Lập trình di động với React Native

Trong chủ đề này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình di động với React Native từ cơ bản đến nâng cao. Xin mời các bạn cùng tham khảo.

1. Cài đặt môi trường đối với android/ios

- Cài đặt 1 số phần mềm cần thiết trước khi học react native.

- Cài đặt môi trường cho từng nền tảng android / ios.

2. React Native code conventions

- Tìm hiểu các quy tắc trong react native nói riêng và trong js nói chung.

3. Một số ví dụ

- Một số ví dụ trong lập trình React Native

React Native là gì? Cài đặt môi trường, một số quy tắc khi lập trình.

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu React Native là gì, tương lai của React Native trong lập trình di động. Cùng với đó chúng ta cài đặt môi trường và 1 số quy tắc khi lập trình.

Nguyễn Dũng viết 2 tuần trước

Tìm hiểu về firebase, hướng dẫn cách làm 1 project ghi chú đơn giản với firebase

- Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu firebase là gì, ứng dụng của firebase? - Làm 1 ứng dụng ghi chú đơn gỉan với firebase - link source code: https://github.com/Dung1128/NoteFirebase - link video hướng dẫn chi tiết:

Nguyễn Dũng viết 2 tuần trước