếu kết quả selector trả về gồm 10 phần tử và index là số  2 thì kết quả sẽ lấy phần tử thứ hai trong 10 phần tử đó. DEMO
$( "selector:even" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí số lẽ trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:odd" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí số chẵn trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:first" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí đầu tiên trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:focus" ) Tìm thẻ HTML đang focus, nghĩa là con trỏ đang thao tác tại thẻ đó. DEMO
$( "selector:gt( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự lớn hơn số index trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:header" ) Tìm thẻ HTML là header (h1, h2, h3, h4, h5, h6). DEMO
$( "selector:lang( value )" ) Tìm thẻ HTML có thuộc tính lang và giá trị của nó bằng với value. DEMO
$( "selector:last" ) Tìm thẻ HTML đứng vị trí cuối cùng trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:lt( index )" ) Tìm thẻ HTML có số thứ tự bé hơn số index trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:not( filter )" ) Tìm thẻ HTML co đặc điểm không giống với filter trong kết quả trả về của selector. DEMO
$( "selector:root" ) Tìm thẻ HTML là có cấp cao nhất trong kết quả trả về. DEMO

2. Ví dụ về jQuery Basic Filter 

Sau đây là các ví dụ để các bạn thực hành.

:animated Selector

Thêm class colored vào the div đang có hiệu ứng animate.

Demo RUN
$("div:animated").addClass("colored");

:eq Selector

Thêm color red vào thẻ td có vị trí số 2. Tuy nhiên vì phần tử bắt đầu bằng 0 nên vị trí số hai chính là phần tử thứ 3 trong danh sách.

Demo RUN
$("td:eq( 2 )").css("color", "red");

:even Selector

Thêm background màu xám cho row lẻ trong table.

Demo RUN
$("tr:even").css("background-color", "gray");

:first Selector

Thêm màu xanh cho row đầu tiên trong table

Demo RUN
$("tr:first").css("color", "blue");

:focus Selector

Lấy giá trị của các ô input khi được focus.

Demo RUN
alert($('input:focus').val());

:gt Selector

Thiết lập background màu đỏ cho các ô thứ 4 trở đi trong table (tức kể tử ô thứ 5).

Vì số thứ tự đánh dấu từ số 0 nên ô thứ 4 sẽ có số thứ tự là 3.

Demo RUN
$("td:gt(3)").css("background", "yellow");

:header Selector

Thiết lập background màu xám cho tất cả các thẻ từ h1 -> h6.

Demo RUN
$(":header").css('background', 'red');

:lang Selector

Thiết lập background màu đỏ cho thẻ có lang là tiếng Anh và màu vàng cho thẻ có lang là tiếng Việt.

Demo RUN
$("div:lang(en-us)").css('background', 'red');
$("div:lang(vi-vn)").css('background', 'yellow');

:last Selector

Thiết lập chữ màu đỏ cho ô cuối cùng trong table.

Demo RUN
$("tr td:last").css('color', 'red');

:lt Selector

Thiết lập chữ màu vàng cho ô thứ nhất đến thứ 3 trong table.

Vì số thứ tự bắt đầu tư 0 nên ô thứ nhất đên thú ba sẽ là 0 - 2, vì vậy số ta chọn sẽ là số 3.

Demo RUN
$("td:lt(3)").css("color", "yellow");

:not Selector

Thiết lập chữ vàng cho các thẻ span không chứa class active.

Demo RUN
$("span:not(.active)").css("color", "yellow");

:odd Selector

Thiết lập nền đỏ cho ô chẵn trong table.

Demo RUN
$("tr:odd").css("background-color", "red");

:root Selector

In ra thẻ cha cao nhất của tài liệu HTML.

Demo RUN
document.write($(":root").prop('tagName'));

3. Lời kết

Trên là danh sách tất cả các Basic Filter Selector trong jQuery, hy vọng qua các ví dụ trong bài này bạn sẽ vận dụng được vào thực tế. Tuy nhiên khi đọc bài này bạn không cần phải học thuộc hết mà hãy đọc qua rồi thực hành theo và hiểu là được, khi nào cần thì quay lại bài này để xem.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Hiệu ứng trong jQuery

jQuery cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các loại hiệu ứng tuyệt vời đa dạng. Các phương thức jQuery cho phép chúng ta áp dụng nhanh chóng các hiệu ứng phổ biến với cấu hình tối thiểu. Chương này sẽ bàn luận tất cả phương thức jQuery quan trọng để tạo các Visual Effect. Hiển ...

Cơ bản về jQuery

jQuery là một Framework được xây dựng dựa trên các tính năng của JavaScript. Vì thế trong khi phát triển các ứng dụng sử dụng jQuery, bạn có thể sử dụng tất cả các hàm và các tính năng khác được bổ trợ trong JavaScript. Chương này sẽ giải thích hầu hết khái niệm cơ bản thường được sử dụng ...

jQuery Ajax

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML và công nghệ này giúp chúng ta tải dữ liệu từ Server mà không cần Refresh trình duyệt. Nếu bạn cảm thấy mới mẻ với AJAX, mình đề nghị bạn nên truy cập trang: Ajax Tutorial trước khi theo dõi những gì được đề cập trong chương này. ...

Plugins trong jQuery

Plug-in là một phần của code được viết theo một JavaScript file chuẩn. Những file này cung cấp các phương thức jQuery hữu ích mà có thể được sử dụng cùng với các phương thức jQuery Library. Có rất nhiều jQuery plug-in có sẵn để bạn có thể tải về từ kho lưu tại: http://jquery.com/plugins. ...

Xử lý sự kiện trong jQuery

Chúng ta có khả năng tạo các trang web động bởi sử dụng các Sự kiện (Event). Các sự kiện là các hành động mà có thể được phát hiện bởi ứng dụng web của bạn. Sau đây ví dụ một số sự kiện: Khi các sự kiện này được kích hoạt, bạn có thể sử dụng các hàm custom để phản hồi bất kỳ những gì ...

Thao tác DOM trong jQuery

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần viết những đoạn code quá dài để sửa đổi giá trị thuộc tính của bất kỳ phần tử nào hoặc để trích (extract) các đoạn HTML code từ một thẻ p hoặc div. jQuery cung cấp các phương thức như .attr(), ...

Thuộc tính trong jQuery

Một số thành phần cơ bản nhất, chúng ta có thể thao tác với các phần tử DOM, là các đặc tính và các thuộc tính được gán cho các phần tử đó. Hầu hết những thuộc tính này là có sẵn thông qua JavaScript như là các thuộc tính DOM node. Một số thuộc tính phổ biến hơn là: Xem xét đoạn HTML ...

CSS Selector trong jQuery

Thư viện jQuery hỗ trợ gần như tất cả các Selector trong Cascading Style Sheet (CSS), khi đã được đề cập trên World Wide Web Consortium. Sử dụng thư viện jQuery, các nhà lập trình có thể nâng cấp các Website của họ mà không cần lo lắng về các trình duyệt và phiên bản của nó, miễn là các ...

jQuery là gì

jQuery là gì? jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn . jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với ...

Truy cập DOM trong jQuery

jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập DOM (DOM Traversal Method), giúp chúng ta chọn các phần tử trong một tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục. Hầu hết DOM Traversal Method không sửa đổi đối tượng jQuery và chúng được ...