04/10/2018, 18:00

Làm nổi bật chuỗi con (substring) trong chuỗi bằng PHP

Tranh thủ chút ít thời gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code PHP nhỏ có tác dụng làm nổi bật chuỗi con trong chuỗi lớn. Với đoạn code này, các bạn có thể áp dụng cho việc làm nổi bật các từ khóa có trong bài viết của các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng regular-expression để thực hiện thao ...

Tranh thủ chút ít thời gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code PHP nhỏ có tác dụng làm nổi bật chuỗi con trong chuỗi lớn. Với đoạn code này, các bạn có thể áp dụng cho việc làm nổi bật các từ khóa có trong bài viết của các bạn.

Làm nổi bật chuỗi con (substring) trong chuỗi bằng PHP

Chúng ta sẽ sử dụng regular-expression để thực hiện thao tác này.

<?php
    $text='Would you be so kind to highlight thuthuatweb.net in this string?';
    $search='thuthuatweb.net';

    echo textHighlight($text,$search);

    //Performs a regex-texthighlight
    function textHighlight($text,$search,$highlightColor='#0000FF',$casesensitive=false)
    {
        $modifier=($casesensitive) ? 'i' : ';
        //quote search-string, cause preg_replace wouldn't work correctly if chars like $?. were in search-string
        $quotedSearch=preg_quote($search,'/');
        //generate regex-search-pattern
        $checkPattern='/'.$quotedSearch.'/'.$modifier;
        //generate regex-replace-pattern
        $strReplacement='$0';
        return preg_replace($checkPattern,$strReplacement,$text);
    }
?>

Chúc các bạn sẽ tìm thấy được nhiều hữu ích từ bài viết này.

Tags: code Snipppets hightlight regular expression

Chuyên Mục: PHP

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Làm nổi bật chuỗi con (substring) trong chuỗi bằng PHP

Tranh thủ chút ít thời gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code PHP nhỏ có tác dụng làm nổi bật chuỗi con trong chuỗi lớn. Với đoạn code này, các bạn có thể áp dụng cho việc làm nổi bật các từ khóa có trong bài viết của các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng regular-expression để thực hiện thao ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:00 ngày 04/10/2018

Tự tay làm tag cloud cho trang web của bạn bằng PHP

Bạn cần nâng cao thứ hạng tìm kiếm trang web của bạn bằng việc làm tag cloud cho trang của mình, nếu bạn chưa biết cách lập trình ra sao thì đoạn code mà mình giới thiệu sau sẽ giúp bạn làm tốt điều đó, và bạn cũng có thể dùng nó để tham khảo nếu bạn muốn viết một module cho trang joomla hoặc ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:42 ngày 04/10/2018

Highlight Keywords Làm nổi bật từ khóa với javascript

Trong bài viết về Highlighting Keywords lần trước tôi có minh họa cách đánh dấu từ khóa tìm kiếm với asp.net C#. Nhưng đó là code C#- Xử lý phía Server. Trong bài viết này tôi sẽ tiếp tục chủ đề này với cải tiến hơn đó là thực hiện tại máy client - sử dụng javascript. DEMO Highlight ...

Bùi Văn Nam viết 20:45 ngày 02/10/2018

ASP.NET - Làm nổi bật (Hightlight) dòng trong GridView

Một vấn đề chúng ta hay gặp trong thiết kế nội dung trang web là làm sao có thể hiển thị nội dung và làm nổi bật dòng của bảng dữ liệu sử dụng điều khiển GridView trên trang web ASP.NET. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này Trong bài viết này chúng ta sẽ sử ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:44 ngày 02/10/2018

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Substring C# để cắt chuỗi giống Excel hỗ trợ ba hàm: LEFT, RIGHT, MID. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu hàm Substring. Cú pháp: string string.substring(int startIndex,int length) Ví ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:31 ngày 02/10/2018
0